Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Webshop

No description
by

on 13 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Webshop

x
Starten met een webshop
Anaïs De Boulle
Lore Germonpré

2013 recordjaar e-commerce
Privacy
politie
Fod Economie
B2B
B2C
Nieuwe wetgeving 2014
TOEPASSINGS
VOORWAARDEN
Bedoelde personen
Bedoelde goederen
Leveringsvoorwaarden
Drempel
- particulieren
- belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechtspersoon die niet gehouden zijn hun ICV te onderwerpen aan btw
Alle lichamelijke goederen met uitzondering van :
- nieuwe vervoermiddelen
- goederen die geïnstalleerd of gemonteerd dienen te worden
- goederen onderworpen aan de winstmargeregeling
IC vervoer verricht door leverancier of door derde die voor zijn rekening handelt
Leverancier moet btw niet toepassen in LS van aankomst (tenzij optie) indien de drempel tijdens het kalenderjaar of voorgaand kalenderjaar niet overschreden is
Lid van de ‘
groep van vier’
- onderworpen aan bijzonder landbouwregeling
- BP onderworpen aan vrijstellingsregel art. 56, §2
- vrijgestelde BP met alleen art. 44 handelingen
- niet-belastingplichtige RP’en (Staat, Gewesten,…)


Bijkomende voorwaarden voor ‘groep van vier’
- niet geopteerd voor BTW op hun ICV
- tijdens lopend en voorafgaand kalenderjaar geen ICV verricht hoger dan 11.200 €
VOORBEELD
Een Belgische onderneming verkoopt, via haar webshop tapijten aan particulieren in Duitsland. De Belgische onderneming staat in voor het vervoer en levert de goederen aan de Duitse afnemer.
* Drempel verkopen DE < 100.000 € --> BE btw
* Drempel verkopen DE > 100.000 € --> DE btw
* BE onderneming opteert om DE btw aan te rekenen --> DE btw
- Wat indien de klant de goederen bij de BE leverancier komt afhalen?
- Wat indien deze goederen worden verkocht aan een DE tapijtenhandelaar?
- Wat indien er voor 14.000 € tapijten wordt verkocht aan een gemeente in Duitsland?
Plaats van de dienst (art. 21 en 21 bis W.BTW)
- Belang
: Belgische btw verschuldigd of niet?

- Regel
* B2B : plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd (art. 44 EU RL)
* B2C : plaats waar de dienstverrichter is gevestigd (art. 45 EU RL)

- Uitzonderingen

- Diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed
- Personenvervoerdiensten
- Diensten die verband houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen of activiteiten
- Restaurant- en cateringdiensten
- Verhuur op korte termijn van vervoermiddel


B2B en B2C
B2C
- Goederenvervoerdiensten
- Diensten die met vervoer samenhangen
- Expertises en werkzaamheden met betrekking tot lichamelijke roerende goederen
- Verhuur op lange termijn van vervoermiddel
-
Langs elektronische weg verrichte diensten (2015 !!)
- Diensten voor niet-belastingplichtigen buiten de Gemeenschap
-
Telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten feitelijk in België gebruikt of geëxploiteerd (2015 !!)
- Diensten van tussenpersonen
LANGS ELEKTRONISCHE WEG VERRICHTE DIENSTEN - B2C - 2015
*

Welke diensten :

levering van gedigitaliseerde producten (oa software), verzorgen website/wegpagina, internetdienstpakketten,...
*

Plaats van de dienst (B2C - 2015):
Daar waar de ontvanger is gevestigd (uitzondering : daar waar de dienst wordt afgenomen)

* Mini One-Stop Shop (MOSS)
:

--> via web-portal de BTW afdragen in de lidstaat waar ze gevestigd (voor btw geregistreerd) zijn;
--> OPTIONEEL schema (vereenvoudiging)
--> Vermijd dat de dienstverrichter zich in elke lidstaat dient geregistreerd te zijn waar z’n klant gevestigd is.
--> 2 regelingen : unieregeling (zetel van bedrijfsoefening) en niet-unieregeling (keuze)
--> mogelijk vanaf 1 oktober 2014 ?
--> Risico's?

* Factuur =

elke document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten

* Factureringsplicht :
Wanneer een btw-belastingplichtige
verkopen op afstand
heeft verricht

*

Elektronische facturatie :

- geen specifieke regels
- slechts toegestaan mits aanvaarding door de afnemer (impliciet/expliciet)
- = papieren facturen --> waarborgen moeten dus ook voor papieren facturen geleverd worden:
- authenticiteit van de herkomst (identiteit leveranier)
- integriteit van de inhoud (geen wijzigingen inhoud)
- leesbaarheid van de factuur
+ "Bij begin van de bestelling"
(homepage)

Belangrijkste nieuwigheid
Herroepingsrecht
Herroepingsrecht
Ratio legis

Herroepingstermijn (goederen/diensten) - 100 d?

Verpakking? Geen gebruik!

Gevolgen bij herroeping voor de koper

Gevolgen bij herroeping voor de verkoper

Hoe informeren en uitoefenen? Nieuw

Sancties
Terugverzendingskosten
bij herroeping
Verzendingskosten
Basisverzending: Gedragen door verkoper
Spoedverzending: supplement gedragen door koper
Maar...
Herroepingsrecht:
Informeren en uitoefenen?

Instructieformulier
Retourdocument
Sanctie
Verlenging herroepingsrecht tot 12 maand (ipv 3 maand)
Niet gebonden door bestelling
Wet e-commerce
Wet e-commerce
Consumenten-bescherming
Informatieverplichtingen
Voor de verkoop

Na de verkoop

Afwijking mogelijk voor B2B

Verschil
Verkoop op afstand
Aanbod
Akkoord
prijs /
voorwerp
Betalen
Levering
Handelsnaam
BTW nummer
Adres
Tel / fax / e-mail
Extra verplichtingen B2C
Voornaamste kenmerken goed/dienst

Commerciële garanties

Ev. min duurtijd

Leveringstermijn
Totale prijs
Gegevens + beleid klachtenbehandeling
Wijze van leveren
Betalingsverplichting!
Nieuwe wetgeving
Verplichtingen en rechten
Informatieverplichtingen
+
"De spelregels van
uw onderneming"
Stel af op je business

Voorafgaandelijke kennisname

Verbod opt-out

Taal + vereiste opslaan
Verkoop of aanneming?
Vooraf + opt-in

Legal disclaimer

Cookie wetgeving

Cookiewetgeving
Goedkeuring

Verschaffen van meer informatie
Privacy disclaimer
1. Recht op info over verzamelaar
2. Inzage in de gegevens
3. Wijzigen van de gegevens
4. Recht op verzet tegen verzamelen
5. Recht op verzet tegen gebruik
http://www.privacycommission.be/nl/
ANAÏS DE BOULLE

Senior consultant commercial & business law
Kortrijksesteenweg 1146
9051 Gent

e-mail: adeboulle@deloitte.com
tel direct: +32 (0)9 393 74 85
mobile: +32 476 66 12 53

LORE GERMONPRÉ

Senior tax consultant
Kortrijksesteenweg 1146
9051 Gent

e-mail: lgermonrpe@deloitte.com
tel direct: +32 (0)9
mobile: +32 4

Bedrijfscontrole
-
er moet een betrouwbaar controlespoor zijn tussen een factuur enerzijds en een levering van een goed of dienst anderzijds
-
BP moet meer dan ooit kunnen aantonen dat de verrichting die gefactureerd wordt ook daadwerkelijk plaatsgevonden heeft.
-
Factuur alleen volstaat in principe niet meer...

Registratie domeinnaam / handelsnaam
Registratie domeinnaam
.be / .fr / .nl
- Nationale organisatie
Voor België: DNS.be
Geen nationaliteitsbeginsel

.com / .org / .net
- Icann

.eu
- EURid

http://www.dns.be/nl

Exclusief gebruiksrecht (geen eigenaar)

"First come, first served"

Conflicten?
Oneerlijk gebruik van metatags
Voorzichtig!

inbreuk Beneluxmerkenwet

inbreuk consumentenwetgeving (oneerlijke marktpraktijk)
(Zoekresultaat van "schoenen" op Google)
Elektronische facturatie
Hoe waarborgen verstrekken?
*
Vrije keuze
zoals via een zuiver technologische oplossing (gekwalificeerde elektronische handtekening of EDI);

* Maar deze technologische oplossing ontheft de BP niet om de
werkelijkheid
van de handeling achter de factuur aan te tonen !

* Verband aantonen tussen de factuur en de handeling kan via elke mogelijke
bedrijfscontrole
die een
betrouwbaar controlespoor
tussen de factuur en de verrichte prestatie oplevert;

betrouwbaar controlespoor
Boekhoudkundig
: een met bewijsstukken gestaafde transactiestroom (koppeling tussen verschillende documenten);

BTW
: betrouwbaar indien de documenten en koppelingen toelaten om hun onderling verband op afdoende wijze na te gaan (zo werkelijkheid van handeling achter factuur aantonen);

bedrijfscontrole
- er moet een
betrouwbaar controlespoor
zijn tussen een factuur enerzijds en een levering van een goed of dienst anderzijds
- BP moet meer dan ooit kunnen aantonen dat de verrichting die gefactureerd wordt ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden
- Factuur alleen volstaat in principe niet meer...
Full transcript