Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toekomstvisie 2030

Samen2030, Gemeente Woudenberg
by

Laura van Driel

on 17 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toekomstvisie 2030

Waarom Burgerparticipatie ? ik wil... meer groen attracties een dansschool saamhorigheid treinstation meer Mijn zegje
kunnen
doen festivals duurzaamheid winkels Toekomstvisie gaat over een gezamenlijk proces niet om het document toekomstvisie! - Toekomst visie van voor en door de inwoners - Rol overheid wordt kleiner - Benutten lokale kennis & energie Online Forum sluit aan bij bestaande netwerken Adviezen Experts Vraag lokale experts om advies Betrek kinderen Inwoners adviseren Raad Woudenberg als agrarisch en bedrijvig dorp
1.Zoek aansluiting bij Foodvalley

2.Zoek verbreding in de activiteiten van agrariërs

3.Stimuleer de samenwerking tussen recreatie en agrariërs

4.Faciliteer de huidige transportbedrijven en onderzoek de mogelijkheden voor een logistiek centrum

5.Herstructureer het winkelgebied in het centrum

6.Bouw een kenniscentrum/ontmoetingsgebouw voor ondernemers en zzp-ers

7.Laat de Woudenbergse ondernemers een voortrekkersrol vervullen als het gaat om duurzaam ondernemen. Woudenberg als levendig dorp om prettig in te wonen Woudenberg als groen en duurzaam dorp waar ruimte en rust centraal staan 1.Doelstelling Levendig wonen

2.Doelstelling Levendig communiceren

3.Doelstelling Levendige voorzieningen

4.Doelstelling Levendig onderwijs

5.Doelstelling Een sportief en cultureel levendig dorp

6.Doelstelling Een levendige en veilige leefomgeving

7.Doelstelling levendig in evenementen duurzaamheid rust ruimte en groen 1.Ontwikkel energieneutrale woonwijken

2.Stimuleer de aankoop van zonnepanelen

3.Promoot streekeigen producten

4.Stimuleer milieuvriendelijke vervoersalternatieven zoals het gebruik van elektrische voertuigen 1.Stimuleer de recreatiel

2.Stimuleer vrijwilligers

3.Maak inspiratieplekken in het landschap

4.Zet in op het bieden van ontmoetingsfaciliteiten op boerderijen.

5.Combineer de inspiratie- en ontmoetingsplekken met overnachtings en/of restaurantfaciliteiten.

6.Kijk naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden op het gebied van regelgeving.

7.Maak optimaal gebruik van de toeristische attracties. Woudenberg als klein zorgzaam
hecht en pluriform dorp Woudenberg als pluriform dorp Woudenberg als hecht dorp Woudenberg als klein dorp 1.Laagdrempelige communicatie tussen inwoners en bestuur organiseren.

2.Voldoende winkelaanbod met name voor ouderen realiseren.

3.Aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen voor mensen zoals speelplaatsen, bibliotheken en brede scholen creëren. 1. Verdraagzaamheid - voorbeeldfunctie

2.Jongeren behouden

3. Iedereen doet mee

4. Bouwen voor iedereen 1. Verbinden door stimuleren eigen iniatiatief

2. Vrijwilligers zijn belangrijk Woudenberg als zorgzaam dorp 1. verzorgingsstaat participatiesamenleving

2.De gemeente helpt indien nodig

3. Voorkomen is beter dan genezen (zorgpreventie)

4.Er is adequate informatie voor mensen met zorgvragen.

5. Goede zorg voor mantelzorgers

6.Goede zorgverleners binnen Woudenberg

7. Alles wordt digitaal 1. Bepaald proces 2. brainstorm 3. comunicatie & participatieplan
in Presidium pizzasessie? filmpjes? vragen ? Inwoners adviseren Gemeente regisseert Gemeenteraad bepaalt expertavond ondernemers-avond Samen
2030 Kinderdebat Wensboom Fotowedstrijd Uitdenken proces Schrijven document Organiseren activiteiten Nulmeting: Waar staat Woudenberg nu? Evalueren Sponssessie (centrale thema's) Vaststellen Proces Vaststellen toekomstvisie Stimuleren participatie inwoners Rol Management Ambassadeur Toekomstvisie Medewerkers informeren & stimuleren Welkom op afsluitende avond Hoe draagt jouw afdeling bij aan de toekomstvisie? Adviezen experts ->>> doelen en opgaven Hoe? Klankbordgroep?
Wie gaat visie schrijven? Verdelen?
Full transcript