Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturen 1850-1900 (forts.):

No description
by

Lisa Fiskerstrand

on 1 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturen 1850-1900 (forts.):

Litteraturen 1850-1900 (forts.):
Realismen og naturalismen

Det moderne gjennombruddet i norden
1857:
Camilla Collett
: "Amtmandens Døttre" (roman).
Tok opp moderne problemstillingar. Viste korleis dei arrangerte ekteskapa førte med seg ulykke. Kvinner skulle ha rett til å velje ektefelle på bakgrunn av kjærleik.
1871:
Georg Brandes
: "Å setje problem under debatt" (forelesning)
Georg Brandes inspirerte mellom anna Henrik Ibsen.
1875:
Bjørnstjerne Bjørnson
: "En Fallit" og "Redaktøren"
1877:
Henrik Ibsen
: "Samfundets støtter" (drama).
1879: Henrik Ibsen: "Et dukkehjem" (drama)
Viste korleis kapitalismen kunne vere omsynslaus, og korleis kvinner var umyndige i heimen og i samfunnet.
Andre forfattarar som tok opp idémessige utfordringar:
Alexander Kielland, Jonas Lie, Arne Garborg og Amalie Skram
.

Siste del av 1800-talet
- Det moderne samfunnet hadde fått sitt gjennombrot i litteraturen.

- Det utvikla seg ein realistisk, ein naturalistisk og ein modernistisk litteratur.

- Alle retningane er moderne litteratur, men på kvar sin måte.
Realisme
Tema: Familieliv, arbeidsliv, forholdet mellom kjønn, klassar og generasjonar. Realistane trudde at litteraturen kunne endre samfunnet.

Personane var truverdige og skulle gi eit sant bilete av verda.

Komposisjon: Kronologisk.

Språk: Direkte og forståeleg.
Naturalismen
- Tema var stort sett dei same som realismen.

- Determinisme: Naturalistane var sterkt i tvil om mennesket kunne forme sitt eige liv. Mennesket var eit produkt av arv og miljø.

Skulle ikkje skildre berre det vakre, men også det skitne, fæle og
naturlege.
Modernistisk litteratur
Det moderne samfunnet blei opplevd som kaotisk og uoversiktleg.

Framandgjering og disharmoni.

Litteratur som vender seg innover i menneskesinnet.

Nye måtar å skrive på: Ord og bilete som ikkje var brukte før, mange symbol, nye måtar å setje saman tekstar på.

Ofte pessimisme.
Kjelder:
Jansson, Bente K., m.fl. (2011): Tema vg3. Samlaget.
Full transcript