Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OKSİJEN TEDAVİSİNİ KOMPLİKASYONLARI

No description
by

slayt hazırlamakiçin

on 14 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OKSİJEN TEDAVİSİNİ KOMPLİKASYONLARI

1.
Atelektazi
2.Oksijen toksisitesi
3.Retrolental fibroplazi
4.Solunum depresyonu
5.Larengeal yanma



OKSİJEN NEDİR?
İletişim: mustafasahin.md@gmail.com
PATOGENEZ
1.Artmış solunum ile birlikte istemli çalışan iskelet kaslarında yerleşik golgi tendon organı

2.Santral medullada yerleşik hiperkapnik reseptörler

3.Arkus aortada yer alan karotid cisimde bulunan hipoksik reseptörler

4.Üst havallarında yerleşik mekanik reseptörler

5.Akciğerin çeşitli bölgelerine dağılmış reseptörler

6.Periferal vasküler, sağ ve sol atriyal mekanoreseptörler
Schoenfeld CN., 2000
Gamze ÖZTÜRK

OKSİJEN TEDAVİSİNİN
KOMPLİKASYONLARI

Oksijenin kullanımına bağlı gelişebilecek komplikasyonlar şunlardır:
Atmosfer havasında %21 oranında bulunan oksijen tatsız, kokusuz ve renksiz bir gaz
olup özgül ağırlığı 1.105’tir. Normal atmosfer basıncında -183 ºC’ de sıvı hale geçer. Suda
bir miktar erir. Bu 20 ºC’ de 3.1 ml oksijen /100 ml su kadardır. Tıbbi oksijen, sıvı havanın
fraksiyone distilasyonu ile elde edilir ve %99,5 saflıktadır. 100 ml kan tam satüre olduğunda,
19.8 ml oksijen içerir. Buna göre kardiak output’u 5l/dakika olan bir kişide, kanda taşınan
toplam oksijen miktarı 990 ml/dakikadır. Buna karşın aynı süredeki oksijen tüketimi 250
ml’dir.

Gamze ÖZTÜRK
Anestezide özel bakım ve uygulama-ıı

İnspirasyonla alınan, vücudun ihtiyacı olan oksijen, akciğer alveollerine kadar
ulaştırılır. Buradan kapiller kana geçer ve oksijenin %97’si hemoglobine bağlanarak taşınır. Geri kalan %3’lük bölüm ise plazmada çözünmüş halde taşınmaktadır. Kan ile dokulara taşınan oksijen, hücre tarafından kullanılır ve karbondioksit meydana gelir. Karbondioksit ekspiriumla vücuttan uzaklaştırılır.

İnspirasyonla alınan, vücudun ihtiyacı olan oksijen, akciğer alveollerine kadar ulaştırılır. Buradan kapiller kana geçer ve oksijenin %97’si hemoglobine bağlanarak taşınır.
Geri kalan %3’lük bölüm ise plazmada çözünmüş halde taşınmaktadır. Kan ile dokulara taşınan oksijen, hücre tarafından kullanılır ve karbondioksit meydana gelir. Karbondioksit ekspiriumla vücuttan uzaklaştırılır.

Komplikasyonlar
Yüksek yoğunluklarda alınan oksijenin nitrojenin yerine geçmesi ve akciğerlerden azotun kaybına yol açması ile ortaya çıkar. Azotun yerini alanoksijen kana absorbe olur, alveollerin kolapsına ve atelektaziye neden olur.
ATELEKTAZİ
Burada en önemli faktör oksijen konsantrasyonu ve veriliş süresidir. %100 oksijenin 14 saatten fazla süre ile inhale edilmesi hastada substernal stres, ağrı, öksürme, derin nefes alma ihtiyacı, dispne, gözde iritasyon, konjuktivit, kulak ağrısı, parestezi, kas ağrıları ve baş dönmesine neden olur
OKSİJEN TOKSİSİTESİ;
Yenidoğanda ve prematürelerde parsiyel oksijen basıncı
80 mmHg’nın üzerinde olmamalıdır !!!!!! Yüksek yoğunlukta uzun süreli oksijen
verilmesi lens arkasındaki tabakada bağ dokusu artışına ve retinada ayrılmaya
neden olur, sonucunda körlük gelişir. Bu nedenle bebek doğduğunda ve
resüsitasyon amacı ile verilen %100 oksijen dışında bebeğe %40’ın üzerindeki
bir yoğunlukta oksijen verilmemelidir.

Retrolental fibroplazi;
Hastada ;
pulmoner konjesyon,
ödem,
trakeobronşit,
sekresyonlarda artma,
vital kapasite,fonksiyonel rezidüel kapasite ve akciğer esnekliğinde azalma,
ventilasyon/perfüzyon oranında değişme
eritropoezde depresyon

belirtileri ortaya çıkar.

parsiyel karbondioksit basıncının kronik olarak yüksek
değerlere ulaştığı hastalarda PaO2> 60 mmHg oksijen düzeyleri solunum depresyonuna neden olabilmektedir
Komplikasyonlar
Solunum depresyonu;

Laser bronkoskopisi sırasında
konsantrasyon yüksek
olduğunda görülebilir.

Larengeal yanma;
Oksijen toksisitesinin

önlenmesinde temel yaklaşım;

Oksijenin mümkün olan en düşük yoğunlukta ve en kısa süre ile uygulanmasıdır !!!!!!

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Full transcript