Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BIP VTH - vervolg

No description
by

C van Riel

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BIP VTH - vervolg

Vervolg op: Business Informatie Planning
Vergunningen & hieraan gerelateerde Toezicht en Handhaving.
6 juni
...over BIP...
Een
bedrijfskundige aanpak
...om...

Rationeel & Integraal
de
Business Strategie
uit te werken...in...

Keuzen
voor de
bedrijfsvoering
en
informatievoorziening.

Strategische doelstellingen formuleren en vervolgens
(gezamenlijk) de projecten prioriteren ~ die daar het meest aan bijdragen.
Anders gezegd:
Maar waarom?
Om te zorgen dat we de
juiste dingen
(blijven) doen...
publieke gelden
niet verspillen...
desinvesteringen voorkomen
...

Niet verzanden in de
waan van de dag
...geen
ad hoc
management...achter problemen aan lopen...
focus behouden
...en
in de tijd zetten
...

Zorgen voor
eenheid
...
ketensamenwerking
en niet (alleen maar) naar de eigen organisatie...
Een stuurinstrument voor het management...
De gezamenlijke strategische doelen VTH...2014-2018
Vertaling naar IV planning (plateau's)...2014-2018...
> Steeds groter volwassenheidsniveau (proces->informatie-interactie)
Ketensamenwerking
aandacht per plateau voor de 4 doelen (gelijk op...)
Concreet in 2014...
Afspraken over gegevensuitwisseling.
Ketengegevensuitwisseling “houtje touwtje” gerealiseerd.
Gemeenschappelijke voorzieningen gespecificeerd en ingericht voor 1 vergunningproduct.
Voorbereiden koppelen landelijke voorzieningen (o.a. I-Nup basisinformatie).

PDC, ZTC en procesbeschrijvingen VTH.
Standaardisatie van producten is ingezet.
Kennisbank wordt ingericht op basis van PDC.
E-formulieren ingericht aan de hand van het tempo 1S1D.
Voorbereiden koppelen landelijke voorzieningen (o.a. I-Nup DVL).

Lokale initiatieven m.b.t. informatie- en gebiedsgericht werken gebruiken als leerdoel en als best practices.
Eerste basismeetset gebiedsgericht werken m.b.t. VTH.

Enkele aansluitingen op voorzieningen van markt/maatschappij (denk aan: ondernemingsdossier en sociale media).
Experiment deregulering van enkele vergunningen (zoals b.v. pilot deregulering objectvergunning)

Applicatie rationalisatie
Geconcentreerd beheer
Werken met domeinarchitectuur VTH

Ketensamenwerking
Gemak aan de voorkant
Gebieds&
info.gericht werken
Meer vertrouwen
in burger/ondern.
Projecten
Overige ontwikkelingen m.b.t.
Toezicht en Handhaving...?

Wettelijk:

nieuwe Drank & Horeca Wet, Prostitutie wet..?

Bestuurlijk prio:
Handhavingsprogramma's: IGH, GGW, integraal handhaven...(incl. marktzaken, taxi, fietswrakken, etc.)

Bedrijfscontinuïteit:

Managementinfo/sturing, Vervanging HIS, vervanging PDA's TH mulder/bsb, vervanging wegsleep..?

Optimalisatie:
Betere Roosterplanning, digitale checklisten..?
Uitvoerings-
plan 2014
Gemak aan
de voorkant
Gebieds- en
informatie
gestuurd werken
Meer vertrouwen in burger&ondernemer
Moha?
Dir VH?
OOV?
DST?
Details in
rapport BIP
Bekend?


Producten en diensten
- Ondersteuning van alle vergunningproducten zoals meldingen, klaar-terwijl-u-wacht en flitsproducten (gebiedsgericht).
- Verbeter de informatiebronnen voor de burger en ondernemer door gebruik van moderne Multi-media zoals Social media en Augmented Reality
- Zorg voor aansluiting van backoffice naar de frontoffice landelijk, lokaal (gemeente of gebiedsgericht) en de markt.

Regie en Sturing primair vergunningsproces
- Ontsluiten van stuurinformatie voor sturing op het primaire uitvoerings proces
- Faciliteer informatie gericht werken door het ontsluiten van stuurinformatie voor identificeren trends en risicoprofielen.

Proces en gegevens
- Faciliteer de ketensamenwerking door het centraal toegankelijk maken van juiste en volledige gegevens
- Relateer gegevens aan elkaar om gebiedsgericht en informatiegericht te kunnen werken.
- Focus op voorziening voor procesondersteuning en registratie van zaakgegevens die snel en adequaat is aan te passen aan de veranderde behoefte.

Applicaties en Techniek
- Faciliteer volledig digitaal werken
- Harmoniseer de informatievoorziening en richt deze ketengericht en procesgericht in
- Rationaliseer en gemeenschappelijk maken van het applicatielandschap

Kennis en Mensen
- Professionaliseer het beheer van de IV
- Borgen de processen en het gegevenslandschap
- Zorg voor regie en sturing van de IV

Ook
interessant
voorTH?
Ook
interessant
voorTH?
Ook
interessant
voorTH?
Ook
interessant
voorTH?
Ook
interessant
voorTH?
Wordt steeds
prominenter...1S1O
De globale Speerpunten
Beleid
Projecten
Beheer&Exploitatie
Integrale sturing IV VTH
Strategische Projecten Board
Tactisch projecten board
Full transcript