Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Мөнгөө ppt

null
by

Munkhbat Enkhbaatar

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Мөнгөө ppt

Human resource department
Ярилцлага хэрхэн зөв хийх вэ?
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.
Анхан шатны ярилцлага
М.Мөнгөнцэцэг
Анкетын шалгаруулалт
Ажил горилогчийн анкетын мэдээлэлд үнэлгээ хийн анкетын шалгаруулалтыг хийх ба анхан шатны ярилцлаганд орох ажил горилогчийг сонгоно.
Ажлын байрны шаардлагын дагуу

Хувь хүн талаас нь илүү анхаарах /Байгууллагын соёлд нийцэж буй эсэх, хандлага гм.../

Ажлын туршлага, боловсролын түвшин
Одоо болон өмнө нь эрхэлж байсан ажил байдлын талаар сонирхох

Он саруудыг шалгаж, ажил хийгээгүй завсардсан эсэхийг хянах шалтгааныг тодоруулах

Өмнөх удирдлагаас нь ажилтны талаарх тодорхойлолтыг авах

Тухайн ажлын байрны дагуу мэргэжил, ур чадвар тодорхойлох тестүүдийг авах
Ярилцлага хийхэд анхаарах зүйлс:
Ярилцлагад ашиглахад зохимжгүй асуултууд

Багаар ажиллах чадвар:
- Хамтран ажиллаж байсан ажилтанд тохиолдсон
бэрхшээлийг нь шийдвэрлэхэд нь тусалж байсан
тохиолдлоос хэлнэ үү?

Төлөвлөх болон зохион байгуулах чадвар:
-Богино хугацаанд дуусгах ёстой хэд хэдэн ажлууд байлаа гэхэд хамгийн түрүүнд та аль ажлыг нь хийж гүйцэтгэх вэ?

Шийдвэр гаргах чадвар:
- Сүүлийн 1 жилд гаргасан хамгийн том шийдвэрээсээ хэлнэ үү? Яагаад энэхүү шийдвэрийг гаргах болсон бэ?

Өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар:
- Ажил дээр гарсан өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхэд оролцож байсан нөхцөл байдлын жишээг хэлнэ үү?

Манлайлах чадвар:
- Танай багийн ажилд тохиолдсон хүндрэлтэй зүйлүүд
болон эдгээр хүндэрлүүдийг хэрхэн даван туулсан
талаараа ярина уу?
7 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлал, хязгаарлал,       давуу байдал тогтоохыг хориглох

 
7.2. Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно.

 
7.4. Иргэнийг ажилд авахад эрхлэх ажил, үүргийн онцлогтой холбоогүй тохиолдолд түүний хувийн амьдрал, үзэл бодолтой холбоотой, гэрлэлтийн байдал, намын харьяалал, шүтдэг шашных нь тухай болон жирэмсэн эсэх талаар асуулт тавьж болохгүй.

  
7.5. Энэ хуулийн 7.4-т заасныг зөрчиж асуулт тавьсан тохиолдолд ажилтан түүнд хариулах үүрэггүй.
Ярилцлагын явцад анхаарах зүйлс
Сонгон шалгаруулж буй ажилтан өөрийн компани болон хэлтэс газрын талаар товч танилцуулах

Ярилцлага авагч ажил горилогчийг шууд ба шууд бус байдлаар ялгаварлан гадуурхаж болохгүй.


Шууд
ялгаварлан гадуурхах: эмэгтэй хүн ажилд авахгүй, 25 хүртэлх насны хүн, шашин шүтлэг, нутаг ус гэх мэт


Шууд бус
ялгаварлан гадуурхах: Тарган хүн удаан хөдөлгөөнтэй, залхуу гэх мэт үзэмжээрээ дүгнэх.

Ярилцлагын явцад
80/20
ийн зарчмыг баримтална. Ярилцлага авч буй хүн нь оновчтой асуулч асууж, ажил горилогчоор их яриулах

Юүлүүр хэлбэрийн ярилцлагын хэв маягийг баримтлах.

Ярилцлагын төгсгөлд ажил горилогчид асуулт асуух боломж олгоно.


Ажил горилогч нь ажилд тэнцсэн тэнцээгүй аль ч тохиолдолд ярилцлага шударга явагдсан сэтгэгдлийг төрүүлэх
Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчид албан ёсны ажлын саналыг тавина.

Ажилтны чиглүүлэх хөтөлбөр явагдана.
Аssessment center
Обьектив үнэлгээ нь ажил горилогчийн үзүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг урьдчилан таамаглах илүү сайн нөхцлийг бүрдүүлдэг
Төгс таамаглал
Assessment Centres -арга

Ур чадварын тестүүд/ажлын байрны жишээнүүд
Дасгал ажлууд/хувь хүнийг тодорхойлох асуултууд
Ур чадварын ярилцлага /ажлын байран дээр дасгалууд
Хувь хүний намтар

Ажилд авах ярилцлага

Боловсролын түвшин

графологи/зурхай/френологи

бодлогогүй таамаглал
1
0
+.65
+.45
+.40
+.35
+.30
+.15
+.10
“Assessment center”-ийн үйл ажиллагааны ерөнхий бүтэц
Оролцогч талууд өөрийгөө танилцуулах
АС-ийн дасгалуудБүлгээр дасгал ажиллах
Илтгэл тавих
Дүрд тоглох
Мэргэжлийн мэдлэг шалгах тест
Ажиглагчдын зөвлөгөөн
Санал солилцох ярилцлага
Хүний нөөцийн дотоод бүрдүүлэлт
Давуу тал
- Дэвших хөгжих боломж
- Ажилтан хоорондын холбоо эрчимждэг
- Дотоод уур амьсгал сайжирдаг
- Өртөг бага
- Дасах зохицох хугацаа бага шаардагдана
Сул тал
- Сонгон шалгаруулалт хязгаарлагдмал
- Хэт дассан байдал. Алдаа (шинэчлэлийн боломжийг) олж харах нь бага
-Бусад өрсөлдөгчдийн эрч хүч буурна
-Маргаан үүсэж болно
-Хүний нөөцийн хэрэгцээ нэгээс нөгөө рүү шилжинэ
- Хуучин харилцаа нь асуудал шийдэхэд саад болдог
Хүний нөөцийн гадаад бүрдүүлэлт
Сул тал:
*Бүрдүүлэлт болон сонголтын үйл явцтай холбоотой хүндрэл, аз туршилтууд гардаг
* Дадлагажуулахад урт хугацаа шаарддаг
* Шинэ ажилтны ажлын арга барил тодорхойгүй байдгаас удирдахад хүндрэл гардаг
* Байгууллагын соёлд зохицохгүй байх
* Зардал өндөр
* Гаднын ажилтнууд цалин хөлсийг бодит байдлаас өндрөөр төсөөлдөг.
Давуу тал:
* Олон нэр дэвшигчээс сонгох боломжтой
* Гадны байгууллагын туршлагаар дамжин шинэ эрч хүч орж ирнэ.
* Сургалтын хэрэгцээ бага байж болох талтай
* Байгууллага дахь дутагдлыг гадны хүний нүдээр олж харж илрүүлэхэд тусалдаг.
* Шинэ санаа, ажлын шинэ арга барил бий болгодог.
* Байгууллага доторх өрсөлдөөн нэмэгдэнэ.
Ажил горилогчийн сонголтонд нөлөөлөх хүчин зүйлс

1. Байгууллагын нэр хүнд
2. Цалин, урамшуулал
3. Шинэ ажил шинэ сорилт
4. Карьерын боломж
Ажилтан сонгон шалгаруулахдаа хөдөлмөрийн тухай хуулийг чанд мөрдөх
Р1-ээс дээш түвшинд сонгон шалгаруулалт хийхдээ M4-өөс дээш түвшний тухайн ажлын байрны шууд удирдлага, Гүйцэтгэх захирал болон чиг үүргийн удирдлагууд хамрагдана.
2 дахь шатны шалгаруулалт
Ярилцлага явуулах тохиромж-той аргууд
Ассесмент центрийн арга
Ярилцлагын арга
Бүтэцлэгдсэн ярилцлага
Бүтэцлэгдээгүй ярилцлага
Ажил горилогчдод бодит байдалд оноосон даалгавар өгч сонгон шалгаруулдаг арга юм.
Энэ нь дүгнэхэд амьдралд ойр байдаг.
- Шаарлагад нийцсэн асуултууд бага тавигдах
- Мэдээлийг дутуу цуглуулах, дүгнэх, магадлалтай
- Сэтгэл хөдлөл дүгнэлтэд нөлөөлөх
- Ярилцлага авагч ихэнх цагт
өөрөө ярих
- Шаардлагад нийцсэн асуултуудыг авах
- Цаг хэмнэх
- Харьцуулах боломж
-
- Ярилцлага хийх өрөөг урьдчилан бэлтгэх
Жишээ нь; Ярилцлага хийхэд дугуй ширээ хамгийн тохиромжтой байдаг, өрөөний температурыг тохируулах гм.

- Уулзалтын цагийг урьдчилан товлох ба ажил горилогчийг хүлээлгэхгүй байх
- 3 аас дээш хүн ярилцлаганд орохоос зайлсхийх

- Саад болох дуу чимээнээс зайлсхийх, гар утасны дуу гм

- Удирдах ажилтан сонгон шалгаруулах гэж буй тохиолдолд өөрөө үүдэн талдаа суух
Юүлүүр асуулт
Шүүх асуултуудыг эрт эхлэх

Тохирох хариултыг өгсөн асуултууд

Олон талт асуултууд

Чиглүүлсэн асуултууд

Таамаглалын асуултууд

Хаалттай асуултууд

Ерөөсөө шүүхгүй байх

Түрэмгийлэх

Ёжлох, егөөдөх
Шаардлагатай ур чадварыг нээхэд тохиромжтой асуултууд
Шийдвэр гаргах

Монгол улсын Хөдөлмөрийн хуулийн 7.3-т зааснаар: Ажил олгогч нь иргэнийг ажилд авахад болон хөдөлмөрийн харилцааны явцад ажил, үүргийн онцлог шаардлагын улмаас ажилтны эрх, эрх чөлөөг хязгаарласан бол энэ тухай үндэслэлээ нотлох үүрэгтэй.
Сонгон шалгаруулалтын бүх үе
шатууд нээлттэй, ил тод, баримтан
дээр суурилсан байх
Ажлын туршлага
Гадаад хэлний
мэдлэг
Бусад ур чадварууд гм.
Full transcript