Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

SOPA
by

Adem Yücel

on 26 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Tasarımı
Amacımız
T.C.
Ordu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Neler Yapıyoruz?
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü olarak, günümüzde çağdaş sanatın disiplinler arası farklılıklarını ve özelliklerini bir arada gören, sosyal ve teknolojik değişimlere duyarlı, bilgi, beceri ve yeteneği gelişmiş, kültürlü, eleştirel düşünebilen genç sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz
Derslerimiz
Grafik Tasarımı öğrencileri çoklu ortam, internet, basılı yayınlar ve video-tv prodüksiyonları gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere görsel çalışmalar üretmek, tasarımlar yaratmak ve uygulamalar geliştirmek için tasarım kuramları, görsel iletişim tarihi, tipografi, fotoğraf, bilişim teknolojileri, grafik, video teknikleri ve kullanımı, çoklu ortam tasarımı, internet uygulamaları gibi farklı disiplinlerdeki çeşitli alan dersleri almaktadır. Öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıl bilgi ve becerilerini seçmeli dersler aracılığıyla uzmanlaştırabilirler.
Kullandığımız Programlar
Grafik
Günümüzde bir fikrin ve/veya ürünün ortaya çıkarılması kadar bilinirliğini sağlamak ve satışları arttırmak öncelikli hedeflerden biri haline gelmiştir.
Bu noktada devreye giren ‘ İletişim Tasarımcısı’ reklam/tanıtıma yönelik farklı iletişim kanallarını kullanarak, şirketlerin kurumsal kimlik oluşturmalarında, marka ve/veya ürünlerin pazarlamasındaki yaratıcı süreçlerde etkin şekilde rol almaktadır.
Görevimiz (Misyonumuz)
Grafik Tasarımı Bölümünün temel misyonu, küresel ve yereli kucaklayan çağdaş tasarım metodolojilerini teori ve pratikte başarı ile uygulayan, sosyal sorumluluk bilincine sahip, sektörün gereksinimlerinin farkında olan, bilgi ve donanım sahibi görsel iletişimciler yetiştirmektir.
Grafik Tasarımı bölümü, teori ve pratiğin iç içe geçtiği dersler sayesinde farklı disiplinlere aşina, görsel algı düzeyi yüksek, yaratıcı düşünebilen, estetik kaygıları olan ve bu yeteneklerini ürüne dönüştürebilen bireyler yetiştirir.
Adobe Photoshop® CC Extended*
Adobe Illustrator® CC
Adobe InDesign® CC
Adobe Acrobat® 9 Pro
Adobe Flash® Catalyst™ CC
Adobe Flash Professional CC
Adobe Flash Builder™ CC
Adobe Dreamweaver® CC
Adobe Fireworks® CC
Adobe Contribute® CC
Adobe Premiere® Pro CC
Adobe After Effects® CC

AutoDesk MAYA
3DS MAX
ZBRUSH
COREL PAINTER

Teşekkürler
Bölümü
1. Kimlik tasarımı; yayıncılık ve kitap tasarımı; tipografi; bilgi tasarımı; reklam; illüstrasyon; fotoğraf; kaligrafi; işaret ve piktogram sistemleri; ambalaj tasarımı; animasyon tasarımı; yayın grafikleri ve film başlıkları; ürün, web ve oyun ara yüz tasarımı; etkileşim, çevre ve sergi grafikleri; veri görüntüleme; ve görsel biçimlerin çevrimiçi ve çevrimdışı şekillendirilmesi alanlarındaki diğer tüm etkinliklerde çalışır.
2. Herhangi bir görsel iletişim aracıyla çoğaltılabilecek tasarım veya görüntüleri yaratmak için gerekli entelektüel duyarlılık ve yeteneğe sahiptir.
3. Günlük yaşamın ve çevrenin görsel görünümüne huzurlu bir denge kazandırmaya katkıda bulunur.
4. Farklı müşteri ve kullanıcılar için kültürel ve mesleki açıdan yenilikçi çözümler sunarak topluma anlam katar.
5. Sorunları tespit eder, eleştirel düşünce, yaratıcılık, deneysellik ve değerlendirme yoluyla olasılıkları inceler, katılımcı çözümler sunar.
Bir iletişim tasarımcısı:
6. Bir ürün veya hizmet için kimlik, mesaj, fikir ve değerler geliştirir, ifade eder ve aktarır.
7. Farklılıkları vurgular, insanlar-arası, çevresel ve kültürel farklılığa saygı duyar ve ortak payda elde etmek için çalışır.
8. Zararlı bir sonuca neden olmamak için ahlak ilkelerine uyar ve tasarım faaliyetlerinin bireyler, toplumlar ve çevre üzerindeki etkilerini göz önüne alır.
9. İnsanlığın ve çevrenin gelişimi için çözümler ileri sürer.
10. Teknoloji alanındaki değişikliklere kolaylıkla adapte olur, kavramları farklı medyalarda ve yeni akıllı malzemeler yoluyla görselleştirmenin ve iletmenin yeni yollarını öğrenip bu alanlarda uzmanlaşma gereksinimini benimser.
Full transcript