Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DEDE KORKUT'UN KAHRAMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

No description
by

hanıfe ozcan

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DEDE KORKUT'UN KAHRAMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

DEDE KORKUT'UN KAHRAMANLARI VE ÖZELLİKLERİ
BAYINDIR HAN
Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi hakan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir. İsminin anlamına bakıldığında Ülkeyi dirlik ve düzen içinde tutan, geliştiren, uygarlığı yayan bir kişi olduğu ve bu ismin belki de bir unvan olarak verildiği akla gelmektedir.
BANIÇİÇEK
Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banu (Bağnu) Çiçek diye de geçer
BAMSI BEYREK
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir
KAZAN BEY
Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan hikâyelerden biridir.
Hanife ÖZCAN
KORKUT ATA
Türk, Altay ve Oğuz efsanelerinde,
masallarda ve halk hikayelerinde adı
geçen söylencesel ozan.
Dede Korkut olarak da bilinir
DİRSE HAN VE BOĞAÇ HAN
Dede Korkut kitabı'nın bölümlerinden birini
oluşturan öykü.
SALUR KAZAN
Türk destanlarından geçen bir yağız yiğit.
Dede Korkut hikayelerinde en çok sözü edilen oğuz beyi.

DELİ DUMRUL
Deli Dumrul (veya bazı halk hikayelerinde Dumrul Han, Dumrul Bey) - Türk ve Altay mitolojisinde söylencesel kahramandır. Dunrul veya Tungrul da denir.
KAZILIK KOCA
Kazılık Koca Oğlu Yigenek -
Dede Korkut Kitabı'nın
birini oluşturan öykü.
BASAT
Basat, Dede Korkut Kitabı'nda geçen bir kurgusal karakter.
Burada Tepegöz'ü öldüren kahramandır. İsminin manası Eski Türkçede akranlarından üstün anlamına
TEPE GÖZ
Tepegöz, Türk söylencelerinde adı geçen tekgözlü devdir. Değişik Türk dillerinde Tübegöz, Töbököz, Töpekös olarak da söylenir.
Begil Oğlu Emren, Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan hikâyelerden biridir.
BEGİL OĞLU EMREN
ARUZ
Aruz ölçüsü ya da Aruz vezni (Osmanlıca: Vezn-i aruz), nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak ahengin sağlandığı ölçü.
Full transcript