Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OSMANLI ORDUSU

No description
by

ebubekir üstüntaş

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OSMANLI ORDUSU

OSMANLIDA ASKERÎ TEŞKİLÂT
KARA KUVVETLERİ
DENİZ KUVVETLERİ
Donanma
KAPIKULU ASKERLERİ
KAPIKULU PİYADELERİ
Acemi Ocağı
Yeniçeri Ocağı
Cebeci Ocağı
Topçu Ocağı
Top Arabacıları
Lağımcılar
Humbaracılar
Bostancılar
KAPIKULU SÜVARİLERİ
Silahtarlar
Sipahiler
Sağ Ulufeciler
Sol Ulufeciler
Sağ Garipler
Sol Garipler
EYALET ASKERLERİ
Tımarlı Sipahiler
Yaya ve Müsellemler
Azaplar
Akıncılar
Yörükler
Deliler
Beşliler
Sakalar
YARDIMCI KUVVETLER
Bağlı devlet ve beyliklerin gönderdiği askerler
Osmanlıda askerî teşkilât
Kara kuvvetleri
Deniz kuvvetleri
olmak üzere 2'ye ayrılır.
KARA KUVVETLERİ
Kapıkulu Askerleri
Eyalet Askerleri
Yardımcı Kuvvetler
olmak üzere 3'e ayrılır.
KAPIKULU ASKERLERİ
Kapıkulu Piyadeleri
Kapıkulu Süvarileri
olmak üzere 2'ye ayrılır
KAPIKULU PİYADELERİ
Acemi Ocağı
Yeniçeri Ocağı
Cebeci Ocağı
Topçu Ocağı
Top Arabacıları
Lağımcılar
Humbaracılar
olmak üzere 7'ye ayrılır.
ACEMİ OCAĞI
İlk Acemi Ocağı Gelibolu'da Çandarlı Kara Halil ve Rüstem Paşaların önayak olmalarıyla I. Murad zamanında kuruldu.
Acemi Ocağına savaş esirlerinin beşte biri (Pençik) ve Osmanlı tebaasında bulunan Hıristiyanların çocukları (Devşirme) alınırdı.
Bu esirlerle çocuklar önce Anadolu'da Türk ailelerin yanına Türkçe’yi ve Türk gelenek ve göreneklerini öğrenmeleri için verilirdi. Sonra bunlar, yer açıldıkça Yeniçeri Ocağına ya da Bostancı Ocağına girerlerdi.
Acemi Oğlanları
YENİÇERİLER
Kuruluşunu Orhan Gazi veya I. Murad dönemlerine dayandıran farklı görüşler bulunmaktadır.
Devşirme sistemi ile oluşturulmaya başlanan Yeniçeri Ocağı, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı.
Yeniçeri Ocağı savaşlarda padişahın bulunduğu merkez kolunda bulunur.
Yeniçeri Ocağı II. Mahmud tarafından 1826’da kaldırıldı.
Yeniçeri askeri
CEBECİ OCAĞI
Cebeci Ocağı, Osmanlı ordusunda, silahların temin edilmesi, korunması ve sefer zamanında cepheye götürülmesiyle görevlidir.
Ocağın adamlarına, Cebeciler denilmekteydi.
Cebeci Ocağı, Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur.
1826 yılında, II. Mahmud, yeniçerilerle birlikte artan itaatsizlikleri dolayısıyla Cebeci Ocağını da kaldırmıştır.
Cebeciler
TOPÇU OCAĞI
Topçu Ocağı, top dökmek ve kullanmakla vazifeli askerlerin bağlı olduğu ocaktır.
Sultan I. Murad devrinde yeniçeri ocağının teşkilinden hemen sonra, acemi ocağından alınan askerlerle ilk olarak topçu ocağı kuruldu.
Galata suru dışında Tophane denilen yerde topçu kışlaları ve sabit top dökümhânesi yapıldı.
Topçular
TOP ARABACILARI
Topçu Ocağı'nın yaptığı topları savaş alanına götürmekle görevli olan ocaktır.
LAĞIMCI OCAĞI
Görevleri özellikle kale kuşatmalarında tünel kazarak sur duvarlarına ulaşmak ve surları alttan havaya uçurmak veya kale içine kadar tünel kazarak kaleyi içten fethetmektir.
Lağımcılar
HUMBARACI OCAĞI
Dünyanın ilk havan topu sınıfıdır.
Humbara, demir veya tunçtan dökülmüş el bombasıdır.
Humbaracılık, Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda Mustafa ismindeki bir topçu bölükbaşısının ilk tunç humbara dökümhanesini kurmasıyla ortaya çıkmıştır.
Humbaracı Ocağı, Sultan II. Mahmud zamanında Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulmasıyla kaldırılmış fakat varlığını Sultan II. Abdülhamid dönemine kadar sürdürmüştür.
Humbaracı
Full transcript