Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Seher TEKİN

on 19 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ÇOKLU ORTAM
UYGULAMALARININ KURAMSAL TEMELLERİ Çoklu ortam kavramının açıklayabilecek
Çoklu ortamla öğrenmenin bilişsel kuramını tartışabilecek
Çoklu ortamla tasarım ilkelerini sıralayabilecek
Eğitsel yazılım türlerini sıralayıp yapısını açıklayabilecek
Eğitsel yazılımın kullanım alanlarını açıklayabilecek
Eğitsel yazılımın türlerini ve sınırlılıkların belirleyebilecek Kazanımlar 1 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çoklu Ortam Kavramı Çoklu ortam, düz metin yanında, sesin, durağan ve hareketli resimlerin, animasyonların, grafik, tablo vb. formların birden fazlasının, etkili, verimli ve çekici bir bilgi sunumu için bilgisayar ortamında birlikte işe koşulmasıdır. Çoklu ortamla öğrenmenin bilişsel kuramı varsayımları; 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Konunun uygun biçimde bölümlere ayrıldığı durumlarda öğrenme, konunun
bölümlere ayrılmadan verilmesine göre daha iyi olur. 1 Parçalara Bölme İlkesi B Temel Süreçleri Yönetme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Anlatılan konu ile ilgili resim ve metinlerin birbirine yakın konumda aktarılması
gerekir. Aksi taktirde konuyu anlama oranı düşecektir. Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Birbiri ile ilişkili metinlerin ve resimlerin sayfada yada ekran üzerinde
birbirlerine yakın olması durumunda öğrenme daha iyi olur. 4 Konumsal Yakınlık İlkesi A Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Sözlü anlatımın insan sesi ile verilmesi durumunda öğrenme, makine sesi ile
verilmesine göre daha iyi olur. 3 Ses İlkesi C Üretici Süreçleri Geliştirme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri «Nabza göre şerbet vermek» Kısaca : Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Günlük dil kullanılan ortamlarda öğrenme akademik dil kullanılan ortamlara
göre daha iyi olur. 2 Kişileştirme İlkesi C Üretici Süreçleri Geliştirme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Yazının ve animasyonun birlikte sunulması, öğrenenin bilişsel sistemine gözleri
aracılığı ile girerler ve bu da görsel sistemde aşırı yüklemeye neden olur. Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Resim ve anlatımın birlikte sunulduğu ortamlarda öğrenme; resim ve yazının
birlikte sunulduğu ortamlara göre daha iyi olur. 3 Biçim İlkesi B Temel Süreçleri Yönetme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Öğrenenlere konuyu aktarmadan önce konunun akışını aktaran
bir modelleme yapılabilir. Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Öğrenilecek anahtar kavramlar ve bu kavramların özellikleri önceden
bilindiğinde öğrenme daha iyi olur. 2 Ön-Alıştırma İlkesi B Temel Süreçleri Yönetme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Dikkat çekme aslında yeni bir şeyler öğretmiyor, sadece anlatılmak
istenen konunun daha iyi algılanmasını sağlıyor. Öğrenenin dikkatini dersteki anahtar ögelere, kavramlara çeker ve bu
ögeler arasında bağlantılar kurmasını sağlayarak konu dışı işlemleri
azaltırız. Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Önemli sözcük ve resimler vurgulandığında öğrenme daha iyi olur. 2 Dikkat Çekme İlkesi A Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Sonuç olarak çoklu ortamla öğrenme, öğrenenin bilişsel bilgi işleme sisteminde gerçekleşmektedir.

Bilgi işleme sisteminde görsel ve sözel işlemler için iki ayrı kanal bulunmaktadır. Bu kanalların kapasiteleri sınırlıdır.

Aktif öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için kanallarda meydana getirilen bilişsel işlemlerin birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.

Seçilen ilgili sözcük ve resimler, sözlü ve resimli gösterimlerin düzenlenmesi ve bunların var olan bilgilerle bütünleştirilmesi ile çoklu ortamla öğrenmenin bilişsel işlemleri tamamlanmış olacaktır. C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Aktif öğrenmenin bilişsel işlemleri C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Gösterim biçimi yöntemi, materyal içinde sunulan uyarıcının, sözlü mü (seslendirilen veya basılı sözcükler gibi) yoksa sözsüz mü (resimler, video, animasyon, arka plan sesi gibi)olduğu ile ilgilidir.

Gösterim biçimi yaklaşımına göre, bir kanal sözel materyali işlerken diğer kanal resimli materyali ve sözsüz sesleri işlemektedir. 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri İki kanal arasındaki farklılıkların kavramsallaştırılabilmesi için iki yol vardır. Birincisi duyusal biçim, ikincisi de gösterim biçimi yaklaşımıdır.


Duyusal biçim yaklaşımı, sunulan materyalin gözler ile mi (resimler, video, animasyon veya basılı metinler) yoksa kulaklar ile mi (seslendirilen sözcükler veya arka plan sesleri) alınarak işlenmeye başladığı ile ilgilidir.

Duyusal biçim yaklaşımına göre, bir kanal görsel olarak sunulan materyali, diğer kanal ise işitsel olarak sunulan materyali işlemektedir. 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çalışan bellek, çoklu ortamla öğrenmenin en önemli bileşenidir.
Çalışan bellek, bilgilerin geçici olarak tutulduğu ve bilinçli olarak manipüle edildiği bölümdür. 2 Çalışan Bellek 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri insanların bilgiyi nasıl işledikleri ve nasıl öğrendikleri ile ilgilidir. Bu kurama göre, tek kanal üzerinden sınırsız enformasyonun aktarıldığı ve öğrenenin pasif olduğu durumlar insanın öğrenme yapısına uygun değildir. 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Gibi başlıca işlevleri gerçekleştirirler.
Öğrencinin dikkatini çekme,
Önbilgileri sunma,
Yeni bilgileri sunma,
Motivasyonu sağlama,
Kılavuzluk yapma,
Davranışı ortaya çıkarma,
Dönüt verme,
Değerlendirme ve kalıcılığı sağlama Özel öğretici yazılımlar, sunulan konunun sonunda; A 4 Özel Öğretici Yazılımlar Çoklu ortamla öğrenmede kullanılan yaygın formatlar Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Konu ile alakası olmayan, birbirinden farklı materyallerin kullanılması
öğrenenler üzerinde farklı anlamalara, kavram kargaşasına, konu dışına
sapmalara neden olabilir. 1 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Konu dışı materyalleri öğretim tasarımı dışında tutulduğunda öğrenme
daha iyi olur. Tutarlılık İlkesi A Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri
Bu adımda iki kanalda seçilen ve organize edilen sözel ve görsel bilgiler, önceki bilgiler ile aralarında neden sonuç ilişkileri kurularak bütünleştirilir. Bu durumun doğal sonucu olarak da bilginin transferi ve kalıcılığı artar.

Başarılı bir çoklu ortamla öğrenme için öğrenenlerin bu beş işlemi takip etmesi ve düzenlemesi gerekmektedir.
   5
  Sözlü ve görsel edinimlerin var olan bilgiler ile bütünleştirilmesi;   C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Konuşan kişinin resminin görülmesi, öğrenmenin daha iyi olmasını sağlamaz. 4 Resim İlkesi C Üretici Süreçleri Geliştirme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Birbirleriyle ilişkili metinlerin ve resimlerin aynı anda(eşzamanlı) sunulduğunda
çalışan bellekte aynı zamanda tutabilecekleri ve birbiri arasında zihinsel
bağlantılar kurabileceklerdir. Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Birbirleriyle ilişkili metinlerin ve resimlerin aynı anda(eşzamanlı) sunulduğu
ortamlarda öğrenme, ilgili metin ve resimlerin birbiri ardı sıra(ardışık) sunulduğu
ortamlara göre daha iyi olur. 5 Zamansal Yakınlık İlkesi A Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri 1. İlgili materyalin seçilmesi
2. Seçilen materyalin düzenlenmesi
3. Seçilen materyaller ile var olan bilgilerin bütünleştirilmesi Öğrenenler, çoklu öğrenme ortamlarında bilgiyi yapılandırarak ve aktif örenme sağlamak için başlıca üç işlem gerçekleştirirler; C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri • Sunulan materyal tutarlı yapıya sahip olmalıdır.
• Sunulan mesaj, öğrenenlere yapıyı nasıl oluşturacaklarına ilişkin rehberlik yapmalıdır. Öğrenenler, bu yaklaşımları kullanarak bilgileri yapılandırabilir ve öğrenme sürecine aktif olarak katılabilirler.

Ancak öğrenenlerin gelen bilgileri süreçlerden geçirebilmesi için yeni bilginin sunulduğu çoklu ortam tasarımı ürünün şu özellikleri içermesi gerekir; C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Zihinsel Yapıları oluşturmada kullanılan yaklaşımlar(farklı bir tablo varsa C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Aktif işleme varsayımı, insanların deneyimlerinin tutarlı bir zihinsel gösterimini oluşturabilmeleri için bilişsel sürece aktif olarak katılmasını belirtir.

Mayer (2001)’e göre bu aktif bilişsel işlemler dikkat çekme, gelen bilgilerin organize edilmesi ve yeni bilgilerin var olanlarla bütünleştirilmesidir. Bu bilişsel süreçleri yaşayan insanlar da aktif işlemciler olarak tanımlanmaktadır. C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Dışsal bilişsel yük, materyalde kullanılan öğelerin düzenlenme biçimine ve materyalin tasarımına bağlıdır.

Materyal ile verilecek olan öğretimsel mesaj, üzerinde çok düşünülmeden tasarlandığında öğrenenler ilgisiz veya verimsiz bilişsel işlemler üzerinde duracaktır.

Mesajın iyi tasarlanması ise, dışsal bilişsel yükün düşmesini sağlayabilecektir. B Sınırlı Kapasite Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Bilişsel yükü etkileyen en önemli faktör ise dikkat gerektiren nesnelerin/birimlerin sayısıdır (Cooper,1998).

Her ne kadar kısa süreli belleğin saklayacağı bilginin miktarı sınırlı olsa da, kısa süreli belleğini birim olarak artırmak olanaklıdır.

Gruplama, işlemsel bilgilerin otomasyonunu sağlama ve sürekli tekrar yapma (Wilson, 1995) bunun için kullanılabilecek farklı stratejiler arasında sayılabilir. B Sınırlı Kapasite Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Uzun süreli bellek ise, kişini bilgi deposunu belirtmektedir.
Çalışan belleğin aksine uzun süreli bellek, daha uzun süreli ve büyük bilgi yığınlarını depolayabilir. 3 Uzun Süreli Bellek 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Resimler ve sözcükler, dış dünyadan gözler ve kulaklar ile algılanarak duyusal belleğe aktarılır. Duyusal bellek, resimler ve yazılı metinlerin görsel imgelerini alarak kısa bir süre için işitsel-duyusal bellekte tutulmasına olanak verir. 1 Duyusal Bellek 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çoklu ortamla öğrenmede kullanılan yaygın formatlar Çoklu ortam uygulamalarının kuramsal temelleri 4 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Çoklu ortamla öğrenmenin bilişsel kuramı Çoklu ortam kavramı 5 Aynı anda yazı, resim ve sesli anlatım olursa bilişsel kanala fazla yükleme olacaktır. Örneğin ; öğrenenler, ekrandaki resim ve yazı arasında bağ kurmaya çalışacağı için bilişsel yüklenme fazla olur. Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Öğrenme açısından resimlerin ve sözlü anlatımın birlikte kullanıldığı
durumlar; resim, sözlü anlatım ve metnin birlikte kullanıldığı durumlara
göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 3 Gereksizlik İlkesi A Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri
Bu adımda öğrenenler; görsel yollarla ulaştıkları resimleri ya da görselleri imgelere dönüştürürler.

Sonra bu imgeler arasından seçtiklerini kısa süreli belleklerinde neden-sonuç ilişkisi gibi birtakım bağlantılar kurarak resimse model olarak adlandırılan tutarlı bilgi yapılarına dönüştürürler.
 
 
 
 
  4 Seçilen imgelerin görsel zihinsel yapılar ile düzenlenmesi;   C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Bilişsel yük,kısa süreli bellekte bir kerede gerçekleşen zihinsel etkinliklerin bütünüdür. Kısa süreli belleğin zaman ve depolayabildiği veri açısından sınırlı bir kapasiteye sahip olması (Zhang ve Wang, 1998), çoklu ortam materyalinin öğrenende bilişsel yük miktarını artırmayacak şekilde tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. B Sınırlı Kapasite Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Örneğin, bireye saniye başına bir çizim gösterilerek (ay, kalem, tarak, elma, sandalye, kitap vb.) bu çizimlerin sırası ile geri sayması istendiğinde, bireyin yanlış yapmadan saydığı en uzun liste, bireyin resim için hafıza genişliği olarak kabul edilir. B Sınırlı Kapasite Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Sınırlı kapasite varsayımına göre,her kanalın birim zamanda işleyebileceği enformasyon miktarının sınırlı dır.

Her kanalın birim zamanda işleyebileceği enformasyon miktarı 5 ile 7 birim arasındadır. B Sınırlı Kapasite Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çalışan belleğe sol taraftan, resimlerin görsel imgeleri ve sözcüklerin işitsel imgelerinden oluşan ham bilgiler girmektedir. Bu, görsel ve işitsel yöntem olarak tanımlanan iki farklı duyusal yöntemi açıklamaktadır. Çalışan belleğin sağ tarafı ise, çalışan bellekte oluşturulan bilgiyi temsil etmektedir. Bu, görsel ve sözel olarak tanımlanan iki farklı gösterim yöntemini belirlemektedir. 2 Çalışan Bellek 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Öğrenen performanslarını değerlendirebilirler. 3 Tekrar, alıştırma ve geribildirime olanak sağlar. 2 Herhangi bir başka materyale ihtiyaç duymaksızın öğrenenlere içeriği sunar. 1 Bireyselleştirilmiş öğretimi sağlamak amacıyla kullanılan yazılımlardır.
Özel öğretici yazılımlar; A 4 Özel Öğretici Yazılımlar Çoklu ortamla öğrenmede kullanılan yaygın formatlar Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Çember Üçgen Kare Dikdörtgen Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Resim ve yazının birlikte sunulduğu ortamlarda öğrenme, sadece yazıdan
oluşan öğrenme ortamlara göre daha iyi olur. 1 Çoklu Ortam İlkesi C Üretici Süreçleri Geliştirme İlkeleri 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Aktif öğrenme, öğrenenin yeni bilgiyi bilişsel süreçlerden geçirmesiyle gerçekleşir. Aktif bilişsel işlemlerin çıktısı, birbirleri ile bağlantılı zihinsel yapıların oluşturulmasıdır. Bu nedenle aktif öğrenme bir model oluşturma süreci olarak da görülebilir (Mayer, 2001). Aktif işlemci, kendi biliş yapısının ve öğrenme özelliklerinin farkında olarak yürütücü biliş ve yürütücü kontrol sistemini kullanan bilgi edinimde sorumluluk sahibi ve etkin bir bireydir (Senemoğlu, 1997). C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Sweller (1999) ve Chandler (1994)öğrenme esnasında bilişsel yükün içsen ve dışsal nedenlerden kaynaklandığını açıklamıştır.

İçsel bilişsel yük, materyalin sahip olduğu eleman sayısı ve bu elemanlarını birbirlerini etkileme biçimleri gibi materyalin doğasından kaynaklanan zorluklardır.

Materyal içinde kullanılan bir öğe sayısı arttıkça ve öğelerin birbirleri ile olan ilişkisi karmaşıklaştıkça içsel bilişsel yük artar. B Sınırlı Kapasite Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri
Bilişsel sistemin sınırlı kapasitesinden dolayı öğrenen; sunulan resmin, gösterimin ya da animasyonun sadece belli bir bölümünü kısa süreli belleğe aktarabilecektir.

Bu nedenle öğrenen öncelikle hangi görsellerin önemli olduğunu belirlemek zorundadır.
  2 Görsel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi;   C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri 1 Öğrenen gördüğü veya duyduğu enformasyonun sadece belli bir miktarını kısa süreli belleğine alabilecektir.

Bu nedenle öğrenen, öncelikle hangi sözcüklerin önemli olduğunu belirlemek zorundadır. Sözel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi;   C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Şekil 1.2. İki kanal varsayımı (işitsel/sözel kanal) Önbilgiler Görsel imgeler Sözel Sesler Gözler Kulaklar Resim Sözcük İki kanal varsayımına göre, görsel ve işitsel materyaller ile sunulan bilgileri işlemek için insan zihni iki ayrı kanalı kullanmaktadır. A İki Kanal Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri varsayımlarına dayanmaktadır. Çoklu ortamla öğrenmenin bilişsel kuramı; Aktif İşleme 3 Sınırlı Kapasite 2 İki Kanal 1 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri

Öğrenen, seçtiği sözcükleri kısa süreli belleği kullanarak anlamlı bir bütün haline getirip sözel bir model elde etmektedir.

Bu adımda öğrenenler, oluşturdukları tutarlı bilgiler arasında birtakım bağlantılar kurarak anlamlandırmayı gerçekleştirirler.
 
 
  3 Seçilen sözcüklerin sözlü zihinsel yapılar ile düzenlenmesi;   C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Sözel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi,
Görsel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi,
Seçilen sözcüklerin sözlü zihinsel yapılar ile düzenlenmesi,
Seçilen imgelerin görsel zihinsel yapılar ile düzenlenmesi,
Sözlü ve görsel edinimlerin var olan bilgiler ile bütünleştirilmesi. Öğrenen, çoklu ortamla öğrenmede 5 bilişsel adımı uygular:
  C Aktif İşleme Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Enformasyon gözler tarafından alındığında , (gösterim, benzeşim, video veya ekran metni gibi) bilgi görsel kanalda, kulaklar tarafından alındığında ise (seslendirme gibi) bilgi işitsel kanalda işlenmeye başlar. Şekil 1.3. İki kanal varsayımı (görsel/resimsel kanal) Önbilgiler Görsel imgeler Sözel Sesler Gözler Kulaklar Resim Sözcük A İki Kanal Varsayımı 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı 2 Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Resim Ses Kişiselleştirme Çoklu ortam Biçim Ön-Alıştırma Parçalara Bölme Zamansal Yakınlık Konumsal Yakınlık Gereksizlik Dikkat çekme Tutarlılık Konu Dışı işlemleri
Azaltma İlkeleri Üretici Süreçleri
Geliştirme İlkeleri Temel Süreçleri
Yönetme İlkeleri Tasarım İlkeleri Mayer (2009), etkili bir çoklu öğrenme tasarımında yol gösterici 12 ilkeden
söz etmektedir. 3 3 Çoklu ortamla öğrenmede tasarım ilkeleri Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri Şekil 1.1. Çoklu ortamla öğrenmenin bilişsel modeli Uzun süreli
bellek Bütünleştirme Çalışan bellek Düzenlenen İmgeler Düzenlenen Sözcükler Seçilen Sözcükler Seçilen Sözcükler Duygusal
kayıt Çoklu ortam
sunumu Önbilgiler Görsel imgeler Sözel Sesler Gözler Kulaklar Resim Sözcük 2 Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Çoklu Ortam Uygulamalarının
Kuramsal Temelleri
Full transcript