Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

No description
by

Yanin Buatongpu

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่นจึงมักมีความกล้าหาญไม่กลัวความตาย และเป็นคนที่ทำอะไรจริงจัง นอกจากนี้ธรรมชาติอันผันผวน เช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวทำให้มีคนญี่ปุ่นมีความอดทน ระมัดระวังสูง และมีแบบแผนในการดำรงชีวิตคนญี่ปุ่นจะสอนลูกหลานให้รู้จักอดทนและมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม ซึ่งความลำบากจากผลพวงของสงครามที่ผ่านมาเป็นลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีความคิดที่จะร่วมมือกันทำงาน ขยัน อดทน และมีผลให้คนญี่ปุ่นสามารทำงานกันเป็นทีมได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมีความ
ศาสนาขงจื้อสอนไว้ว่า คนดีต้องมีความจริง ถ่อมตน ประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่าย ระวังกิริยา ไม่พูดอย่างไร้สาระ ทำให้คนญี่ปุ่นไม่พูดมากเหมือนคนชาติอื่นๆ ไม่ยิ้มหัวมากกลัวจะเสียมารยาท
่เป็นลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่น
ในปัจจุบันที่ทำให้คนต่างชาติไม่ค่อยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นคิดอย่างไร การไม่ค่อยพูดจาหรือไม่แสดงความรู้สึกออกทางหน้าตา ทำให้คนต่างชาติไม่ค่อยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ อย่างไร
พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวญีปุ่นในโรงแรม
ความเป็นมา ประเทศญี่ปุ่น
ชาวญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะผสมกลมกลืนและดัดแปลงความคิดใหม่ๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเฉพาะตัวของตนเองถึงแม้ว่าว่าญี่ปุ่นจะได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากจีนซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างไม่เป็นที่นิยมในจีนแล้วแต่ยังเป็นที่นิยมในประเทศที่ญี่ปุ่นเช่นการนั่งทานข้าวบนเสื่อและความนิยมใช้ฉากกระดานกั้นห้อง วัฒนธรรมของตะวันตกก็เข้ามามีอิทธิพลในญี่ปุ่นอย่างจริงจังและการเลียนแบบฝรั่งทำให้ญี่ปุ่นพัฒนาเศรษฐกิจ ได้อย่างรวดเร็วจนเป็นประเทศอุสาหกรรม ได้ภายในเวลาระยะสั้น
พฤติกรรมของนักท่อขงเที่ยวชาวญี่ปุ่นขณะ
เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวในประเทศไทยคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหาร และมรดก
ด้านประวตัศาสตร์และวัฒนธรรม
ในด้านของนกทั ่องเที่ยวที่เป็นนกธุรกิจและนิยมมาตีกอล์ฟในประเทศไทยมากที่สุดคือ

ศาสนานับว่ามีส่วนสำคัญในการปลูกฝังความคิดและลักษณะชินโตซึ่งเป็น
ศาสนาเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั้น ทำให้คนญี่ปุ่นรักครอบครัวและเคารพบรรพบุรุษ ชาวญี่ปุ่นระลึกอยู่เสมอว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะคอยคุ้มครองรักษาให้
คุณหรือโทษให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังการเคารพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วส่งผลให้คนญี่ปุ่นเกิดความเคารพนับถือผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ คนที่อยู่ในครอบครัวต้องเคารพกตัญญูกตเวทีและเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัว คนที่อ่อนกว่าต้องเชื่อฟังคนที่อาวุโสกว่าและถ้าอายุเท่ากันหญิงต้องเชื่อฟังฝ่ายชาย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุนบนเครื่องบิน
มีปัญหาเรื่องภาษาการติดต่อ
ทำอะไรทำตามกัน ใครซื้ออะไรจะซื้อตามกัน
ปฏิบัติทุกอย่างตามผู้น ามีระเบียบวินัย สะอาด เรียบร้อย
สูบบุหรี่จัดมาก
เป็นคนชาตินิยม
ใช้ห้องน้ำสะอาด ชอบทานเนื้อปลา และชอบถ่ายรูป พวกที่มาเป็นกลุ่มประเภทพ่อบ้านหนีมาเที่ยว sex tour เวลาเมามือไวเป็นสายฟ้า
การทอนเงินจะขาดหรือเกินไม่ได้ถาหากเกินหาว่าดูถูก ถ้าขาดถือว่าทุจริต
ถ้าทำอะไรให้พอใจจะโค้งแล้วโค้งอีก
ญี่ปุ่น เป็นระเบียบทำอะไรเข้าแถว
เวลาใช้ minibar จะบอกเวลา check out โดยไม่ต้องให้ถาม
เชื่อฟังผู้นำหัวหน้าทัวร์อธิบายอะไรจะฟังและทำตาม เวลาใช้
ตรงเวลา ซื่อสัตย์ แต่งตัวเรียบร้อยเ
ไปไหนจะจำธงที่หัวหน้าทัวร์ถือ
ญี่ปุ่น มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือ
สถานที่สูงมาก ดังนั้นเวลานำเที่ยวครั้งแรกต้องนำ ไปไหว้พระก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล ไม่ใคร่สนใจในเรื่องวัฒนธรรมหรือการศึกษาศิลปกรรมต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่ชอบถ่ายรูปตัวเองประดับสถานที่เท่านั้น
ต้องการแสดงให้เห็นว่าตนมีความ
สำคัญ ชอบแสดงศักดินา และยึดถือระบบอาวุโส
ส่วนมากมีปัญหาเรื่องอาหาร
Full transcript