Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DRG's: Gestió clínica

Hospital Sant Rafael - Sessions 2013
by

Daniel Perez

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DRG's: Gestió clínica

Introducció als GRD's Grups Relacionats amb el Diagnòstic El informe d'alta Impacte dels GRD's en la gestió clínica Objectius de la Sessió Els GRD's i el seu impacte en la Gestió Clínica Hospital Sant Rafael - Sessions Generals - 2013 Daniel Pérez Soriano
Control de Gestió Assistencial GRÀCIES Els GRD's i el seu impacte en la Gestió Clínica Daniel Pérez Soriano
dperezs@hsrafael.es Aportar la informació suficient per conèixer el sistemes de classificació de pacients. Objectiu principal Objectius específics Prendre consciència de la importancia del informe d'alta hospitalària.
Donar a conèixer el CMBD.
Identificar els principials indicadors de gestió relacionats amb els GRD's 1968 Robert Fetter 1978 New Jersey -inicia sistemes de pagament basats en GRD's 1982 Universitat de Yale - Inicia el desenvolupament dels GRD's 1983 MEDICARE -inicia sistemes de pagament basats en GRD's Codificació internacional de Malalties 1987 Consens entre Comité Nacional estadístiques d'EEUU i Comissió de les Comunitats Europees CMBD Conjunt Mínim Bàsic de Dades 1991 Implantació a Espanya de la codificació i creació del CMBD 1997 Analisis i desenvolupament dels GRD's al sistema Nacional de Salut 2001 Cas de l'Hospital Clínic.
Model de gestió clínica basada en GRD's Una mica d'història... Sistema de classificació de pacients basat en la classificació per diagnòstic i complexitat Que son els GRD's i com funcionen Agrupar altes per GRD CMBD
Dades Administratives + Dades clíniques Anàlisi d'indicadors Codificació clínica
CIE-9-MC Informe d'alta hospitalària Circuit a l'Hospital Obtenció dels GRD's a HSR Relaciona la casuística de l'Hospital amb el consum de recursos Agrupa els diagnòstics principals en Categories Diagnòstiques Majors (CDM) 1.Malalties i trastorns del sistema nerviós.
2.Malalties i trastorns de l'ull.
3.Malalties i trastorns de l'oïda, nas, boca i gola.
4.Malalties i trastorns del sistema respiratori.
5.Malalties i trastorns del sistema circulatori.
6.Malalties i trastorns del sistema digestiu.
7.Malalties i trastorns del sistema *hepatobiliar i pàncrees.
8.Malalties i trastorns del sistema *musculoesquelético i teixit connectiu.
9.Malalties i trastorns de la pell, del teixit subcutani i de la mama.
10.Malalties i trastorns endocrins, nutricionals i metabòlics.
11.Malalties i trastorns del ronyó i vies urinàries.
12.Malalties i trastorns del sistema reproductor masculí.
......
22.Cremades.
23.Factors que influeixen en l'estat de salut i altres contactes amb serveis sanitaris.
24.Infeccions pel virus de la immunodeficiència humana.
25.Politraumatismes importants. Agrupa els episodis en
Mèdics o quirúrgics Considera si la existencia de complicacions, coomorbilitat i/o la edat del pacients pot afectar al consum de recursos hospitalaris. Ajusta el GRD segons la
circumstància del ingrés Exemples Utilitza les dades del CMBD Conjunt Mínim Bàsic de Dades CDM 4 Malalties i trastorns de l'aparell respiratori Pes: 0,7029 És un GRD mèdic que agrupa a pacients majors de 17 anys ingressats per bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis GRD 096. Bronquitis i asma. Edat major de 17 anys amb CC És un GRD mèdic que agrupa a pacients majors de 17 anys ingressats per bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.

A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbilidad com: insuficiència cardíaca, infecció urinària, malaltia pulmonar obstructiva crònica o bronquiectasias. Pes: 0,9321 Aplica el pes relatiu Actualitat GRD 097. Bronquitis i asma. Edat major de 17 anys sense CC CDM 5 Malalties i trastorns de l'aparell circulatori GRD 544. Insuficiència cardíaca congestiva i arítmia cardíaca amb CC Major És un GRD mèdic que agrupa a pacients ingressats per insuficiència cardíaca, arítmia o trastorn de conducció cardíaca i que, a més, tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbilidad major.

També es considera complicació major haver precisat marcapasos temporal, gastrostomía, enterostomía, nutrició enteral o parenteral, intubació endotraqueal o ventilació mecànica per determinades situacions clíniques.

Els diagnòstics de complicació o comorbilidad major més freqüents són: embòlia pulmonar, edema agut de pulmó, insuficiència respiratòria o renal aguda, xoc cardiogènic, aturada cardíaca, pneumònia, nafres per decúbit, fibril·lació ventricular o septicèmia. Pes: 3,4195 CDM 8 Sistema musculoesquelètic i teixit conjuntiu GRD 226. Procediments sobre teixits tous sense CC És un GRD quirúrgic que agrupa a pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals se'ls ha practicat una intervenció sobre teixits tous (excepte de la mà) com: sutura tendinosa, excisió de teixit tou, revisió de munyó, plastia de tendó, bursectomia o tenotomia. Pes: 1,0139 GRD 227. Procediments sobre teixits tous amb CC [...] A més, aquests pacients tenen un altre diagnòstic etiquetat de complicació o comorbilidad com malaltia pulmonar obstructiva crònica Pes: 1,8165 CDM 8 Sistema musculoesquelètic i teixit conjuntiu GRD 209. Substitució d'articulació major excepte maluc i reimplant de membre inferior excepte per complicacions És un GRD quirúrgic que agrupa a pacients ingressats per una malaltia o traumatisme musculoesquelètic als quals s'ha implantat una pròtesi de genoll o turmell o reimplantat el membre inferior. En aquest GRD no es classifiquen els pacients:

a) que ingressen per una malaltia o traumatisme musculoesquelètica als quals s'ha implantat una pròtesi de maluc.

b) que ingressen per una artritis sèptica de maluc, genoll o turmell, fractura patològica de fèmur o tèbia o complicació d'una pròtesi articular prèviament implantada doncs s'agrupen en el GRD 789.

c) als quals se'ls ha implantat una pròtesi bilateral o múltiple de maluc, genoll o turmell doncs s'agrupen en el GRD 471 Pes: 3,2793 Requisits mínims que ha de complir l'informe d'alta Estar escrit a màquina o amb lletra clarament intel•ligible. La identificació de l'hospital i unitat assistencial La identificació del pacient Referits al procés assistencial Data d’ingrés i data d’alta.
Motiu de l'alta
Motiu immediat de l'ingrés.
Resum de la història clínica i exploració física del pacient.
Resum de l'activitat assistencial prestada al pacient,
Diagnòstic principal i Altres diagnòstics, si escau.
Procediments quirúrgics i Altres procediments significatius, si escau.
Recomanacions terapèutiques. Document legal que permet: Identificar el pacient
Justificar el diagnòstic
Explicar el tractament
Conèixer els resultats És la font d’informació per a: Assistència
Docència, formació, investigació…
Planificació, organització, gestió, avaluació… Com ho fem? Que estem millorant? Indicar clarament quin és el diagnòstic i procediment principals.
Detallar tots els diagnòstics secundaris i d’altres procediments realitzats (incloent els externs i els fets a urgències)
Fer constar la informació dels serveis interconsultats a l’informe d’alta.
Revisar i descriure totes les complicacions durant l’ingrés.
Revisar que el informe d’alta està complert en tots el seus apartats
Evitar la prolongació en el temps dels informes provisionals Disseny de plantilles Informació + Complexitat
+ Pes relatiu
+ Activitat - Cost
- Estades
- Recursos Que vol el gestor? Que vol el professional? + Recursos
+ Casos complexos
+ Reconeixement
+ Sou... - Activitat + Complexitat - Estades = Activitat
= Recursos + ingressos - cost Que podem fer? La informació com a eina Objectius: Disminuir la variabilitat clínica
Comparar-nos amb la resta Quins indicadors utilitzem i quins són els nostres resultats: Iametrics Informes Clinos Els GRD's de l'Hospital - 2012 Observar que fem Observar que fan els altres Benchmark Els semblants
Full transcript