Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proxectos

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proxectos

proxectos
documentais
integrados
¿Que son?
¿Por que?
Exemplos
¿Como se fan?
Filosofía educativa centrada no alumnado.
Búscase fomentar o traballo autónomo.
Aprendizaxe significativo.
Traballo cooperativo
PROXECTOS:
Multiplicidad de fontes de información: ALFIN
Atopar a información en diferentes soportes (TIC).
Tratar a información (desenvolvemento de competencias lectoras).
Comunicar a información (tratamento de linguaxes variadas: plástica, visual, sonora…)

DOCUMENTAIS
Implicación de todas as áreas de coñemento escolar e extraescolar.
Utilización de todo tipo de documentos.
Enfoque globalizado e interdisciplinar.
Favorecen a motivación.
Participación de todo o profesorado e de toda a Comunidade Educativa.
INTEGRADOS
¿Como se fan?
Son un xeito de traballo que precisa da Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para o Ensino e a Aprendizaxe, e a Lectura, e fan que a BES amose o mellor de sí mesma.
O alumnado aprende construíndo sobre o que xa sabe, participando activamente e reflexionando activamente sobre esa experiencia.
O/a alumno/a é o protagonista no proceso de busca e tratamento da información.
Aprendizaxe significativa.
Papel do profesorado alonxado do tradicional.
Ampliación de fontes de información.
Traballar cunha infraestructura (BES) esencial para facilitar e fomentar o deseño de actividades de ensino aprendizaxe innovadoras.
Favorece a diversidade.
1.-QUE QUEREMOS FACER, E POR QUE?
2.-QUE SABEMOS?
3.-QUE QUEREMOS SABER?
4.-BUSCAMOS FONTES E RECURSOS
5.-SELECCIÓN DA INFORMACIÓN
6.-PROCESADO DA INFORMACIÓN
7.-COMUNICACIÓN DA INFORMACIÓN

Organización e uso dos espazos.
Organización do tempo.
Organización dos recursos e fontes de información.
Organización dos grupos de traballo.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Autoavaliación do alumnado.
Avaliación do proceso e dos resultados:
Elección do tema
Intervención do profesorado
Participación do alumnado

AVALIACIÓN DO PROXECTO:
DIFICULTADES NO PASO DA TEORÍA Á PRÁCTICA
Selección de temas atractivos
Implementación en diferentes cursos e ciclos
Implicación do profesorado (titores/as)
Currículo e falta de tempo
Papel do profesorado, lonxe da clase maxistral
Guía do alumnado á hora de centrar as ideas
Outros

Situación
Motivadora
earthball
sabaha layur
VIII CONCURSO DE CONTACONTOS
(contos de tradición oral)
Os bautizos do raposo (Sergio, Quique, Lucas)
A raposa e o galo (Sheila, Xabi )
A lenda dos Condes de Monterrei (Ramón, Ignacio, David)
A cova da Moura (Antía)

OS OFICIOS
DOS AVÓS
E AVOAS
La noche estrellada (V. VAN GOGH)
Variacións Goldberg (J.S. BACH)
Conxetura de Goldbach (18=11+7)
CHARLES LUTWIDGE DOGSON
JABBERWOCKY (L. Carroll)
 
'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
'Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!'
 
GALIMATAZO (J.de Ojeda)

Brillaba, brumeando negro, el sol;
agiliscosos giroscaban los limazones
banerrando por las váparas lejanas;
mimosos se fruncían los borogobios
mientras el momio rantas murgiflaba.
¡Cuidate del Galimatazo, hijo mío!
¡Guárdate de los dientes que trituran
Y de las zarpas que desgarran!
¡Cuidate del pájaro Jubo-Jubo y
que no te agarre el frumioso Zamarrajo!


EL MANZAERINO (S. Guerra)

Limaba en la primaluna
El fruto del manzaerino
Las noches de verasul
Las luciérgolinas
Iluminaban los caminos.
Llegó por fin el otolano
Y las manzaeras maduraron.

Todo lo que aprendemos a hacer,
lo aprendemos haciendo" (ARISTÓTELES)
Lo maravilloso de aprender algo es que
nadie puede arrebatárnoslo (B.B. KING)
DESENVOLVEMENTO PERSOAL DO NOSO ALUMNADO:
Aprender a discriminar a información, ler distintos soportes, respecto aos demáis, honestidade, responsabilidade
Os xogos dos avós e avoas
Os contos dos avós e avoas
Os oficios dos avós e avoas
Alfabetización Informacional
(ALFIN)
BIBLIOTECA
ESCOLAR

Animación
á lectura
Xestión
Bibliotecaria

BIBLIOTECA
ESCOLAR

Formación
de
Usuarios/as
Full transcript