Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

En läsande klass

No description
by

Marie Trapp

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of En läsande klass

Läsförståelsestrategier i praktiken åk f-3
Varför undervisa i läsförståelse?
Läsning = Avkoning * Förståelse * Motivation

* Lgr 11

* Våra låga resultat i nationella undersökningar .

* Forskning har visat att regelbunden undervisning i lässtrategier ger resultat på elevers läsförståelse.

3 forskningsbaserade modeller som vår undervisning och våra lektionsplaneringar i "En läsande klass" utgår från:
Bakgrund - vem är jag ?
Utgår från 4 grundstrategier som man har sett att goda läsare använder sig av.

Gemensamma samtalet om texten skapar mening och förståelse.
TSI (Transactional Strategies Instruction)
Utgår från samma grundstrategier som RT samt följande riktlinjer:

Samtal om strategier och syftet med dem.
Låta ansvaret stegvis gå över till eleverna.
Lärandet sker i grupp.
Tänka högt/modellering används för att synliggöra hur strategierna används.
QtA (Questioning the Author)
Bygger på strukturerade samtal om textens innehåll med syfte att få syn på författaren bakom texten.

- Vad vet vi efter att ha läst texten?
-Vad tror vi utifrån det texten berättar?
-Vad undrar vi efter att vi läst texten?
-Vad försöker författaren säga med texten?
Hur undervisa i lässtrategier?
Utifrån högläsningen modellerar pedagogen hur han/hon använder lässtrategier.
Vi introducerar läsfixarna redan i förskoleklass.
Vad är en stjärnläsare och hur blir man en sådan?


En stjärnläsare växlar omedvetet mellan
olika läsförståelsestrategier.

Stjärnläsaren övervakar sin egen läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier.


Från Novis till Stjärna

Läraren ger eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen och att detta stöd avtar efter hand som eleverna klarar alltmer på egen hand.

Råby skolas blogg:
Vårt projekt:
http://enlasandeklass.se/

En läsande klass

Undervisning i lässtrategier
30 min/dag hela läsåret

Modellektioner - varje ny strategi

Läsfixarkort

Femte läsfixaren; konstnären,

Texter i olika genrer


RT (Reciprocal teaching)
Strukturerad undervisning i läsförståelse på
Råby skola* Spågumma - fantasy
- fakta

*Detektiven - sport
- Widmark

* Konstnären - Astrid Lindgren

* Reportern; -fakta
-mellan raderna
- vänskap och kärlek

* Cowboy; - sagor
- fakta
Texter utifrån olika teman som engagerar och passar bra till olika lässtrategier.
Arbetsgång:

• Läraren berättar varför det är bra att använda denna läsfixare.
• Läraren visar hur denna läsfixare jobbar.
• Vi prövar tillsammans på gemensam text.
• Vi prövar i grupp eller par.
• Vi reflekterar tillsammans över hur arbetet gick och vad vi kan bli bättre på till nästa gång.
Våga pröva!

På Världsboksdagen 2014 ges
"En Läsande klass" ut.
Låt dig inspireras och gör materialet till ditt eget!


Det viktiga textsamtalet
Undervisning i lässtrategier får aldrig bli instrumentell.
Textens innehåll och samtalet kring det måste alltid vara det viktigaste.
"En läsande klass"
Lässtrategier används för att
ge tillfälliga stödstrukturer för tänkandet.

De är inget mål i sig.

Målet är att på djupet förstå det man läser.
(Westlund)
Marie Trapp
http://rabyskolan2014-15.blogspot.se/
http://marietrapp.blogspot.se/
facebook: "En läsande klass"
Marie Trapp (marie.trapp@nykoping.se)

* 1-7 lärare med påbörjad speciallärarutbildning,
Undervisar i svenska åk 1, språkförberedande arbete i förskoleklass samt ansvarar för specialundervisning på Råby skola i Nyköpings kommun. Försteläraruppdrag på Släbroskola från ht 2013

* Inspirerad av Barbro Westlunds bok:
"Att undervisa i läsförståelse" (2010)

* Arbetat strukturerat med lässtrategier under flera år. Föreläser och handleder i hur man kan undervisa i läsförståelsestrategier.

* Tillsammans med Elisabeth Pettersson författare till studiehandledningen "En läsande klass" åk 1-3.
Full transcript