Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språksociologi -

No description
by

Erika Ståhl

on 22 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språksociologi -

Vad är ett språk?
Språk som gemenskap - "homo loquens"
Språksociologi -
hur pratar vi och varför?

Talspråk & skriftspråk
Talspråk är den äldsta formen av språk

Talspråk innehåller bl.a. tvekljud, upprepningar, oavslutade meningar och ljudhärmande läten

Talspråket är ofta
kontextbundet

Skriftspråk bygger på talspråk

Skriftspråket riktar sig ofta till flera, okända läsare
Gruppspråk
Dialekt
Geografiskt begränsat område

Skiljer sig från andra dialekter
-Uttal
-Ord
-Hur ord böjs
-Ordföljd (syntax)

Talspråklig variation

Fanns före rikssvenskan
Fördomar
Problem vid forskning om olika gruppers språk:

Riskerar att bidra till fördomar

Riskerar att förstora skillnader och släta över likheter

Kan ge sken av att alla inom en viss grupp talar på ett visst sätt och alla inom en annan på ett annat

Observatörens förväntningar påverkar tolkningen av resultatet
Svenskan - ett språk eller flera?
Språket är inte enbart ett sätt att kommunicera, utan även en viktig del av vår
identitet
.

Språket påverkar hur vi uppfattar andra människor och fungerar både inneslutande och uteslutande.
Språksociologi
förhållande mellan språk och samhälle
Fundera i par "bikupor":

Vilka olika variationer (sätt att tala) kommer ni på som finns i det svenska språket? Alltså - hur kan det svenska språket talas på olika vis?
Språk inom språket
Talspråk och skriftspråk

Privat och offentligt språk

Yrkesjargong

Gruppspråk:

- Dialekter region
- Kronolekter ålder
- Sociolekter social bakgrund/klass
- Sexolekter kön
Kulturella sammanhang (normer, värderingar, ursprung, kön, ålder, bostadsområde etc.)
"Så ni är också från Sverige?"
Språkets främsta funktion är
social
- att skapa kontakt.
Språket är
symboliskt.
Fonem kombineras till ord.
Vad är inte ett språk?
Skillnad mellan människan och djuren:
- Apors kommunikation
- Hundens kissande mot en vägg
- Fågelns kvitter

Tala om dåtid, framtid, drömmar etc. Tala
om
språk.
Hur skulle världen ha sett ut om människan inte kunde tala? Vilka för- eller nackdelar ger talförmågan?
Är det möjligt att tänka utan språk?
Är kunskap om språk viktig?
Vad är ett språk?
Hur många språk finns det i världen?
Hur avgör man vad som är ett språk?
Svårt att definiera.
Ex.
Engelska
(flera länder i världen)
Papa Nya Guinea
(700-1000 olika språk "dialekter"
Serbokratiska
(serbiska, kroatiska, bosniska)
Nordiska
(svenska, norska, danska)

Språkliga klassifieringar:
officiellt språk
nationalspråk
nationella minoritetsspråk
SPRÅKPOLITIK (vem bestämmer?)
Det indoeuropeiska språkträdet
Orange markering = delar av världen där majoriteten av befolkningen talar ett indoeuropeiskt språk

Gul markering = delar av världen som har ett officiellt indoeuropeiskt språk, men där detta talas av en minoritet av befolkningen
Fader Vater Father Pater Patér Pitár

Moder Mutter Mother Mater Meter Matar

Syster Schwester Sister Soror Èor Svása

Bror Bruder Brother Frater Phrater Bhratar

Namn Name Name Nomen Ònoma Naman

– Tjaba Jenni, hur ere?

– Ja vet inte, de jobbit. Du vet ...

– Nä men, ja såre pårej. De Johan va, äh ... eller?

– Ja, asså, jo de han, typ.

– Va haran gjort nurå?

– Ja kom hem i förrgår, å trodde ingen va hemma. Så ja satte på steron lite va, å förde liv liksom. Men de e ju lika mycket mitt Då vakna han ... slaggat in just verkare. Å han ba skitsur å skrek å ... far åt helvete å så ... Så drog han. Å ja vet inte. Så han ba drog. De slut, de ja säker på.
Privatspråk
mycket gemensamt med talspråk
är till för att uttrycka upplevelser, åsikter och känslor
bygger på gemensamma erfarenheter

Offentligt språk
mycket gemensamt med skriftspråk
används för att tala om saker vi sällan har personlig erfarenhet av, t.ex. ”molekylära segment", "riksdagens voteringsregler" eller "surrealism”
riktar sig ofta till flera, okända mottagare
Privat- och offentligt språk
Idiolekt
Hur pratar du? Varför?
Register
– det språk man använder vid ett visst tillfälle
Sociolekt
En grupp med liknande erfarenheter

Kan bero på en eller flera av följande orsaker:
-Yrke
-Utbildning
-Inkomst
-Inflytande i samhället
Personer med hög inkomst, hög utbildning och/eller
mycket inflytande i samhället:

Talar närmre skriftspråket

Använder ett mer komplext språk, med avancerad
meningsbyggnad

Talar mindre dialekt

Använder mindre slanguttryck och svordomar

Har ett mer abstrakt och teoretiskt språk

Talar lugnare och använder utfyllnadsljud, t.ex.
”eh”
Kronolekt
Ålder

Svårt att särskilja

En språkliga variation som inte följer med personen när den åldras
Ungdomars språk skiljer sig från äldres genom att de:


Använder mer slang och svordomar

Förnyar språket mer än äldre

Talar snabbare

Återger tal i större utsträckning och använder
samtalsmarkörer (”ba”, ”lixom”, ”såhär”)

Kontextbundet – beroende av gemensamma
erfarenheter
Sexolekt
Kön

Synen på
könsroller
skapas till stor del
genom språket

Kvinnor och män använder sig av språket
på olika sätt
Kvinnor får mindre samtalsutrymme

Mer konkret och vardagsnära

Talar ordrikare, ger fler exempel
och använder mycket bildspråk

Ger mer samtalsstöd och fyller i
varandras meningar

Talar närmre språknormen

Talar snabbare och upprepar sig mer

Använder fler ord som uttrycker tvekan och uttrycker sig indirekt
Män får mer samtalsutrymme

Mer abstrakt och teoretiskt

Sammanfattar, använder ett mer avancerat språk med komplex
meningsbyggnad

Konkurrerar om ordet och avbryter
oftare

Använder mer slang och svordomar

Talar lugnare och använder
utfyllnadsljud, t.ex. ”eh”

Ställer fler retoriska frågor och uttrycker sig rakt på sak
"Hälsa på kungen"
Hej är det vanligaste hälsningsordet. Hur skulle du hälsa på följande personer?

en personalchef
en taxichaufför
skolans rektor
kungen
en läkare
ett vårdbiträde
din bästa kompis
någon du är kär i
din mormor
B. Läs artikeln om gruppspråk på classroom (SVEA) och svara sedan på följande frågor:
1. Håller du med Bjӧrn Melander nӓr han sӓger: ”att använda samma ord och uttryck inom en grupp kan vara ett sätt att visa att man hör ihop. Det är ungefär som att klä sig i likadana kläder eller lyssna på samma sorts musik”? Motivera.

2. Varfӧr ӓr gruppspråk vanligt bland ungdomar?

3. Hur uppstår gruppspråk?

4. Vad påverkar ungdomars språk?

5. En del tror att svenskan rikserar att dӧ ut men Melander sӓger att det svenska språket ӓr starkt. Håller du med?
A. Fundera på fӧljande

1. Talar du olika i olika situationer eller beroende på vem du talar med?

2. Vilka olika gruppspråk talar du?
Svenska Tyska Engelska Latin Grekiska Sanskrit

Märker ni någon skillnad?
Kvinnor
Män
När läsare fick bedöma egenskaper hos författaren bakom exakt samma brev ansågs:
Johan
Johanna
Känslosam

Personlig

Underordnad

Öppen

Trovärdig

Kompetent

Nonchalant
I Nationalencyclopedin definieras gruppspråk så hӓr: ”språket (eller det som utmärker språket) hos en social grupp, t.ex. mäns, kvinnors, ungdomars, jägares eller idrottsmäns språk”.
Tjuvlyssning!
Läs följande samtal och beskriv hur du föreställer dig personerna som talar (utseende, ålder, kön, egenskaper, intressen etc).
17 januari, 20.40. Mobiltelefon. Buss 4. Valhallavägen.
- Ja, det är Malin... Hej. Jag har tänkt att jag ska ringa dig... Du har faktiskt stått på min lista i flera dagar nu! Jag har inte haft en enda lucka i agendan... Nej, jag sitter på bussen på väg hem, jag har vart och tränat lite... Jo, fast jag har haft det fullspäckat. Verkligen.
14 mars, 19.05. Apoteket, Klarabergsvägen.
- Fy, fan vad jag ser ut asså. Jag kan ju knappt stänga ögonen. Om han ser mig nu kommer han ba: Äh, jag känner inte dig.
- Äh!
- Fan om jag skulle träffa nån nu. Jag dör då.
- Du borde haft sån där solkräm.
- Fan, han kommer ba: Äh, jag tar nån annan istället.
- Så jävla typiskt!
1. Läs upp era beskrivningar för den ni sitter bredvid. Såg ni ungefär samma personer framför er eller skiljer det mycket? Vad tog ni framförallt fasta på när ni läste samtalen?

2. Hur stark är egentligen kopplingen mellan språk och identitet? Hur mycket avslöjar vi om oss själva genom sättet vi uttrycker oss?

3. Hur medvetna är ni själva om ert sätt att tala i olika situationer? Tänker ni på hur andra ska uppfatta er, eller pratar ni bara på? Ge exempel!

4. Är vi ibland för snabba med att döma människor genom deras sätt att tala? Ge exempel på några typiska språkliga fördomar.
Placera in namnet ovanför den spalt du tror stämmer på påståendet:
Full transcript