Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Origen i evolució de l'ésser humà (Pau Casesnoves)

No description
by

Tair LC

on 11 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Origen i evolució de l'ésser humà (Pau Casesnoves)

L'ésser humà és un problema per a ell mateix, ja que és l'únic animal preocupat per entrendre's ell mateix.
Quin és l'orígen de ésser humà?
- Explicacions preevolutives:

· Tradició Bíblica: creacionisme

· Fixisme


- Explicacions evolucionistes:
· Lamarck
· Darwin (selecció natural)
· Mendel (mutacionisme)Teories sintètiques o neodarwinistes
Procés d'hominització
Ésser humà com a objecte d'estudi
Antropologia:

- biològica
- cultural
- FILOSÒFICA
Origen i evolució
de l'ésser humà //
NATURALESA I CULTURA

· Imatges extretes del crecador google imatges.
Modificacions corporals

· Configuració pelvis i cames
- BIPEDISME (posició erecta)
· Reducció de les mandíbules
· Major capacitat cranial (desenvolupament del cervell).
· Alliberament de les mans
Fabricació i manipulació d'utensilis per a la caça, la defensa o la construcció.

(Capacitats que també depenen del desenvolupament del cervell)
- Perfeccionament de la intel·ligència com l'instrument propi i especialitzat per a la lluita per la supervivència, la resolució de problemes i el desenvolupament.

- Permet aparició de la capacitat tècnica.

- Capacitat simbòlica (llenguatge articulat).
- Observació d'àrees més grans
- Alliberació mans
Hominització: aparició del gènere Homo i les seves espècies.

Humanització: espècies pròpiament humanes
Esencial: aparició de la
CULTURA
Què ens fa humans?
· L'aprenentatge humà és diferent a l'animal (instints / imitació).

· Transmissió cultural per llenguatge.

· Ésser humà: adaptació per modificació del medi.


La cultura es basa en l'aprenentatge
Evolució sociocultural
Quin pot ser el tret essencial i definitori de l'ésser humà?
Racionalitat i llenguatge
· L' ésser humà és un animal racional.

· Segons Aristòtil: l'ésser humà és l'animal que parla.

-El llenguatge com la nostra diferència específica.
Naturalesa humana i cultura
Naturalesa humana
El que l'ésser humà té d'innat.

Donat per herència genètica.

Comú a tota l'espècie.

Fa possible el nostre comportament.
Cultura
Allò adquirit amb la interacció amb els altres.
Comportament humà no seria possible sense la influència de la cultura
· Cada societat té la seva cultura
(manera de viure en societat que inclou la llengua, els coneixements i les creences, l'art, els costums...)

· La cultura és una creació social que contrasta amb tot allò innat (natural), ja que aquesta representa tot allò adquirit.


· Davant el que és comú a la humanitat, la cultura representa el que és divers, exclusiu.

· Però alhora, és la naturalesa humana la que permet l'aparició de la cultura (per la possibilitat del llenguatge, de fabricació d'utensilis, de la creació de formes de vida social).

La societat és el suport més edicaç per a la conservació, el desenvolupament i la difusió d'una cultura.

El procés de transmissió cultural és la socialització.

La cultura és una herencia social que es transmet mitjançant el procés de socialització i condiciona el nostre pensament i les nostres accions.

Es duu a terme per mitjà del llenguatge, l'educació i l'observació del altres.

Principals agents de socialització: família, amics, escola, mitjans de comunicació, etc.
Societats
i
cultures
Diversitat cultural
Davant cultures diferents de la pròpia es poden adoptar diferents actituds.

Entre aquestes hi ha
l'etnocentrisme, el relativisme cultural i l'interculturalisme
.
Etnocentrisme
Anàlisi de les altres cultures des de la pròpia.
Relativisme cultural
Analitzar les diverses cultures des dels seus propis valors.

Tolerància amb les diferents expressions culturals.
Interculturalisme
Parteix del respecte a altres cultures.

Trobada entre aquestes amb igualtat.

Diàleg i comunicació entre les mateixes.
Amenaçada per l'expansió de la cultura occidental, tecnològica i capitalista sobre altres cultures en un context de globalització (unificació de les pautes culturals).
Assimilació:
consisteix en imposar els models de comportament d'una cultura a unes altres.


Separació:
es conserva la identitat cultural, però no hi ha relacions positives entre cultures (formació de guetos d'immigrants a les grans ciutats).


Marginació:
no es conserva la identitat de cada cultura ni es mantenen relacions positiuves (en l'extrem: extermini d'altres cultures).
DIVERSITAT!
Integració:
mantenir la identitat de cada cultura i valorar positivament les relacions entre elles.
GLOBALITZACIÓ:
Interdepèndencia política, econòmica, social i cultural de tots els països del món.
- Falta de comprensió: incapacitat de comprendre els que no tenen la mateixa forma de vida.

- Radicalització del sentiment de cohesió amb el propi grup (sentiment de superioritat que esdevé en actituds paternalistes o impositives).

- Distintes actituds per preservar intactes trets de la seva cultura:
· Xenofòbia: odi als estrangers.
· Racisme: rebuig violent de determinats grups ètnics.
· Aporofòbia: aversió i menyspreu al pobre (por al pobre).

- Promou asssimilació, la separació i la marginació.
- No promou diàleg entre les diferents cultures.

- No evita actituds com el racisme (que promou que la millor manera de preservar les diferències culturals és no barrejar-les).

- Perdre el sentit crític per l'exageració d'aspectes postitius de les cultures diferents (indiferència enfront a la violació dels DDHH).
Full transcript