Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mens en milieu

No description
by

Janneke Peters

on 10 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mens en milieu

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Mens & Milieu
Inhoud
De mens en het milieu
Energie
Het broeikaseffect
De ozonlaag
Afval
Voedselproductie
Extra: Bestrijding van ziekten en plagen
Extra: Verzuring
Belang van het milieu voor de mens
Het milieu levert ons een aantal zaken:
Voedsel
Zuurstof
Water
Energie
Grondstoffen
Het milieu biedt ook ruimte voor recreatie
Leerdoelen
Ik kan manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu (de leefomgeving)
Ik kan de belangrijkste oorzaken en gevolgen noemen van de milieuproblemen

Grondstoffen
Aardolie
Planten
Dieren
Recreatie
Zee
Skivakantie
Natuurgebieden
Praktische opdracht
Welke vakantie heeft de grootste belasting voor het milieu?
Welke reis heeft de grootste belasting voor het milieu?
1 2 3 4 5
Gevolgen van milieuproblemen
Uitputting energiebronnen
Vervuiling door afvalstoffen
Meer landbouw, minder natuur
Biodiversiteit neemt afOorzaken van milieuproblemen
Bevolkingstoename
Veranderde manier van leven (meer machines, chemicaliën etc.)
Gevolgen van milieuproblemen
Uitputting energievoorraden
Milieuvervuiling door afvalstoffen
Grote stukken natuur verdwijnen
Afname biodiversiteit
Milieurampen
Kernramp Fukushima

Toetsvragen
1. De mens is afhankelijk van het milieu voor voedsel. Op welke vijf andere manieren is de mens afhankelijk van het milieu?

2. Op welke manier worden zuurstof en voedsel in het milieu geproduceerd?

3. Noem twee oorzaken van milieuproblemen.

4. Een gevolg van milieuproblemen is dat de biodiversiteit afneemt. Wat wordt daarmee bedoeld?

5. Noem twee dingen die JIJ kan doen waar het milieu beter van wordt.
Zijn er nog vragen?
Olieramp Golf van Mexico
Fossiele brandstoffen
Zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit dode resten van planten en dieren:
Aardgas
Aardolie
Steenkool
Voordelen
Goedkoop
Makkelijk gebruiken en vervoeren
koolstofdioxide --> opwarming aarde
Afvalstoffen veroorzaken smog en verzuring
Raken uiteindelijk op
Nadelen
Kernenergie
Bij het splitsen van atoomkernen komt energie vrij.

Dit wordt gebruikt om elektriciteit mee op te wekken.
Voordelen
Kan veel elektriciteit opwekken
Geen luchtverontreiniging
Geen koolstofdioxide
Nadelen
Radioactief afval
Radioactieve straling bij ongeluk
Uranium nodig. Dit zal opraken.
Duurzame energie
Energie uit energiebronnen die niet opraken en geen milieuvervuiling veroorzaken.
Voordelen
Energiebronnen raken niet op
Geen milieuvervuiling
Nadelen
Niet altijd genoeg zon en wind
Windmolens horizonvervuiling?
Verandering milieu
Veel landbouwgrond nodig voor biobrandstoffen
Het broeikaseffect
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20080701_broeikaseffect02/
Ozon
De ozonlaag beschermt organismen op aarde door een groot deel van de ultraviolette (UV) straling tegen te houden
Ozonlaag
Wordt aangetast door
Cfk's
uit:
koelelementen
productie schuimplastic, piepschuim en isolatiemateriaal
spuitbussen
Gevolg aantasting ozonlaag:
Toename
huidkanker
(meer UV-straling)
Zomersmog
= met uitlaatgassen en ozon vervuilde mist
Oorzaak:
Reactie tussen verbrandingsproducten onder invloed van de zon --> ozon
Gevolg:
Irritatie slijmwegen van luchtwegen
Versterking broeikaseffect
Afval
Biologisch afbreekbaar afval:
kan door bacteriën en schimmels afgebroken worden
Niet-biologisch afbreekbaar afval:
kan
niet
door schimmels en bacterien afgebroken worden
Afvalscheiding
Gescheiden afval maakt milieuvriendelijker verwerken mogelijk:
Groente- fruit- en tuinafval
Papier en karton
Klein chemisch afval
O.a. glas en textiel in speciale containers
Afvalverwerking
Recycling
(afvalstoffen --> nieuwe producten)
Composteren
(reducenten breken GFT-afval af)
Verbrandingsovens
Storten op vuilnisbelt
Voedselproductie
Voedsel komt van landbouw:
Akkerbouw
Veeteelt
Tuinbouw
Akkerbouw
Kenmerken:
Grote bedrijven met veel grond
Monocultuur: grote akker met één gewas
Nadelen monocultuur:
Insectenplaag/ziektes
Bestrijdingsmiddelen nodig
Bodem snel uitgeput
(Intensieve) veehouderij
Kenmerken:
Veel landbouwdieren op weinig grond
Veevoer wordt gekocht
Levert veel op
Nadelen:
Dieren geen prettig leven
Mestoverschot
Gassen zorgen voor verzuring
Tuinbouw
Vaak in kassen om gunstige omstandigheden te creëren.
Voordelen:
Brengt veel op
Hele jaar door mogelijk
Nadelen:
Kost veel energie
Koolstofdioxide (opwarming aarde)
Biologische landbouw
Dit ga je zelf uitzoeken. Kijk in je mailbox voor de opdracht die je gaat maken hierover.
Bestrijding van ziekten en plagen
Voedingsgewassen kunnen op twee manieren beschermt worden tegen ziekten en plagen:
Chemische bestrijding
Biologische bestrijding
Chemische bestrijding
Door
biociden
:
bestrijdingsmiddelen die organismen doden

Werkt snel
Nadelen chemische bestrijding
Doden ook nuttige organismen
Resistentie
: organismen worden ongevoelig
Accumulatie
: ophoping biociden in voedselketen
Biologische bestrijding
Bestrijden van ziekten en plagen met natuurlijke middelen, zoals:
Natuurlijke vijanden
Lokgeuren
Vruchtwisseling
Bestrijding met natuurlijke vijanden
Verzuring
1. Uit bepaalde gassen in de lucht ontstaan zure stoffen

2. Deze lossen op in regenwater en worden nog zuurder.

3. Als het regent, komen deze stoffen in de bodem terecht
Gevolgen verzuring
Beschadiging wortelharen
-
minder opname water/voedingsstoffen
Fotosynthese geremd
-
planten groeien minder goed
Planten verzwakken
- sneller ziek
Naaldbomen verliezen naald
Gebouwen aangetast
Full transcript