Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino Report

sna maging success
by

johncarlo vibar

on 15 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino Report

Filipino 122 Kahulugan Inaayos ang detalye ayon sa
pagkakasunod-sunod mula sa una
hanggang sa huli.
Isang kronolohikal na pagtalakay sa
detalye ng Pangyayari o karanasan. 3 Uri ng Pagsusunod-sunod a. Sekwensyal Karaniwang ginagamitan ng
mga salitang una , pangalawa , pangatlo , susunod, at iba pa.

Forming or characterized
by a sequence, as of units or musical
notes.

John Carlo S. Vibar Pagsusunod-sunod HALIMBAWA Ang talambuhay ng isang tao o kaya ay kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng isang pangyayari. b. Kronolohikal c. Prosijural Sekwensyal Mrs.Lim HALIMBAWA: Ay mga serye o sunod-sunod na mga bagay na konektado sa isa`t isa. Ang isang teksto ay gumagamit ng pagsusunod-sunod na sekwensyal kung ito ay kinapapalooban ng serye ng pangyayaring magkakaugnay sa isa`t isa. Kronolohikal dahil ang pagbasa ay hindi lamang
gawaing sensori kundi higit sa lahat,
isang gawaing pang kaisipan, mayroon itong sinusunod na kronolohikal na hakbang. Ito ay ang mga sumusunod:
a. Persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo.
b. Pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo. c. Reaksyon o paghahatol ng kawastuhan, kahusayan at halaga ng tekstong binasa at, d. Asimilasyon/Intergrasyon ng binasang teksto sa mga karanasan ng mambabasa. HALIMBAWA: Maglilingkod saan man sa mundo ^_^ Edad Posisyon Distansya Prosijural Ang tekstong prosijural ay
nagpapaliwanag
kung paano ang paggawa ng isang bagay. Layunin nitong ipahatid ang mga hakband na dapat isagawa. HALIMBAWA: ako ay nagluto ng aming pang-ulam
una, inihanda ko ang sangkap
sunod, pinagsunod sunod ko na ang hakbang. MARAMING SALAMAT SA PAKIKINIG
XD
Full transcript