Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yritykset: Ilmastokestävyyden työkalut

No description
by

Nora Arnkil

on 28 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yritykset: Ilmastokestävyyden työkalut

Ilmastokestävyys ja työkalut sen tarkasteluun
Sopeutuminen tarkoittaa toimia ja muutoksia
sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin, teknologisiin ja ympäristökysymyksiin
sekä
elämäntapoihin
liittyen.
Tervetuloa tutustumaan ilmastokestävyyteen ja sen työkaluihin!
Työkalupakki
Ilmastokestävyyden tilannearviointi
Riskit
Ilmastoriskit korostuvat liiketoiminnoissa

Yritysten näkökulmasta sopeutuminen voidaan liittää osaksi yrityksen strategiaa, viestintää tai riskienhallintaa. Sopeutuminen tapahtuu luontevasti etenkin yrityksen riskienhallinnan kautta.

Järjestelmällisellä riskienhallinnalla voidaan estää tai vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia häiriöitä ja vahinkoja.

Paulig – kahviviljelijöiden sopeutumisohjelma
www.coffeeandclimate.org

Paulig on yhdessä seitsemän muun kahviyhtiön kanssa käynnistänyt ohjelman, jolla kahvinviljelijöitä rohkaistaan toimiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi.

lmastonmuutoksen haittoja voidaan ehkäistä esimerkiksi kahvipensaita suojaavilla kasveilla, tuulihaittoja minimoivilla puuistutuksilla ja kip-sin käytöllä kahvipensaiden juurikasvun tukemisessa.

Parhaat sopeutumiskeinot valitaan aina paikallisen yhteistyön kautta ja tutkimustietoon perustuen. Ohjelman työkalupakki on kaikkien saatavilla verkossa.
Työkalut ilmastokestävyyteen ?
Ilmastokestävyyttä tarkastelemalla voit
arvioida haavoittuvuuksiasi
ilmastonmuutokselle ja potentiaalisia
ilmastoriskejä.
Oheisesta työkalupakista
löydät sekä konkreettisia välineitä että hyviä esimerkkejä ja ideoita ilmastokestävyyden turvaamiseen.
Hyödynnä niitä omassa toiminnassasi!
Kestävyyttä voit edistää
esimerkiksi riskiarvioinneilla ja varautumissuunnitelmilla tai tiedonlähteita ja verkostoja hyödyntämällä.
Ilmastonmuutos
vaikuttaa merkittävästi ihmisten elinympäristöihin ja elinkeinoihin.

Ilmastokestävyys eli
resilienssi

tarkoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista tietoisesti ja ennakoivasti. Sopeutuminen muutoksiin vaatii esimerkiksi riskienhallintaa ja varautumista.

Parantamalla ilmastokestävyyttäsi
kykenet toimimaan joustavasti erilaisissa häiriötilanteissa ja toipumaan sekä kehittymään niiden jälkeen.
Hyvät esimerkit
Kiinnostuitko? Jatka eteenpäin!
Seuraavaksi työkalujen maailmaan...
Riskit

1.
Arvioi yrityksenne toimintaympäristöön kohdistuvia muutoksia. Vaikuttavatko yritystoimintaanne esimerkiksi seuraavat ilmiöt:

Lämpötilan nousu
Sateisuuden lisääntyminen
Merenpinnan nousu
Ääriolosuhteiden lisääntyminen (myrskyt, rankkasateet, kovat tuulet)
Roudattoman ajan piteneminen
Kelirikon lisääntyminen
Kuivien jaksojen piteneminen/lisääntyminen
Sähkönjakelun häiriöt
Vedensaantiin liittyvät häiriöt
Lisääntyvät taudit ja tuholaiset

2
. Ovatko yritystoimintaanne kohdistuvat ilmastoriskit huomioitu osana yrityksenne riskienhallintaa?

3.
Miten yrityksenne pyrkii vähentämään ilmastoriskien vaikutusta?

Varautuminen

1.
Mitkä liiketoimintonne ovat haavoittuvimpia ilmastonmuutokselle? Miksi?

2.
Minkälainen on yrityksenne mahdollisuus reagoida muutoksiin?

3.
Miten tätä kykyä voidaan vahvistaa?

4.
Millaisia verkostoja yrityksellänne on ilmastonmuutokseen varautumisen edistämiseksi?

5.
Mitkä tahot tai kumppanit tarjoavat relevanttia lisätietoa ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä?

Mahdollisuudet

1.
Mitä uusia mahdollisuuksia ilmastonmuutos tuo yrityksenne toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin?

Voit tarkastella Riskit-osion eri ilmiöitä. Mitkä niistä ovat positiivisia yritystoimintanne kannalta?

2.
Onko yrityksenne sopeutunut ilmastonmuutokseen tavalla, josta muut osapuolet voisivat hyötyä?

Ovatko sopeutumisen keinot tai välineet tuotteistettavissa?

3.
Voisiko yrityksenne saada liiketoimintahyötyä jostakin ilmastonmuutokseen liittyvästä tuotteesta tai palvelusta?

Selvitämme
Selvitetty
Huomioitu toiminnassa
Varautuminen
Pariisin ilmastokokous kannusti yrityksiä toimimaan

Vuonna 2015 hyväksytty Pariisin ilmastosopimus nosti ensimmäistä kertaa vahvasti ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle sopeutumisen, joka vastuutettiin niin valtioille kuin yrityksille ja yksityishenkilöillekin. Etenkin tulevaisuudessa yritykset ovat keskeisessä asemassa erilaisten sopeutumisratkaisujen tarjoajana. Yritysten onkin päätettävä, sopeutuvatko ne ilmastonmuutokseen pakon edessä, vai ovatko ne tarjoamassa siihen ratkaisuja.

Sijoittajat väistävät ilmastoriskejä
www.sitra.fi

Suomen yrityskenttä on alkanut reagoida ilmastovaikutuksiin. Sekä päättäjät että sijoittajat ovat havahtuneet Pariisin ilmastokokouksen sitoumuksiin päästöjen vähentämiseksi ja sijoitusten hiiliriskien ja yritysten hiilijalanjäljen huomioimiseksi.

Etulinjan yritykset ja sijoittajat näkevät vähähiilisyyden tavoittelun liiketoimintaetuna ja keskittyvät nyt ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla sopeutumistoimiin. Esimerkiksi Sitra tarjoaa suomalaissijoittajille käytännön työkaluja omien sijoitustensa hiili-intensiteetin arvioimiseksi.
Mahdollisuudet
Suomalaisen osaamisen vienti

Suomessa on hyvät mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvän liiketoiminnan lisäämiseksi. Liiketoiminta ei välttämättä tarkoita uusia innovaatioita ja ratkaisuja, vaan ”vanhan” osaamisen ja olemassa olevien tuotteiden uudelleenlöytämistä ja paketoimista sellaiseen muotoon, jota voidaan tarjota uusille asiakkaille ja viedä ulkomaille.

Esimerkiksi pitkälle kehitetyt vesiratkaisut ja niihin liittyvä osaaminen ovat valttia, kun muualla maailmassa yleistyvät olosuhteet, jotka ovat Suomessa nykypäivää. Myös kaukolämpöyritysten tarjoamassa kaukojäähdytyksessä on suuri vientipotentiaali, kun Euroopan ilmasto lämpenee.

Vaisalan ilmaston ja sään havainnointiin tehdyt tuotteet
www.vaisala.fi

Vaisala auttaa asiakkaitaan rakentamaan säähavainnoinnin infrastruktuuria. Sen myötä asiakkaat saavat entistä paremmat valmiudet mitata ja ennustaa säätä ja valmistautua sääilmiöihin.

Vaisalan sään ja ilmaston havainnointiin tarkoitetut tuotteet ja ratkaisut vastaavat monipuolisesti meteorologian alan, kuljetusalan, energiateollisuuden ja muiden teollisuudenalojen tarpeisiin. Lisäksi Vaisala toimittaa ympäristön mittauksen ja seurannan ratkaisuja teollisuuden sovelluksiin ja biotieteiden alalle.
YRITYKSILLE
Tartu työkaluihin
Tiedon lähteille
Tunnista ja varaudu ilmastoriskeihin
riskityökalun
avulla: www.sitra.fi/hankkeet/hiiliriski-ja-ilmastoriski/
CDP
kerää tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen: www.cdp.net/en
Ilmastokumppanit
: www.ilmastokumppanit.fi
Climate Leadership Council
: www.clc.fi
Suomen ympäristövastuuverkosto
FIBS ry
.: www.fibsry.fi
Kuntien ilmasto- ja ympäristöverkostot
: www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/kuntien-ilmasto-ja-ymparistoverkostot
Ilmasto-opas.fi
kokoaa käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta:
Maa- ja metsätalousministeriön sivut
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta:
Ilmastonkestävän kaupungin
suunnitteluopas ja hyvät esimerkit sopeutumistyöhön:
Ilmasto.nyt
ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen ja opettamiseen:
Työkalut yrityksille
:
Verkostot
:
Työkalut kunnalle
:
Kunnilla on käytössään erilaisia työkaluja sää- ja ilmastoriskien hallitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen varautumiseksi:
Hulevesiopas (sade- ja kuivatusvesien kuormituksen poistamiseksi jätevedenpuhdistamoilla ja malliratkaisujen tarjoamiseksi vesien käsittelyyn)
Tulvakartat (maankäyttö- ja kaavoitustyöhön): ilmasto-opas.fi
Vesistö- ja rannikkoaluekohtaiset tulvasuojelusuunnitelmat
Sademäärätiedot
Tuulitiedot ja lämmitystarveluvut rakennusten suunnittelussa (Ilmatieteen laitos)
Vesi- ja energialaitosten toiminta poikkeustilanteissa (Huoltovarmuus ja riskienhallinta, YVV)
Varautumissuunnitelmien ohjeistus, kaukolämpö ja sähkö
Pelastustoimen riskienhallinta
www.ilmasto-opas.fi
www.mmm.fi/luonto-ja-ilmasto/ilmastonmuutokseen-sopeutuminen
www.ilmastotyokalut.fi
www.ilmastonyt.fi
Full transcript