Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Áp dụng mô hình CAMELS để phân tích, đánh giá kết quả hoạt đ

my first prezi
by

linh mai

on 12 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Áp dụng mô hình CAMELS để phân tích, đánh giá kết quả hoạt đ

A - Asset Quality
Chất lượng danh mục cho vay
Chất lượng danh mục đầu tư
Chất lượng tài sản cố định và tài sản có khác
Chất lượng các tài sản ngoại bảng
BIDV tập trung vào đầu tư chứng khoán bao gồm chứng khoán nợ và chứng khoán vốn
1 Chất lượng danh mục đầu tư chứng khoán
2 Góp vốn đầu tư dài hạn
-Hoạt động đầu tư góp vốn của BIDV chủ yếu là tập trung trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

-Đối với các khoản đầu tư khác, mục tiêu đầu tư của BIDV là đầu tư dài hạn, thông qua việc góp vốn thành lập công ty với tư cách là cổ đông sáng lập để triển khai các dự án trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản, viễn thông, hàng không, tài nguyên - khoáng sản…

- Các khoản mục ngoài bảng cân đối của ngân hàng bao gồm chủ yếu là các cam kết, bảo lãnh và tín dụng thư cũng tạo ra những rủi ro nhất đinh cho ngân hàng trong quá trình hoạt động.
- Ngoài ra, tài sản ngoại bảng của BIDV còn có một số khoản mục như: cam kết giao dich hoán đổi hay hợp đồng mua bán giấy tờ có giá nhằm bù đắp rủi ro cho các khoản mục nội bảng.

Áp dụng mô hình CAMELS để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV)
và đưa ra giải pháp
1/ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BIDV
2/ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CỦA BIDV THEO MÔ HÌNH CAMELS
Bố cục
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
- Ngân hàng
- Bảo hiểm
- Chứng khoán
- Đầu tư tài chính

- Tầm nhìn:
Trở thành Ngân hàng có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu tại Việt Nam
- Giá trị cốt lõi
Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam
24/6/1981
26/4/1957
Ngân hàng Đầu tư
và Xây dựng Việt Nam
14/11/1990
27/04/2012
Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam
1/ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
2/ Giá trị còn lại của tài sản cố định/ Vốn cấp 1
3/ Đòn bẩy tài chính
4/ Hệ số tạo vốn nội bộ
C – Capital Adequacy
Xu hướng thay đổi của
nguồn vốn chủ sở hữu
Mức độ rủi ro đối với các hoạt động ngoại bảng
Các tỷ lệ đảm bảo
an toàn về vốn
1. Chất lượng danh mục cho vay
1.1 Chỉ tiêu nợ quá hạn/ tổng dư nợ
Chỉ tiêu nợ xấu/ tổng dư nợ
Chỉ tiêu Trích lập dự phòng rủi ro/ nợ xấu
A - Asset Quality
2. Chất lượng danh mục đầu tư
2.1 Chất lượng danh mục đầu tư chứng khoán
- BIDV tập trung vào đầu tư chứng khoán bao gồm chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

- Trong đó chứng khoán nợ chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu đầu tư vào chứng khoán chính phủ,
2.2 Góp vốn đầu tư dài hạn
-Tập trung trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.

BIDV hiện đang góp vốn vào 05 công ty con (trong đó, 3 công ty con BIDV nắm giữ 100% vốn, 2 công ty con BIDV nắm trên 80% vốn) và 06 công ty liên doanh, 2 công ty liên kết
3. Chất lượng tài sản cố định
và tài sản có khác
3.1 Tài sản cố định
3.2 Tài sản có khác
Trong tài sản có khác của ngân hàng thì khoản mục các khoản phải thu và các khoản lãi, phí phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất

Lần lượt là 54,92% và 36,47% ( quý II năm 2014). Tính đến quý II năm 2014, các khoản muc này đều tăng lên, tăng 12,61% và 22% so với năm 2013.


1. Hội đồng Quản trị
Ban lãnh đạo
2. Ban Kiểm soát
3. Ban Điều hành
Chiến lược kinh doanh
Chiến lược của BIDV giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 là phấn đấu trở thành 1 trong 20 ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020
Chính sách nhân sự
Kết quả kinh doanh
E - Earning Strength
Phân tích ROA
Phân tích ROE
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần – NIM
M-Management Competence
Phân tích các tỷ lệ đảm bảo khả năng chi trả
Phân tích trạng thái thanh khoản ròng (NLP)
L - Lidiquity
S- Sensitivity to Market risk
Thank you!
Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động thuần:
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi thuần (N_NIM)
Thành viên:

1. Đỗ Khánh Linh

2. Lê Thị Mai Linh

3. Đặng Thị Mai

4. Lê Thị Thúy Hằng

5. Cù Minh Hương
Full transcript