Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Postmodern

No description
by

B D

on 3 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Postmodern

Posztmodern
A posztmodern fogalmának története
Bonyolult, nem lehet általánosan definiálni
Nem stílusirányzat, vagy korszak
Angolszász, német, francia és spanyol hagyományok
Szociológia-politológia, tudományfilozófia, esztétika - eltérő értelmezés
Különböző művészeti ágakban: építészet, képzőművészet, filmművészet, irodalom
"A posztmodernség egymástól sok tekintetben különböző, de közös tapasztalatokban is részeltető 'beszédrendszerek' gyűjtőneve"

60-as évek
Az USA-ban egy irodalmi vitában használták abban az értelemben először, ahogy ma is ismerjük
Az irodalom elitista és intellektuáis karaktere ellen tiltakozó irodalmi forma
Magas kultúra és a tömegkultúra/populáris kultúra közti határ feladása - emelkedett és a triviális keverése
Tarzan és James Joyce ugyanolyan értékes
tömegmédia hatása - elitista kultúra nem tűnik demokratikusnak


70-es évek építészet
Modernista építészet
Posztmodern építészet
75-től használták csak
közfelfogás szerint innen ered a jelenség
"populista, pluralista művészet, mely direkt kommunikál"
AT&T hoofdkantoor in New York
Piazza d' Italia in New Orleans
klasszikus építészet elemei túlzó módón játékosan újragondolva - kódok, instant történelem
játékosság, teátralitás, giccs
szembetűnő szinek - komolyság hiánya
nemes és nem nemes anyagok keverése
klisé
különböző stíluselemek és történelmi korszakok - ismerősség
Filozófia
Modernizmus-posztmodernizmus
Posztmodern félrevezető - nem váltja fel a modernizmust
Ihab Hassan:
“We are all I suspect a little Victorian, Modern and Postmodern at once”
történelem: palimpszeszt - újaírás, előző réteg felsejlik alóla
Lyotard:
La Condition postmoderne,
1979
a "
nagy elbeszélések
" vége, a metanarratívák/metadiskurzusok megkérdőjelezése (pl. felvilágosodás ész-fogalma, fejlődésben való hit, marxizmus, kereszténység stb... - melyek alapvető struktúrát adnak a gondolkodásunknak, vagy magyarázatot adnak az életünkre)
nagy elbeszélések helyet a személyes történetek - fragmentarizálódás, individualizálódás
kétely a nagy rendezőelvekben mint politika, vallás, tudomány, művészet
szakítás a felvilágosodás racionalista hagyományával
relativitás
posztmodern társadalom - informatizáltság - akinél az információ, adatbázisok annál a hatalom
tudás - legfontosabb termelő erő

Derrida
a nyelv és a logika mecahnizmusainak megkérdőjelezése
jelentéspárok/oppozíciók (struturalizmus) ideológiailag nem semlegesek, nyelv sem semleges (
norma-eltérés
, hierarchikusak,
présence
)
ha nyelv nem semleges, akkor a világunk, az énképünk, a kultúránk, a tudományunk sem semleges
dekonstrukció
('szétszedi, szétszereli') - olvasási módszer - láthatóvá teszi a jelentéskapcsolatokat, ideológiai erővonalakat a szövegben
’szétszedi, szétszereli’ egy állítás, érvelés, bizonyítás konstrukcióját, azáltal, hogy a különbségeket, ellentmondásokat egymás ellen kijátsza.
szöveg hogyan ássa alá a konvenciókat, kódokat
Jameson
Van Gogh: Parasztcipők és Andy Warhol: Diamond Dust Shoes

felszínesség, gyorsaság - látszat valós tartalom és jelentés nélkül
Baudrillard
posztmodern társadalom - nihilista látszatvilág
úgy csinálunk mintha
a felnőttek mint a gyerekek álmokba, egy fantáziavilágba menekülnek
a reklámok, a filmek, a vidámparkok - szimulációk - anélkül, hogy kapcsolatban lennének a valósággal
simulacrum - árny, csalóka látszat
média - objektivitás illúziója, szűrő
Modernizmus
Posztmodernizmus
racionalizmus
emóció
nagy ideológiák
kis, individuális történetek
különbség magas és alacsony kultúra között
hierarchia eltörlése
passzív befogadás, zárt interpretáció
befogadó szerepe megnőtt, értelmezések végtelen láncolata
Posztmodern irodalom
nem stílusirányzat vagy történeti korszak, nem homogén szövegek csoportja
bizonyos irodalmi jegyek gyűjtőneve
újfajta olvasási stratégiát igényel
különböző fajta irodalmi posztmodernséget különböztetnek meg
80-as évektől
szöveg explicit fiktív, metafikcionalitás, illúzió leleplezése
szöveg világa más fiktív világokba van beoltva - parazita, ironizál, kitörli a másikat, klisék
irónia, paródia,
intertextualitás: tágabb értelemben: képek, filmek stb. kultúra kódjai
irodalmi szövegek hagyományára támaszkodik, de egyben alá is ássa
határforgalom: fikció és realitás, textus és kontextus
képek hálózata - nem hagyományos logika alapján
asszociatív és nem logikus vagy kronologikus, végtelen visszatükrözés
labirintus
minden mindennel összefügg - nincs mag, nincs centrum - dissemination
hagyományos megértés ellen - bizonyosságok felbontása
fikcionális identitás, szereplők identitása összeolvad a fikcióval, egyéb szereplőkkel
enciklopédikusság
idézésművészet, bricolage - már mindent elmondtak
elbeszélő hangsúlyosan jelen, mint aki szóban mesél
marginális nézőpont
elbeszélő tudatosítja, hogy a szereplők kitalációk
megbízhatatlan, tudatlan elbeszélő, gyakran félrevezeti az olvasót, destabilizálja, frusztrálja ismereteit
metafikció - implicit és explicit is folyamatosan a fikcióról, írásról
idő - fiktív, képi hálózat formálja az időt történetté
marginális/populáris és kanonizált műfajok keveréke
stílusok keverése
irodalmi konvenciók leleplezése
blokkolja az egyértelmű értelmezést
différance - el-különböződés - különbséget kreálni, aktív és passzív, mozgás, az oppózíció egyik tagja a másik différance-a (Saussure: nyelv csak a struktúra egyezéseiben és különbségeiben létezik)
minden fogalom a rendszer láncolatába van beleírva, melyen belül a másikra, más fogalmakra utal, továbbmutat
minden elemben benne van a másiknak a nyoma
présence gondolkodás egydimenzionális, helyette différance
eredet elérhetetlen
kapcsolaban az intertextualitással: elmondott vagy leírt szöveg megalkotása és megértése más szövegek kapcsolatában jön létre (irodalmi, filozófiai és kultúrális hagyományban)
nincs végső jelentés, értelmezés mindig továbbmegy
nincs középpont
Full transcript