Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Danmarks historie

No description
by

Aida Haljeta

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Danmarks historie

Danmarks tilblivelse
Danmarks historie
Den kronlogiske tilgang
Den fælles historie
100.000 år siden
15.000 år siden
6.000 år siden
4.000 år siden
Deres fund:
Ingen skriftlige kilder, så hvor kommer vores viden fra?
Vi fokusér på to områder:
"I virkeligheden kan vi kun tale om Danmarks tilblivelse, når mennesker i fortiden begyndte at fortælle om landet og om folket, som boede dér"
1)Tidslinje
2)Diskutér tanken om Danmark
Hvad mener han med det?
Et folk
En historie
Eks. ? :
Et fælleskab
Navnet Danmark inden for og uden for de danske grænse ?
Hvad påstår Jordanes ?
At danerne kommer fra øen Scandza ( Skåne) og at de stammer fra svenskernes slægt. Betyder hvad ?
At danskerne først er kommet til det nuværende Danmark på et tidspunkt før 500-tallet. I forbindelse med hvad?
Danskere er omtalt første gang i midten af 500-tallet hos den græske historiker Prokopios som danoi og hos den samtidige historiker Jordans, der kalder dem dani
Navnet Danmark kendes først fra slutningen af 800-tallet i et oldengelsk værk som Denemearc og Denamearc
Udover navnet,hvad fortæller værket også ?
Syddanerne, der boede i Jylland og måske Fyn. Samt norddanerne som boede på øerne. Og at Skåne hørte med til Danmark.
HVAD KAN VI BRUGE DET TIL ?
I hjemlige kilder nævnes navnet Danmark, hvor og hvornår?
Jellingdynastiet
De to Jellingsten fra omkring 955 og 980.
De første tegn på en dansk stat
En stat (konge)
Arbejdsdeling mellem forskellige grupper
Bureaukrati, betyder hvad?
Kommunikation
Centralisering, som betyder?
Tegn på en stat?
Arkæologiske fund:
Hvornår begynder man at være sikker på, at der er tale om en dansk stat?
I 700- tallet
Hvorfor der?
Hvad kan vi bruge disse fund til?
Frem til 700-tallet er der forskellige fund og kilder, der kunne tyde på eksistensen af en dansk stat.
Mini opgave:

Find de kilder og fund fra 700- og 900-tallet, der er grundlaget for at tale om et land ved navn Danmark i den periode.
1.Hvad skal der til for at kunne tale om et folk og et land
Vikingetiden
Krig
Ekspansion
Handel
Hvornår ?
Ca. 800-1050
Vikingetiden er en periode i dansk historie, der er præget af mange forandringer. Hvad kan det være?
En af de mest markante forandringer er, at Danmark bliver samlet til ét kongerige. På det åndelige plan sker der også en stor omvæltning, da det er i løbet af denne periode, kristendommen bliver indført. Samlingen af Danmark i både stat og kongerige medfører b.la., at der opstår et embedsapparat og, at der kan indføres et møntøkonomi.
Yderligere er det i denne periode, at flere af de store byer vi kender i dag grundlægges. Det gælder f.eks. Ribe, Århus og Roskilde.
Vikingernes togter /plyndringstogter kom omkring år 800.
Hvad fik vikingerne til at foretage disse røvertogter på netop dette tidspunkt?
Årene mellem 600 og 800 var forholdsvis rolige i det meste af Europa. Det betød, at byernes fæstningsanlæg blev forsømt, og at man var dårligt forberedt på krig. (+de fleste af de europæiske lande var svage, især efter Karl den Stores død). Det lokkede stridslystne høvdinge, der ønskede at skaffe sig rigdomme. Måske kom tognerne også, fordi grupper af vikinger fandt ud af, at de kunne få mere ud af at røve og plyndre end af at handle.
Vikingerne foretog omfattende plyndringer i den vestlige
del af Europa, men de bosatte sig også i store områder. Dels de ubeboede øer i Atlanterhavet, dels det nordlige Skotland, det østlige England og Normandiet. I Rusland drev de først og fremmest handelsvirksomhed, men de fik alligevel stor betydning, fordi de grundlagde store rige i først Novgorod og siden Kijev.
700-tallet: vikingerne tjente store penge på at drive
handel med landene både mod vest og øst. DK lå ml. Østersøen og Nordsøen, og den naturlige handelsvej gik gennem Kattegat og Limfjorden, som var et ideelt farvand for vikingernes skibe. Men vikingerme hentede også varer hjem fra de russiske folder, helt fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav.
De fleste af de store vikingetogter foregik inden for et begrænset tidsrum, nemlig første halvdel af 800-tallet. Efter den tid blev staterne bedre organiserede, og byerne fik deres fæstningsanlæg i orden. En kendsgerning er det, at vikingerne fra omkring 860 især optrådte som kolonister og som købmænd, selvom de nok stadig opførte sig som sørøveere.
Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikningetid:
1)De to gravhøje, som er Danmarks største.
2) Vi hører om de to vikinge konger: Harald Blåtand og Gorm den Gamle.
3) Monumentets udvikling er usædvanlig. Monumentet blev allerede grundlagt i bronzealderen, udbygget kraftigt i vikingetiden og står i dag, som det så ud i middeladeren

Allerede i starten af 700-tallet er der tegn på, at der eksisterede en kongemagt i Danmark. Det, der gør Jelling-dynastiet specielt, er, at familien magtede at beholde kongemagten gennem adskillige generationer.
Muligvis kom Gorm den Gamle fra Sjælland. Her har man nemlig kongelige bebyggelser igennem flere hundrede år op til 900-tallet. Blandt andet i Lejre ved Roskilde og ved Tissø i Vestsjælland har man fundet kongelige halbygninger. Vi har endnu ikke fundet kongehaller i nærheden af Jelling.
Det kan betyde, at Gorm og Harald selv boede på Sjælland, men byggede monumenterne i Jylland for at demonstrere deres magt.
Sandsynligvis både jyderne og tyskerne. Tyskerne boede syd for Danmarks grænse og var en trussel mod den danske konge. Jyderne boede i rigets udkant og skulle derfor mindes om, hvem der bestemte.
Efter Harald Blåtands død i 980erne overtog hans søn Svend Tveskæg kongemagten. Harald og Svend var ifølge historikeren Saxo uenige om, hvordan Danmark skulle regeres, og Svend kom til at stå i spidsen for et oprør mod sin far. I kampen mellem far og søns hær blev Harald efter sigende såret, og døde senere af sine kvæstelser. Vi har endnu ikke fundet Haralds grav, men ifølge Saxo blev Harald begravet i sin kirke i Roskilde.
Hvem var det så, Gorm og Harald ville imponere?
Full transcript