Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Recursos i equipaments

Curs Monitor/a de temps lliure (Morella 2014)
by

Leopoldo Soria

on 19 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Recursos i equipaments

Recursos i equipaments
(Morella 2014)
Art. 48
Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, sòcial, econòmic i cultural.
(Constitució Espanyola 1978)
Diputació
Estatal
Comunitat Valenciana
La participació
1. Tipus d'associacions
2. els objectius
4. Estructures
3. Les dificultats
àrea de grups estables:
S'encarrega del manteniment i
la creació de grups estables
Área de difusió:
S'encarrega de la difusió i la publicitat de les activitats
àrea de relacions:
amb entitats e institucions
àrea de Gestió Interna:
papers i diners
àrea d'Animació de òrgans interns:
S'enacrrega del bon rotllo i
de desenvolupar
els objectius de l'entitat
àrea de cursos i serveis:
programació, posada en marxa i seguiment de
cursos i serveis
L'Associació
Portal Europeo de la Joventut
Eurodesk
Juventud en acción
Injuve
Generalitat Jove-Ivaj
http://www.eurodesk.org/edesk/
http://www.eurodesk.injuve.es/
http://europa.eu/youth/es
http://www.gvajove.es
http://www.injuve.es
http://www.dipcas.es/es/juventud-2/
Universitat
http://www.uji.es/CA/canals/infocampus/
Associacions
http://lamaranya.org/
CJ la Maranya
http://casalpopulardecastello.blogspot.com/
Casal Popular de Castelló
http://escoladecases.org/
Escola de Cases
àrees de treball d'una Casa de Joventut
Europeab Youth Portal
http://europa.eu/youth/splash_en
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/youth/
La federació
http://lafederacio.org/

Plataforma
http://plataforma.lafederacio.org/
Fundació NovesSendes
http://www.novessendes.org/
Fundació Horta Sud
http://www.fhortasud.org/
Reaj
http://www.reaj.com/

Campos de Trabajo C.V.
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/
Campos de Trabajo Internacionales
http://www.injuve.es/voluntariado/noticia/campos-de-trabajo-internacionales-2014
Servicio de Voluntariado Europeo
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/

Interrail
http://es.interrail.eu

Crowdfunding: Goteo
http://goteo.org
/

CouchSurfing
https://www.couchsurfing.com/

Airbnb
https://www.airbnb.es

Joves.net
http://www.joves.net/

Programa de Garantía Juvenil
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
Coordinadora Valenciana
ONGD
http://www.cvongd.org/inici/

SETEM Comunitat Valenciana
http://www.setem.org/site/es/comunitat-valenciana
Full transcript