Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mètodes d'avaluació de la competència professional

No description
by

Narcís Turon

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mètodes d'avaluació de la competència professional

Piràmide de Miller
Fa
Mostra com
Sap com
Sap
els coneixements que un professional
necessita saber
per desenvolupar les seves tasques professionals amb eficàcia
la capacitat per saber
com utilitzar
els coneixements per analitzar i interpretar les dades obtingudes
No tan sol cal conèixer o saber com utilitzar els coneixements sinó que també és necessari
demostrar
com s'utilitzen
cal conèixer el que un professional fa
realment
en la seva pràctica laboral
Les preguntes escrites i especialment les preguntes d'elecció múltiple, han estat les més emprades perquè són més fiables i fàcils d'elaborar que altres mètodes i poden proporcionar un ampli ventall d'informació, sobre les habilitats cognoscitives
Els mètodes emprats per avaluar la competència inclouen els clàssics exàmens orals i les proves escrites curtes o llargues. Amb aquests mètodes es pot avaluar la capacitat teòrica per resoldre problemes dels usuaris (la simulació escrita d'un cas és un bon instrument per avaluar aquesta habilitat)
Els mètodes utilitzats per avaluar aquest nivell de la piràmide de Miller, es basen fonamentalment en les simulacions, que intenten reproduir situacions similars de la vida real en condicions estandarditzades, que permeten que els observadors puguin analitzar les actuacions específiques que es pretenen avaluar.
· Aquest nivell d'avaluació és el més important i complet
· Proporciona informació sobre el que el professional realment fa en la seva pràctica professional.
· Des del punt de vista metodològic és el més difícil
Full transcript