Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temel İSG EĞİTİM Teknik Alüminyum

No description
by

Uğur DABAN

on 25 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temel İSG EĞİTİM Teknik Alüminyum

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Son Durum
ILO’ya göre, her yıl işyerlerinde
335 bini ölümle sonuçlanan 250 milyon iş kazası olmakta;
160 milyon hastalıktan bir milyon insan ölmektedir.

ILO : International Labour Organization
Uluslar Arası Çalışma Teşkilatı
Ülkemizde ise 2012 verilerine göre;
74,871 İş kazasının meydana geldiğini,
395 Çalışanın meslek hastalığına yakalandığını
745 Kişinin iş kazası ve meslek hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini
2209 Kişinin iş göremez hale geldiğini görmekteyiz.
İş Kazalarının Maliyeti
2011 Yılı İstatistiki verilere baktığımızda
İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı kayıp yıllık 4 MİLYAR TL’dir.

TÜİK’in GSMH rakamlarına göre toplam kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmaktadır

Kanun Karşısındaki Sorumluluklarımız.
İşverenin Yasal Sorumlulukları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 te tanımlanmıştır:
Mesleki risklerin önlenmesi,
Eğitim ve bilgi verilmesi,
Organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi,
Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması
İş güvenliği ile ilgili tedbirlerin takibi.
vb.

İşçilerin Yasal Sorumlulukları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 te tanımlanmıştır: Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları
Meslek Hastalığı ;
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası; “Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır” şeklinde tanımlanmaktadır.
İş Kazası ;
5510 “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na göre, İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hakkındaki 13. madde iş kazasını şu şekilde tanımlamıştır: İş kazası,
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen olaylardır
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

Uyarı ve İkaz İşaretleri
Yasak Bildiren İşaretler
İkaz Bildiren İşaretler
Zorunluluk Bildiren İşaretler
Güvenlik Bildiren İşaretler

ÇEVRE MÜHENDİSİ
A SINIFI İG UZMANI

UĞUR DABAN
KASIM 2017
BİZDE DURUM NEDİR?
3.
Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
ğ) İş hijyeni

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) Ergonomi,
e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
EĞİTİM KONULARI
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlkyardım ve kurtarma.
ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN DOĞACAK TEHLİKELERE KARŞI TEDBİR ALMAK ÜZERE YAPILAN SİSTEMLİ ÇALIŞMALARDIR
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşyerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar.
İş kazalarını
Meslek hastalıklarını azaltmak
İSG bilinci oluşturmak
Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını bildirmek.İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amacı Nedir?
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN
TEMEL AMACI
PEKİ NEDEN İŞ SAĞLIĞI
DEVLET
İŞVEREN
ÇALIŞAN
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALT YAPI OLUŞTURMAK
YASA ÇIKARMAK
DENETLEMEK

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak
Mesleki risklerin önlemek
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek
Risk değerlendirmesi yapmak

İşveren tarafından verilen eğitim ve talimatlara uymak
 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç kurallara uygun şekilde kullanmak
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak

TEHLİKE
TEHLİKELİ DURUM
TEHLİKELİ HAREKET
RİSK
RAMAK KALA
KAZA
OLAY
Full transcript