Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEKSTO AT KONTEKSTO NG DISKURSO

No description
by

Camille Chen

on 28 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEKSTO AT KONTEKSTO NG DISKURSO

TEKSTO
ang wika o ideyang
itinatawid o pinagpapalitan
sa diskurso.
KONTEKSTO
ang mga kahulugang
(berbal o di-berbal) kargado
ng mga iyon.
MGA TEORYA NG DISKURSO
1. Pragmatic Theory
(Pragmatiks)
ang pagimpluwensya ng konteksto sa paraan ng
paghatid ng pahayag

Sa kabuuan ng pragmatiks
mauunawaan ang mensahe ng pahayag
ng tagapagsalita.
2. Speech Act Theory
3. Ethnography of Communication
• nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon,
gamit, patern at tungkulin ng pagsasalita.
• Ito ay pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular
na komunidad.

TEKSTO AT KONTEKSTO NG DISKURSO
Ano nga ba ang pinagkaiba nito?

Halimbawa:
Mani: 10 piso = baso
1
Ang pagkakabit na aksyon ng tao sa kanyang wikang ginagamit.

May dalang aksyon o pagkilos


Tatlong gawi ng
pagsasalitang
tagapaghatid
ng pahayag
Lokusyonaryo
nagpapahayag ng literal na paglalarawan
sinasabi ang aktwal na ginagawa
Hal:
Iniuulat
ko ang paksa tungkol sa diskurso.
: Ako'y
nangangakong
magbabago na.
Ilokusyonaryo
ang akto kung nagpapahyag ng tungkulin sa pagsasakatuparan ng bagay o mensahe batay sa nais o intensyon ng tagapaghatid.

Hal. : Sasamahan kitang bumili ng mga damit.
(Pangako)
: Samahan mo akong bumili ng mga damit.
(Pautos)
Perlokusyunaryo
ang akto kung nagpapahayag ng bisa, puwersa,o epekto ng pahayag ng aktong ilokusyunaryo.
Hal. :
Tumupad
siya sa kanyang pangako.
:
Sinunod
niya ang utos ng kanyang magulang.
1. Introspection
paggamit ng intuition
2. Detached Observation
ang di-partisipatoring
obserbasyon ng interaksyon
sa komunidad
3. Interviewing
ang isatraktyurd na interaksyon
berbal sa mga myembro ng
komunidad
4.Ethnosemantics
ang pag-aaral ng
kahulugang kultural.
5. Ethomethodology
detalyadong analisis ng mga
kumbersasyon, tinatawag ding diskors
analisis ng mga linggwistika
6. Phenomenology
pag-aaral ng kumbersasyon bilang
isang problemang penomenolohikal.


4. Variationist Theory
naniniwala sa pagkakaiba-iba ng bagay
ay dapat naroroon ang lahat ng
baitang ng paglalarawan
5.Communication Accomodation
Theory

nagbabago ng istilo ng komunikasyon
ang mga tao ay nagtatangkang iakomodeyt ang kanilang istilo kapag nakikipag-usap sa iba.
Convergence
Nagaganap kung saan mayroong
matinding pangangailangan para
sa social approval.
Divergence
Ang gumagawa nito ay madalas ang mga indibidwal na walang kapangyarihan.
 Ang madala na gumagamit nito ay
ang grupong may malakas ng
pagmamalaking etniko upang
ihaylayt ang kanilang identidad
Full transcript