Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İstenmeyen Davranışların yönetimi

No description
by

meryem gürel

on 1 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İstenmeyen Davranışların yönetimi

istenmeyen davranış,sınıfa,derse,zamana ve duruma göre değişebilmektedir.Öğrencilerinsınıf içerisindeki davranışlarını istenmeyen davranış olarak adlandırabilmek için dört temel ölçütümüz vardır.Bunlar:
1-Öğrencnin kendisinin yada sınıftaki arkadaşının öğrenmesini engelleme
2-Öğrencinin kendisinin yada arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması
3-Okulun araç gereçlerine yada arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi
4-Öğrencinin diğer öğrencilerle sosytalleşmesini engellemesi
İstenmeyen Davranış
İstenmeyen Davraşların Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlarinsancı Yaklaşım
: Bu yaklaşımın temelinde insanın doğru yapacağına inanmak ve güvenmek vardır.Pazarlık Yaklaşımı :
Yaklaşımın temelini 'Herşeyin bir bedeli vardır' anlayışı oluşturur.Öğrenci istenmeyen bir davranışta bulunursa bunun sorumluluğunu almak ve sonuçlarına katlanmak zorundadır.


Davranışların Düzeltilmesi Yaklaşımı


Yaklaşımın temelinde ; davranışcı psikolojinin ilkelerinin sınıfta istenmeyen davranışların değiştirilmesinde kullanılmasıdır.Bu yaklaşımın davranışaların kontrol altına alınmasının doğuracağı olumsuz yada olumlu sonuçların önemine dikkat çekmektedir.
Sınıfta istenmeyen Davranılar Başlıca Şu Nedenlerden Dolayı Oluşur;
1-Sınıfın fiziksel düzenlenmesi
2-Öğrencilere sorumluluk verme biçimi
3-Öğretmenin sınıf yönetimi becerisi
4-Öğrencilerin birbiryle ilişkisi
İstenmeyen Davranışların Yönetimi
Bunlar;
1-Sorun Davranşı Gözlemlemek:
Öğretmen gözlemini olabildiğince istenmeyen davranışa yoğunlaştırarak gördüklerini sayısal olarak belirtmelidir.
2-Pekiştireç Vermek:
Genel olarak öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenen davranışı yaptığında göstermiş olduğu olumlu tepkiye denir.
3-Söndürmek:
İstenmeyen davranışı tümüyle ortadan kaldırmaya denir.
4-Öğrencilerle Anlaşmak:
Bu yaklaşımda hem öğretmenin istediği hem de öğrencinin isteği yerine getirilmiş olur.
5-Yaklaşık İstendik Davranışları Kabul Etmek:
Öğretmenin amacı öğrencide davranış değişikliğini aşamalı olarak uygulamaktır.
6-Derse Dönmek:
İstenmeyen davranışların ortaya çıktığı durumlarda öğretmenin uyarıda bulunmasıdır.
Olumsuz Davranışların
Durdurulması
Müdahale Etmeye Karar Verme:

Öğretmenler için olumsuz bir davranış karşısında müdahale edip etmemeye karar vermesidir.

1-Eylemin Kendisi:
Sınıfta meydana gelen bazı eylemleröğrencilere zarar verebilir.Bu durumda öğretmenin eyleme derhal müdahale etmesi gerekir.

2-Eylemi Yapan Kim:
Bazı öğrencilerin karıştığı eylemler diğerlerine göre daha zarar verici olabilir.

3-Eylemin Olduğu Durum:
Sınıfta değişik etkinlikler yapılır.Bu etkinliklersırasında öğrencilerden beklenen davranış farklılıklarıdır.

4-Eylemin Önceliği:
Öğretmenin müdahale etmesi gereken davranışa karar vermesini belirleyen etmen öğretmenin yaptığı iştir.

ZAMANINDA MÜDAHALE ETME
Sınıfta meydana gelen olumsuz bir davranışı zamanında durdurma çok önemlidir.Öğretmenin bunu yapabilmesi için sınıfı çok iyi kontrol etmesi olup bitenleri takip etmesi olumsuz davranışı anında tespit etmesi ve olası sonucu tahmin etmesi gerekir.
Müdahale gecktiği zaman aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir;
1.Olumsuz davranış yayılır.
2.Olumsuz davranışı gösterenlerin sayısı çoğalır.
3.Olumsuz davranışın durdurulması güçleşir.
OLUMSUZ DAVRANIŞLARA GÖSTERİLEBİLECEK UYGUN TEPKİLER
Sözel Omayan Tepkiler:
Olumsuz bir öğrenci davranışı sınıftaki diğer öğrencileri yayılmamış ve farkedilmemişse ilk önce sözel olamayan tepkide bulunulması gerekir.Bunlar;
1.Göz Teması
2.Davranışı Görmezlikten Gelme
3.Öğrenciye Yakınlaşma
4.Dokunma
5.Öğrenciye Not Yazma
Sözel Tepkiler:
Sözel olmayan tepkilerin yetersiz kaldığıdurumlarda başvurulmalıdır.
1.Arkadaşının olumlu davranışını pekiştirme
2.Soru sorma
3.Sınıf kurallarını hatırlatma
4.Ben iletisi gönderme


CEZA:
Sözel olamayan ve sözel olan tepkiler sonucunda öğrencilerin olumsuz davranışları devam ediyorsa ceza verilmesi düşünülebilir.Fiziksel ve çocuğun kişiliğini zedeleyici ceza asla kullanılmamalıdır.
Olumsuz Yönleri
1-Öğrenci davranışını baskıyla durdurur.Değişmesini sağlamaz.
2-Doğru davranışın ne olduğubnu öğretmez.
3-Ceza almaktan korkan öğrenci yalan söyler, okula gelmez vb.
4-Saldırganlık davranışlarını öğrenirler.
Ceza Türleri
1.Azarlama ve Kınama:
Bu yaklaşımda, öğrenciden doğruda doğruya gösterdiği olumsuz davranışı durdurması istenir.
2.Doğal Sonuçlar:
Öğrencilerin yaptığı bazı davranışların doğal olarak gelen olumsuz sonuçları vardır.
3.Mantıksal Sonuçlar:
Öğretmen olumsuz davranış karşısında öğrencinin karşılacağı olumsuz davranışla mantıksal ilşki olan bir sonuç yaratır.
4.Davranış Cezası:
Öğrencinin her gösterdiği olumsuz davranışın doğal bir sonucu yada mantıksal bir sonucu olmaz.
Ceza Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1.Ceza mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
2.Öğrenci,uygulanması mümkün olmayan şeylerle tehdit edilmelidir.
3.Öğrenciye karşı kızgınlık duyarken ceza verilmemelidir.
4.ceza yapılan davranışa uygun olmalıdır.
5.Ceza geciktirilmemelidir.
120113006 saniye coşkun

120113007 ayşegül altınkaya

120113008 derya ballıkaya
KAYNAKÇA
Prof.Dr.Münire ERDEN
Sınıf Yönetimi (syf.142-153)
Zeki KAYA
Sınıf Yönetimi (syf.138-140
Prof.Dr. Hüseyin KIRAN
Etkili Sınıf Yönetimi syf.(269-291)
Full transcript