Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө

No description
by

Michidmaa Batbold

on 7 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетинг гэж юу вэ?
Маркетинг нь “Market” буюу “зах зээл арилжаа наймаа хийгдэх газар”-ыг илэрхийлсэн Англи үгнээс үүсэлтэй. Маркетинг гэсэн нэр томъёог ХХ зууны эхээр АНУын их сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрт хэрэглэж эхэлжээ.
Түүхэнд маркетенгийн удирдлагын үзэл баримтлал нь marketing management concept нь 6 үе шатыг туулан хөгжжээ.

-Үйлдвэрийн чиг баримжаатай – Гол зорилго нь Үйлдвэрийн гарцыг нэмэгдүүлэх
-Бүтээгдэхүүний чиг баримжаатай- Бүтээгдэхүүнийг сайжруулах
-Борлуулалтын чиг баримжаатай- Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ борлуулах
-Хэрэглэгчийн чиг баримжаатай- Хэрэглэгчдийг сэтгэл хангалуун болгох
-Нийгмийн чиг баримжаатай- Хэрэглэгчдийг урт хугацааны туршид сэтгэл хангалуун болгох
-Өрсөлдөөний чиг баримжаатай- Бусдаас ялгарч өрсөлдөөнийг даван туулах

Маркетингийн удирдлагын үндсэн 4 үе шат:
-Нөхцөл байдалд судалгаа шинжилгээ хийх
Гадаад дотоод орчноо судлах
-Төлөвлөх
Ирээдүйд юу хийхээ урьдчилан тоогтоож шийдвэрлэх үйл ажиллагаа
-Гүйцэтгэх
Төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа бодитоор хэрэгжүүлэх
-Хяналт тавих
Гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг тодорхойлж дүгнэх

Маркетинг нь хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах замаар , тэднийг сэтгэл хангалуун болгосноор ашиг олоход чиглэсэн үйл ажиллагаа юм.
Маркетинг буюу зах зээлийг эзэмдэх ухаанд суралцахын тулд юуны өмнө дараах үндсэн ойлголтуудын талаар мэдэх шаардлагатай. Үүнд:
Зах зээл
Хэрэгцээ, хүсэл, эрэлт
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний үнэт чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж
Арилжаа солилцоо

Маркетингийн төлөвлөгөө
Нөхцөл байдлын шинжилгээ -маркетингийн зорилго, зорилтууд тэдгээрт хүрэхийн тулд баримтлах стратеги, хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж, зарцуулах төсвийн хэмжээг тооцдог

Маркетингийн стратеги нь дараах асуудлуудыг хамрана:
Зорилтот зах зээл
Өрсөлдөгчид
Бүтээгдэхүүний хоногшуулалт
Маркетингийн иж бүрдэл (Бүтээгдэхүүн, үнэ, хуваарилалт, идэвхжүүлэлт)

Байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө
Гүйцэтгэсэн: Б.Мичидмаа, Т.Туяамаа
Төлөвлөлт нь Байгууллагын стратегийн төлөвлөлт,
Байгууллагын маркетингийн төлөвлөлт

Маркетинг-хэрэглэгчийн эрэлт, хэрэгцээнд анхаарал тавин тэдгээрийг хандах чадварын тухай


Маркетингийн стратеги нь
-Хэнд
-Ямар бүтээгдэхүүнийг
-Ямар үнээр
-Хаана
-Хэрхэн таниулж хүргэхийг тодорхойлно

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Нөхцөл байдлын судалгаа
Макро
Хүн ам зүйн хүчин зүйлс
Эдийн засгийн хүчин зүйлс
Шинжлэх ухаан, технологийн хүчин зүйлс
Улс төр,эрх зүйн хүчин зүйлс
Соёлын хүчин зүйлс

Микро
Компаний маркетингийн үйл ажиллагаа : Бүтээгдэхүүн, үнэ, хуваарилалт, идэвхжүүлэлт
Компаний бусад үйл ажиллагаа (хангамж, санхүү, хүний нөөц, үйлдвэрлэл хариуцсан албад)
Зах зээл
Өрсөлдөгчид
Нийлүүлэгчид
Харилцагчид
Маркетингийн судалгаа
Маркетингийн стратегийг тодорхойлох үндэс.
Дараах чиглэлээр хийгддэг:
Зах зээлийн судалгаа
Хэрэглэгчийн судалгаа
Өрсөлдөгчийн судалгаа
Зуучлагчдын судалгаа
Бүтээгдэхүүний судалгаа
Үнийн судалгаа
Барааны хөдөлгөөн, хуваарилалтын судалгаа
Идэвхжүүлэлтийн судалгаа
Байгууллагын дотоод орчны судалгаа

Маркетингийн судалгааг дараах дэс дараатайгаар төлөвлөж гүйцэтгэдэг
1. Шийдвэрлэх асуудал
2. Мэдээллийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
3. Өгөгдөл цуглуулах арга хэрэгсэлээ тодорхойлох
4. Өгөгдөл цуглуулах
5. Шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах
6. Үр дүнг танилцуулах, тайлагнах

Маркетингийн судалгааг зорилгоос нь хамааран 3 ангилж болно:
Шинжих судалгаа – Асуудлыг тодорхойлох, таамаглах, дэвшүүлэхийн тулд хийдэг урьдчилсан судалгаа
Тодруулах судалгаа – Байгаа нөхцөл байдлыг тайлбарлах, тодорхой үйлдэл, тохиолдлын давтамжийг тодорхойлоход чиглэнэ
Учир шалтгааны судалгаа – Таамаглалаыг нөхцөл-үр дагавар талаас нь шалгана

Портерийн 5 хүчний шинжилгээ

-Салбар дах өрсөлдөөн
-Зах зээлд орж гарахад байгаа саадууд
-Орлогч бүтээгдэхүүнүүд
-Худалдан авагчдын эрх мэдэл
-Нийлүүлүгчдийн эрх мэдэл
Маркетинг нь хамгийн энгийнээр “Зах зээлийг эзэмдэх ухаан” гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл “хэрэглэгчийг өөртөө татах, хадгалж үлдэх ухаан”ыг илэрхийлдэг. Товчхондоо “Маркетинг нь зах зээлд хөтлөх , зах зээлийг эзэмдэх, удирдан жолоодох түлхүүр ухаан юм”
-Зар сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа
-Борлуулалтын урамшуулал
-Хяналтын үйл ажиллагаа,
-Маркетингийн төлөвлөлт: маркетингийн стратеги ,бодлого ба хөтөлбөр боловсруулалт, өдөр тутмын үйл ажиллагааны төлөвлөлт
-Өрсөлдөгчийн судалгаа
-Хэрэглэгчийн судалгаа
-Зах зээлийн судалгаа
Full transcript