Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A szociometria

No description
by

Lívia Plank

on 22 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szociometria

Kölcsönösségi táblázat
A kölcsönösségi táblázat lényege, hogy lássuk
a válaszadók szavazata egyénenként,
ezen belül, hogy hányan szavaztak
kölcsönösen egymásra és hányszor.
Kölcsönösség és az egyéni szociometriai helyzet
Osztályszerkezet-típusok:

halmazszerkezet
laza szerkezet
egy központú, széles peremű szerkezet
több központú szerkezet
tömbszerkezet
A szociogram
Alkalmazása a kutatómunkában
~: az egyén társas kapcsolatrendszerét és a közösség alakulását vizsgáló módszer.
A szociometria fogalma és alkalmazásmódja
Szociometria
Plank Lívia Gyöngyi - ELTE-PPK, Nevtud. MA (2014)
A szociometriai adatok feldolgozása
Miről lesz szó?
A módszer diagnosztikai értéke
2 adatforrás: - a tanulók magatartása, viselkedése

- reális választási szituációkban adott válaszaik
Szociometriai szavazólap
:
általános, természetes kritériumok
a negatív választást lehetőleg kerüljük el
titkosság biztosítása
A kérdések lehetnek:
rokonszenvet feltételezők (Pl. Kik a legjobb barátaid?)
közösségi funkcióra vonatkozók (Pl. Ki lenne az osztályban a legalkalmasabb a bírói szerepre?)
egyéni tulajdonságra utalók (Pl. Ki a legjobb sportoló az osztályban?
népszerűségre és érvényesülésre vonatkozók (Pl. Kikből lesz később ismert ember szerinted?)
Az egyén szociometriai helyzete annál kedvezőbb, minél többen vásztják őt. (Ez még nem jelent kölcsönösséget.)

Annak megállapításához, hogy adott válaszszám az egyén mennyire kedvező megítélését és pozitív szociometriai helyzetét jelenti, figyelembe kell venni a kitöltők számát is. Éppen ezért célszerű átlaggal vagy szórással jellemezni az egyén helyzetét.
A szociometria alapfogalma és alkalmazása
Kölcsönösség és egyéni szocimetriai helyzet
Szociogram
A szociometriai adatok feldolgozása
A szociometriai módszer diagnosztikai értéke
A szociometria alkalmazása a kutatásban
~: a személyes kapcsolatok grafikus ábrázolási módja.
Megkülönböztetünk egyéni- és csoportszociogramot.
Azt a csoportszociogramot, mely az egyéni szociometriai helyzetet is megmutatja, céltábla-szociogramnak nevezzük.
A számítások elvégzéséhez először egy
szociometrikus mátrixot
kell létrehoznunk
(ebben tudjuk jelölni, hogy ki, kit választott
és hol van kölcsönösség.)
Az egyénekre vonatkozó indexek:
individuális szociometrikus státusz (ISS)
pozitív kölcsönös kapcsolatok mutatója (IPVV)
érzelmi elégedettség mutatója (IEU)
A csoportra vonatkozó indexek:

kölcsönösségi index (KI)
sűrűségi mutató (SI)
kohéziós mutató (SKOH)
módosított kohéziós index (SKH)
koherencia (SKOHER)
osztály-integrációs index (Qi)
mellékutas-index (Mi)
Önmagában nem elegendő arra, hogy teljes képet adjon egy közösség fejletsségi szintjéről, inkább orientáló jellegű.
Miről tájékoztathatnak mégis a mutatók?

peremgyerekek arányáról
osztály-kohézióról
arról, hogy a központi személyek milyen karakterű tanulók
klikkek alakulásáról és meglétéről
az egyes egyének szociomteriai helyzetéről
Az egyén szociometriai helyzete befolyásolja a tanulási hatékonyságot és az emocionális közérzetet.
Néhány szociometriát alkalmazó kutatás vizsgálati célja:

az optimális teljesítmény generáló csoportok jellemzőinek felderítése
(Carl Weiss: Az iskolai osztály szociológiája és szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp. 1974. 30., 137-138., 145., 150. I.)
a mikrocsoportok erősítő vagy gyengítő hatása a nevelői munkára
(Vastagh Zoltán: Mikrocsoportok az iskolai osztályokban. Akadémiai Kiadó, Bp. 1980.)
a kedvezőtlen szociometriai mutatók hatása a konstruktív magatartásra és motivációra felső tagozatban
(Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés. Tankönyvkiadó, Bp. 1987. 132., 145., 147., I.)

Falus, I. (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe.
Műszaki Kiadó. Budapest. 2000
Full transcript