Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voorlichtingsbijeenkomst 1

Voorlichtingsbijeenkomst 1
by

Eroen Raghoenath

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voorlichtingsbijeenkomst 1

Inzicht in uw geldzaken begint bij uw administratie
Wat heeft u nodig voor een overzichtelijke administratie?
Welkom bij
- Hoe kan ik er voor zorgen dat ik klaar ben voor SHV?
- Regel uw zaken
- Incasso en deurwaarder
- Hoe leg ik contact met schuldeiser/ derden beslag
- Veel gestelde vragen over beslag
- Inzicht in uw geldzaken
- Papieren bewaren
- Formulier inkomsten/ uitgaven
- Formulier schuldenoverzicht
- Papieren meenemen aanmeldgroep
- Roodstand
- DigiD code
- Opvragen openstaande boetes CJIB
- Papieren toeslagen meenemen

Regel uw zaken
Ook wel het 'wettelijke traject'

Voor de toelating is het belangrijk dat:

> u er alles aan doet om zoveel mogelijk inkomsten te verwerven
> de schulden te goeder trouw zijn ontstaan
> een akkoord met de schuldeisers niet meer mogelijk is.


Voorlichtingsbijeenkomst 1
- Inleiding
- Uitleg Wgs en bespreking aanvraag schuldhulpverlening
- Wat is/ doet schuldhulpverlening?
- Hoe verder na Voorlichtingsbijeenkomst 1 en 2:
Aanmeldgroep/ budgettraining 3 en 4/ Evaluatie
- Wat is: orde in uw administratie/ inkomensbeheer/ Beschermingsbewind/ Crisis
- Kasboek
- Saneringskrediet bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam
- WSNP
- Veel gestelde vragen
Wat is/ doet de schuldhulpverlening?

- Bied ondersteuning bij het op orde brengen van uw financiële huishouding;
- Neemt samen met u door hoe uw financiële situatie op dit moment is en wat u eventueel kunt veranderen;
- Geeft advies hoe u meer balans in inkomen en uitgaven kunt krijgen;
- Bekijkt samen met u voor:
> een betalingsregeling
> herfinanciëring
> een minnelijketraject
Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik klaar ben voor SHV?

- betaal uw vaste lasten. Dit zijn o.a.: huur/ hypotheek, energie en water, verzekering etc.
- maak en houd uw administratie op orde
- maak een inkomsten-, uitgaven- en schulden overzicht
- maak een begroting en probeer rond te komen van het vastgestelde budget
- probeer geld te reserveren voor onverwachte uitgaven


Wettelijke Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
Budgettraining
Schuldhulpverlening
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam
WSNP
- Crisis
- Inkomensbeheer/
bewindvoering
- Aanvraag
Onderhandelt met schuldeisers
Rechtbank
Voorbeeld

Schuld 10.000
Aflossing 100x 36= 3600

Restschuld 6400 euro
Hoe verder na de Voorlichtingsbijeenkomst?

> Aanmeldgroep
- ordenen van administratie
- gesprekken met schuldhulpverlener,
maatschappelijk werk en sociaal raadsman
- voorlopige plan van aanpak

> Budgettraining
- kloppend budget
- inzicht in inkomsten en uitgaven
- goed lopende administratie

> Evaluatiegesprek
- situatie opnieuw onder de loep
- plan van aanpakKasboek
> Vraag om bonnetjes
> Schrijf de bedragen op in uw kasboek
en schrijf elke dag alles op
> Wees eerlijk
> Pin op een vaste dag
> Kijk aan het eind van de maand naar uw
uitgaven
Tips voor het maken en bijhouden van kasboek
Huishoudelijke uitgaven
- geld dat u uitgeeft aan dagelijkse uitgaven
- geld dat in uw portemonnee zit
Waar blijft uw geld?
Veel uitgaven hebben te maken met vaste gewoonten
Handige winkel - bespaar tips
> pin vastbedrag per week
> boodschappenlijstje
> groente en fruit van het seizoen
> controleer de kassabon
> wees alert op de huismerken
Orde in uw administratie
Budgetbeheer
Inkomen laten beheren door een bureau
Beschermingsbewind
Wat is:
Crisis
Bewaar uw post op een vaste plek
- Ordner met tabbladen
- Mapje voor de rekening afschriften
- Vaste plaats om de post en de administratie
te bewaren
- Eventueel een account om te bankieren
Sorteer als volgt:

1. bewaren
2. rekening betalen
3. rekeningafschriften
4. post waarop u moet reageren
- ontruiming
- afsluiting energie
- boedelverkoop
020-7510610
Saneringskrediet bij de
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam
Ook wel het 'minnelijke traject' genoemd
> krediet wat u in drie jaar aflost aan de kredietbank
> GKA bemiddelt tussen u en uw schuldeisers
> gaat een schuldeiser niet akkoord, dan kan een dwangakkoord ingezet worden.
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS)

Namens het stadsdeel Amsterdam-Noord, neemt Doras een besluit over de toegang tot schuldhulpverlening.

Uw aanvraag voor schuldregeling kan in behandeling genomen worden als uw aanvraagformulier volledig is ingevuld en de verplichte stukken zijn bijgevoegd.

De beëindiging van schuldhulpverlening is een officiële beslissing waarop bezwaar en beroep open staat.
> vraag een DigiD-code aan
> als u een roodstand heeft bij de bank, open een nieuwe rekening bij een andere bank
> vraag een overzicht van saneerbare en niet saneerbare boetes bij het CJIB
bel de belastingdienst (0800-0543) en vraag naar de meest recente kopieën van beschikkingen
> dit geld ook voor de overige mee te nemen brieven, zie achterin de reader.
en water
Incassobureau en deurwaarder
Een incassobureau
is een bedrijf dat
schulden int, in opdracht
van een schuldeiser
Een deurwaarder kan
ook schulden innen
in opdracht van een
schuldeiser, maar zijn
mogelijkheden gaan echter
verder en kan bijvoorbeeld:
- een dagvaarding uitbrengen
- beslag leggen
- een woning ontruimen
Voorlichtingsbijeenkomst 1 & 2
Full transcript