Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Posavska mreža podpornih storitev za podjetništvo in zaposlovanje

No description
by

Mojca Metelko

on 29 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Posavska mreža podpornih storitev za podjetništvo in zaposlovanje

podpornih storitev
mreže
1. Spodbujajo trajnostno naravnano podjetništvo in zaposlovanje
2. Spodbuja neprofitno organizirano podjetništvo
3. Spodbuja vpetost podjetništva v lokalno oz. regionalno skupnost

Potencialni partnerji mreže
Podjetniški centri
MREŽA PODPORNIH STORITEV ZA PODJETNIŠTVO IN ZAPOSLOVANJE
Namen:
usklajeno
delovanje podpornih okolij Posavja za podjetništvo
spodbujanje in omogočanje
kvalitetnih
pogojev razvoja podjetništva v Posavju
vključevanje
vseh

ciljnih skupin udeležencev
v podporno okolje
ustvarjanje trajnostnih
zaposlitvenih možnosti
Problemi
Posavska mreža podpornih storitev za podjetništvo in zaposlovanje
STANJE
vse več akterjev na
področju
podpornih okolij za spodbujanje
podjetništva in zaposlovanja v Posavju
NEPOVEZANO DELOVANJE
"KONKURENCA" ZA JAVNA
IN ZASEBNA SREDSTVA
NEPOZNAVANJE KONCEPTA
SOCIALNEGA IN
DRUŽBENO ODG. PODJETNIŠTVA
DELOVANJE LE ZNOTRAJ
ENE OBČINE
PODVOJEVANJE
AKTIVNOSTI
ZMEDA
INFORMACIJ
Kako deluje mreža?
deluje po principu partnerstva in dopolnjevanja
koordinacija podpornih storitev za podjetništvo in zaposlovanje na regionalnem nivoju
postavitev in uresničitev skupnih strateških ciljev
sodelovanje na več nivojih
multiaplikativnost aktivnosti
se prilagaja potrebam uporabnikov
združuje vse deležnike v okolju
Socialno
ekonomijo
Mladinski centri
Nevladne organizacije
Organizacije za
spodbujanje podjetništva in zaposlovanje na podeželju
Socialni inkubator Posavja
Druge organizacije, ki informirajo in izobražujejo o
podjetništvu in zaposlovanju
Občine
Projektni predlog za
Regionalni razvojni program Posavja

Rešitev:
Aktivnosti mreže
Metodološki okvir
skupna ponudba
vseh
potrebnih
znanj
(od pravnih, strokovnih, motivacijskih, prodajnih znanj, mentorstvo in coaching) za zagon novih podjetij in delovnih mest
pokrivanje in razporeditev
vseh faz:
informiranje, usposabljanje, zagon, razvoj in prodaja podjetniške ideje med podpornimi organizacijami
vključitev
vseh območij
Posavja (ruralno, urbano, vse občine Posavja) v spodbujanje podjetništva in zaposlovanja
vključitev
vseh ciljnih skupin
v spodbujanje podjetništva in zaposlovanja
ZRSZ
mreža usklajuje, koordinira, povezuje različne
podporne organizacije
iz Posavja
Usklajevanje sistema informiranja o podjetništvu, socialnem podjetništvu in zaposlovanju
Usklajevanje informiranja o ponudbi storitev različnih podpornih okolij celotnega Posavja
Skupne regijske akcije, podjetniški festivali
Poenoten in skupen nastop do šol, občin, podjetij
Zastopanje socialnega podjetništva na regionalnem in nacionalnem nivoju (zagovorništvo, zakonodaja)
"Akademija" družbeno odgovornega podjetništva - skupna baza preizkušenih predavateljev
Aktivnosti za pripravo in uresničevanje strateških dokumentov (npr. Strategija razvoja so.p. Posavja)
Koordinacija "Coworking" točk na regionalnem nivoju
Regijski sistem "crowdfundinga" podjetniških idej
Aktivnosti za preprečevanje bega božganov
Razvoj modela notranjega socialnega podjetništva
Vzpodbujanje lokalne samozadostnosti
večja učinkovitost in celovitost podpornih storitev, brez podvajanja
=
VEČ SREČNIH ZAPOSLITEV
(trajnostnih, zelenih, moralnih, družini in skupnosti prijaznih)
Rezultat
RRA
NIHČE NE NUDI VSEGA POTREBNEGA
NI STABILNEGA FINANCIRANJA PODPORNEGA OKOLJA
Pomembno:
za uspešnejši zagon in razvoj novih družbeno odg. podjetij morajo sodelovati tudi tisti, ki se ne ukvarjajo neposredno s socialnim podjetništvom!

in družbeno odgovorno
podjetništvo.
Temeljna načela
člani mreže
uporabniki
podporne
storitve
VEM-točke
Sklad dela
Mreža PRSTAN
GZS, OZS, KGZ,...
Cilji mreže
nova trajnostna in zelena delovna mesta
večje število registriranih socialnih podjetij
večje število zaposlitev v nevladnem sektorju
Zaposlitveni
centri
Načela upoštevajo:
socialno
podjetništvo
Načela povzemajo
Dodana vrednost mreže
Glavne aktivnosti so podporne storitve članov mreže, ki upoštevajo načela mreže
Usklajene
po
fazah in področjih:
informiranje
pravna pomoč
svetovanje
usposabljanje
inkubiranje
poslovni načrt
fundraising
marketing
grafična podpora
...
Dodatne aktivnosti
Full transcript