Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tổng cung, sốc cung bất lợi,chính sách tài khá và tiền tệ

Tổng cung, sốc cung bất lợi,chính sách tài khá và tiền tệ
by

Ann Nguyen

on 20 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tổng cung, sốc cung bất lợi,chính sách tài khá và tiền tệ

TỔNG CUNG CHỈ RA LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ MÀ CÁC DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN SẢN XUẤT VÀ BÁN TẠI MỖI MỨC GIÁ TỔNG CUNG TRONG DÀI HẠN ĐƯỜNG TỔNG CUNG LÀ ĐƯỜNG DỐC XUỐNG TẠI MỨC SẢN LƯỢNG TỰ NHIÊN (SẢN LƯỢNG TIỀM NĂNG HAY SẢN LƯỢNG TẠI MỨC TOÀN DỤNG Yp) TRONG DÀI HẠN SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT NỀN KINH TẾ PHỤ THUỘC VÀO CUNG CỦA NÓ VỀ LAO ĐỘNG, TƯ BẢN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ SẴN CÓ DÙNG ĐỂ CHUYỂN NHỮNG NHÂN TỐ SẢN XUẤT NÀY THÀNH HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TẠI SAO ĐƯỜNG TỔNG CUNG DỊCH CHUYỂN??? SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỨC SẢN LƯỢNG TỰ NHIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỨC
SẢN LƯỢNG TỰ NHIÊN LAO ĐỘNG TƯ BẢN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ
Full transcript