Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria

No description
by

Christopher Marry Hultman

on 1 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria

Antikens värld består av Grekland och Rom
Romarna ansåg att Grekerna var helt oöverträffliga och efterbildade deras idéer och Gudar- imitatio/aemulatio
Grekerna och Romarna trodde att gudarna var riktiga och att de älskadde att blanda sig in i människors affärer
Ett centralt tema inom Grekisk litteratur är hybris -att tro att man är bättre än man är
Den Grekiska litteraturen delas in i tre delar:

Epik
Dramatik
Lyrik
Antiken
Lyrik
Dikter
Grekisk lyrik existerade mellan 700-400-fkr.
All lyrik sjungs till ackompanjemang
Amatörer inom adeln skrev dikter
Jamb- smädelsedikter, användes i politikst syfte
Elegi- sorgesånger
Epigram- gravdikter
Körlyrik- framfördes tillsammans med dans, inga versmått. Användes vid religiösa tillställningar och tävlingar
Epoker & Context
Litteraturhistoria
Epik
En lång berättande dikt på vers
hexameter
Sjöngs fram av auider (stannade på ett ställe) eller rapsoder (reste runt)
Tillhörde överklassen
Endast två verk finns nedskrivna: Illiaden & Odyssen
Homeros (700-talet f.kr)
Handlar om hjältar, gudar och hybris
Upprepningar/epitet/motiv
Assonanser-ljudrim
Liknelser- jämförelse mellan två led;
som, liksom, likt
Invokation- kallar på inspiration i inledningen
Dramatik
Grekisk teater
Skrivet för att betraktas på scen
Börjar som körlyrik som sakta utvecklas till att man har en person som svarar kören
Regler:
Tre enheter:
Tid (utspelas under en dag och natt)
Rum (inte mer än ett ställe)
Handling (en huvudhandling, inga sidohandlingar)
Katharsis- en reningsprocess, av karaktärerna eller publiken
Perepeti- vändpunkt i dramat
Delas in i Tragedi och Komedi
Medeltiden
Dominerat av ett strakt klass- samhälle: feodalism
Kyrkan kontrollerade kulturen och kristendomen styrde
Medeltiden bröt den antika litteraturen som överlevde genom klostren och muslimerna
När kungariken växer fram gör hovlivet det också - den profana diktningen skapas

Rom
Imitatio/Emulatio: Romarna såg grekerna som helt oöverträffliga och efterbildade deras idéer och Gudar
Vergilius: en Romersk diktare
Aeniaden - Vergilius epos som har blivit det viktigaste verket i västerländsk litteratur
Skrevs för att läsas, inte sjungas
Skulle ha samma betydelse för Romarna som Illiaden och Odyssén för Grekerna
Liknar Homeros verk: hexameter, hjältedikt, gudar
Skrivet på latin
Lyrik i Rom: satir- verskåseri och Kärlekselegi- beskriver kärlekens alla stadier
Latin är det dominerande språket. Alla lär sig skriva och läsa latin
Frankrike var stormakten och knutpunkten för all kultur
Epik
Lyrik
Dramatik var det endast kyrkan som styrde över och då i form av helgonspel
Jonglörer sjöng fram chanson-de-gestes
Lekare framförde ballader
Trubadurer framförde kärlekssånger som skrevs av kungar och prinsessor
Episka verk
Beowulf
En forngermansk berättande dikt
Den äldsta versionen är från 700-talet, men handlar om saker som hänt 100-200 år innan.
Skrevs ned på 1000-talet
Handlar antingen om Goter eller Götar
Rolandssången
Handlar om kriget mellan Karl den Store och muslimer
Är en chanson-de-geste som framfördes av jonglörer
Roland och hans män hamnar i bakhåll och kämpar tappert i väntan på Karl, men dör till slut
Många kristna liknelser och teman
Dante
1265–1321
Italiensk diktare som var den förste som skrev på folkspråket och inte latin
Under hans tid uppstod flera små riken i Europa och alla furstar ville ha en egen poet
Vita Nuova - en samling kärleksdikter
Skrev en bok om att dikta på folkspråket
Hade många politiska fiender och det syns i hans mest kända verk
Divina Commedia - den gudomliga komedin
Divina Commedia
Består av tre delar; Inferno, Purgatorio & Paradisio
Dante går vilse och kommer till helvete och möter där Vergilius som guidar honom resten av vägen
Gud har gjort allting begripligt för Dante och inte hur det ser ut
Talmystik
9 Kretsar delat i tre och varje avsnitt har 33 sånger + en extra i första delen= 100 sånger
11 stavelser i varje rad
3 rader = 33 stavelser
Lyrik
Hjältediktning
framförd av jonglörer
speglar en historisk händelse
Riddarideal
stöpt i kristen form
Tre-enighet
Provencalelyrik
Kärleksdikter under 1100-talet
Muslimskt inflytande
Riddarideal
Skrevs av riddare
Roman Breton
"Riddarromaner"
Underskön poesi skriven på vacker italienska
Tristan och Isolde
Fornisländsk Litteratur
Eddadiktning
mytologisk diktning/hjältediktning
Handlar om Gudar och hjältar
Ingen vet som skrivit det
Samlas i den poetiska Eddan
Skaldediktning
Vet man vem som skrivit
Hyllningsdikter, lovsånger och handlar om diktarens samtid
Egill Skallagrimsson - en niddikt som Egill skrev efter han blivit dödsdömd och blev sedan frigiven
Havamal- dikter som berättar vad man bör göra för att må bra, samt levnadsregler
Fragment 31 av Sapfo
Gudars like syns mig den mannen vara,
han som mittemot dig kan sitta,
han som i din närhet lyssnar
till din kära stämmas älskliga tonfall
och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning
Illiaden
Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akhilleus
olycksdiger, till tusende kval för akhajernas söner
Beowulf
De lade sig till vila. En fick bittert böta
För sin aftonro, som rätt ofta hänt dem,
Sedan Grendel rådde över guldsalen,
Övade orätt, tills slutet kom,
Rolandssången
Högt blåser Roland: vånda är och nöd
i hornets rop. En blodström väller röd
fram ur hans mun: sin tinnings ben han spränger.

Långt bort den kallelsen bland bergen går;
till kejsaren, där han bland passen står,
och till armén och hertig Naimes den tränger.
Då kejsarn:”Rolands horn det är, som blott
har hörts när han i strid och fara stått.
Divina Commedia
Nu börjar till mitt öra tränga larmet
från klagokören; vi har nått ett ställe
där gråt och verop nästan mig bedövar.

Och denna ort där varje ljus förstummats
fylls av ett dån, som när ett hav i stormen
blir piskat ifrån tvenne håll av vindar.
Renässans & Barock
Under den här tiden upptäckte man världen både naturvetanskapligt och utforskande
Fokus på människan här och nu
Pedagogi- inlärandet skulle vara så roligt som möjligt
Starkare centralmakt och fler småriken uppstår som alla vill ha egna konstnärer
Reformationen- katolska kyrkan förlorar sin makt och konsten släpps fri
Renässansen 1400-1600
Barocken 1600-talet
I Sverige:
Reformationen 1520-1632
Stormaktstiden 1630-1730
Frihetstiden 1660-1718
Renässansen började i Italien mellan 1300-1400
Renässans - pånyttfödelse, av den antika litteraturen
Humanism- studerandet av männsikan
Retorik upplivas
Platonism- att människan i grunden är god

Renässansmänniska
Ett ideal under renässansen
En människa som kunde allt: poesi, strida, konst, filosofi
Beskrivs i boken
Pantagruel
av Rabelais
Leonardo Da Vinci
Barocken
Fortsättning på renässansen inom:
Retorik och humanism
Männsikans situation blir svårare pga krig, missväxt och fattigdom
Motreformationen kommer från katolska kyrkan och klimatet blir hårdare andligt och vetenskapligt
Under Barocken blir allting inom konsten mer barockt; mer komplicerat/överdrivet
Dödsfixering- många bilderav dödskallar och timglas- förgänglighet
Att skapa effekter som ska häpna
Prosa
Under renässansen försvinner eposet som litteär form
Sista stora eposet är Paradise Lost av John Milton
Prosa- berättelse ej skriven på vers
Epiken var bunden till överklassen och Prosaberättelsen till borgare
Prosan skrevs för att tryckas och läsas av fler
Författaren slipper mecenaten utan behöver istället en publik
Handlar om verkligheten här och nu
Gutenberg - uppfann möjligheten att återanvända samma typer, inte boktryckarkonsten
Rabelais- skrev underhållande prosaberättelser, första gången tryckta böcker kommer
Pikaresken
Paradise Lost
Handlar om skapelsen, hur Lucifer störtas och sedan får se paradiset och i sin avundsjuka lockar Adam & Eva
Invokation i början
Reotiska figurer
Of Man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat,
Don Quijote
Räknas ibland som den första romanen
Skriven på prosa
Blandar hög och låg nivå och stilar: Pikaresken och Riddarromanen
Beskriver den spanska samtiden
Skojar med riddarromanen som anses verklighetsfrämmande
Don Quijote, som förläst sig på riddarromaner hamnar i den spanska verkligheten
Plötsligt varseblev Don Quijote stt stort dammoln som kom emot dem på andra sidan slätten och han ände sig genast till Sancho och sa:
-Idag är en lyckodag, Sancho! Ser du det där dammolnet därborta? Det rörs upp av en väldig krigshär som består av olika folkslagsom kommer tågande hitåt.
Decamarone
Skriven av Boccacio
Skapade novellen och ramberättelsen
Fylld med folklig råhet och anekdoter
Handlar om människor som flyr pesten och under tiden som den härjar berättar de historier för varandra
Medan Masetto nu grävde i trädgården dag efter dag började nunnorna reta honom och göra narr av honom, som det ofta händer att folk gör med de dövstumma, och överöste honom med de fulaste ord man kan hitta på i
tro att han inte hörde dem.
Lyrik
Nya former skapades
Visan - som oftast sjöngs till luta och handlade om kärlek
Psalmdiktning- som bland katoliker var översättningar av psaltaren och hos protestanter var viktiga under gudstjänsten
Sonetten- dikt som skulle vara fjorton rader lång med en obetonad och en betonad stavelse i varje takt
John Donne - engelsk poet med långa och utstuderade bildliknelser
Andreas Gryphius- dikter uppbyggda på motsättningar och om förgänglighet
Clément Marot
Är inte mer och skall aldrig mer
bli vad jag en gång varit.
Min vår och sommar, vad än som sker,
ha redan dörren farit.

O kärlek, dig har jag tjänat som
min herre och gud över alla
och skulle tjäna dig bättre, om
det ginge att livet återkalla.
Visa
Paul Gerharts Påskpsalm
O huvud, blodigt, sårat,
av hån och smälek höljt!
O huvud, slaget, fårat,
i kamp och ångest böjt.

O huvud som skall siras
med ärans krans en dag,
men nu med törne viras,
dig ödmjukt hälsar jag!
Psalmdiktning


Du ser varthelst du ser, fåfänglighet på jorden.
Vad en idag byggt upp rivs av en annan ner.
Där städer ligga nu, i framtiden man ser
på ängar herdebarn i lek med fårahjorden.

All praktfull blomstring skall förtrampas vad det lider;
det som stoltserar nu, är aska snart och ben.
Här varar intet, inga verk av brons och sten
och lyckan av idag blir sorgelåt omsider.

Dåd som fått ryktens glans skall som en dröm förgå.
O skulle tidens lekverk Människan bestå?
Ack vad är allt som här vi högst och dyrast akta

om inte intighet: vind, skugga, rök och stoft,
ängsblommor, som förgå med färger och med doft.
Vad evigt är kan ännu ingen här betrakta!
Fåfängligheten
Andreas Gryphius
Elisabetansk Teater
Skiljer sig från medeltidens drama
Ej religiöst eller moraliserande
Blandar högt och lågt inga normer
University Wits- klipska herrar vid universitet som sökte sig till London för att försörja sig på pjässkrivande
Förenade sig med kringvandrande skådespelartrupper och till slut råd att bygga en teater
Behövde skydd ovanifrån, men var också beroende av att sälja biljetter
Författarna var tvungna att skriva publikmagneter
Skrevs på blankvers, rim kunde användas som avslut eller att markera något viktigt
The Globe
Gård kringbyggd av gallerier, med scen överbyggd med tak för musiker.
Längst ner stod de med de billigaste biljetterna,och högst upp de med de dyraste
Shakespeare
Hamlet
Mycket väsen för lite
Henrik V
Man vet väldigt lite om Shakespeare, om han ens har funnits
Född i Stratford-upon-Avon
Sonetter och Pjäser
Fyra olika dramatyper:
Krönikespel- kungar, patriotism, monarkism, historiestoff. Skrevs först 1590-talet
Komedier- hämtat från olika platser; antiken, folkliga berättelser. Förväxlingskomedier, blandar högt och lågt, men adeln är alltid huvudpersoner och lägre klasser mest komiska
Tragedier- blandat stoff
Sagospel - tragikomiska, innehåller övernaturliga element. Drömmande och lyriska, folksagor, skrevs för utomhusscen
Typsikt för Shakespeare
Uppbyggt på blankvers och prosa blandat
Scener avslutas med parrim
Rikt bildspråk
Parallellhandlingar
Ingen klar vändpunkt, utan en mer episodisk formel
Blandar komik med tragedi, man kan inte ta allvaret för långt (Comic Relief)
Fransk Klassicism
Teater som påverkades starkt av antiken
Alla dramer uppdelat i fem akter, men i komedier kan det finnas tre
Perepeti i tredje akten
Inga scenanvisningar, replikerna skulle uttrycka känslorna
Dialogen skulle vara moralisernade
Decorum- det passande
Bienséance- att inte vad som helst får visas på scen; t ex monster, övernaturligt eller osannolika saker
Bara högt och ädelt stoff får användas, skrivet på vers
Utstuderad retorik
Tematik-Passion, kärlek, ära och plikt. Den inre passionen kommer i konflikt med yttre krav
Fransk Klacissismen
Högtravat och utstuderat, oftast tilltalades en kung
Orealistisk spelstil
Olika klasser gick och såg dessa dramer, men pjäserna var riktade till de högre
Teatrarna börjar likna de vi har nu med tittskåp och ridå
Man kunde leva på dramatik
Kostymerna följde de samtida modet och med mycket utsmyckningar
Skådespelarna rörde sig på ett stiliserat sätt och efter uttryckta regler
Det ska alltid vara någon på scen, scenen aldrig tom
Corneille
Racine
Molière
Sverige
George Stiernhielm
Den första som börjar skriva på svenska
Ansåg att svenska var ett ursprungsspråk som har hjälpt andra språk
Ville göra svenskan vacker igen
Götesism- att man svärmar för ursvenskan och inte härmar det utländska
Hercules
Lasse Lucidor
Tillfällesdiktning
För första gången kunde man livnära sig på diktning
Dikterna skrevs på svenska
Skrevs för att tryckas
Wivallius
Skrev visor om sin egen situation som svindlare
Lasse Lucidor
Skulle Jag sörja då wore Jag tokot,
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt,
Lyckan min kan fulla synas gå krokot,
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt;
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot,
Mången mått liwa som eij äter skrätt.
Hercules vid skiljevägen
Svårförstådd för samtiden eftersom Stiernhielm hade använt gamla svenska ord istället för låneord
Beundrat eftersom det var skrivet på vers (hexameter)
Handlingen om en antik figur
Behandlar ära, dygd, eftermäle, men inga hot eller tal om Gud
Allegoriska jämförelser-en berättelse (eller en bildlig framställning) där konkreta detaljer representerar något annat, ofta abstrakt.
alliteration- bokstavsrim, Bagare Bengtsson, bakar bullar bakom Brobergs bruna bod.
Ljudrim
Retoriska figurer
Riktar sig till adlesmän - talar om ett samhällsproblem; unga adelsmän som inte gör något
Hercules måste välja mellan plikt och lust
Hercules
HERCVLES arla stodh op een mårgon, i forsta sin wngdom
fuller af ångst och twijk, huru han sitt lefuerne böria
Skulle, der af han frögdh kunne winna med tijden och ärha
I thet han så går i tankar och högsta bekymber
Upplysningen
Upplysningen är en fortsättning på renässansen
En tro på att människan kan förändra sin samtid
Vetenskapen får en större roll
Empirisk filosofi- allting grundas på iaktagelser och kan lagras för framtiden
Förnuftet i centrum
Det finns en vilja att sprida upplysningens idéer till folket
Består av två stora strömmningar:
Förromantiken - känslans konflikt
Upplysningen- förnuftets konflikt
Båda dessa ligger i konflikt med monarkin och religion
Individualism är grunden för båda
Ateism- en liv utan själslig kvalité
Deism- Gud har skapat världen men sedan lämnat den för att sköta sig själv
Sverige
Frihetstiden 1728-1772
Gustavianska tiden 1772-1809
Romantiken 1809-
Frihetstiden
Olof von Dalin
Svensk diktare i klassisk stil
Stark upplysningskultur med dess människosyn
Gav ut Then Swänske Argus, en tidning som kom ut en gång i veckan
Översättningar av engelska och franska artiklar, med en ramberättelse där insädare talar hela tiden.
Drev med präster, politiska systemet och barnuppfostran
Tankebyggarorden
Ville förbättra det svenska språket och gav ut diktsamlingar
Gustaviansk tid
Kulturen domineras av Gustav III och hans hov- fördröjer svensk prosa
I sverige fanns en censurinstans som inte tillät vad som helst pga franska revolutionen
Man började översätta tyska romaner och det skapar en publik, främst rövarromaner
Tidningar växer fram och där publiceras dikter
Kellgren
Motståndare till att amatörer skrev poesi
Det viktigaste för en poet är att tänka
Var emot vidskeplighet och religion
För det sunda förnuftet
Njutningsfilosofi
Carl Michael Bellman
Ett slags originalgeni
Skrev dryckesvisor och bibelparodier
Skrev om samtida människor och skrev nya texter till gamla visor
Njutningsfilosofi och förgänglighetstanke
Fredmans epistlar
Karaktäristik
dramatiserande berättelse i parodisk stil
Alkoholiserade stockholmare, folk på samhällets botten
Den höga stilen och stoffet skapade kontrast
Engelsk Realism
England var ett föregångsland eftersom de var politiskt starka, industrialismen, tidningar och borgarna
Kaffehus och tidningar fungerade som spridare av litteratur
Boktryckarindustrin och att det blev billigare tillät en masskonsumtion av litteratur
Den borgerliga medelklassen blev den viktigaste publiken
Böcker spreds på två sätt:
Följetänger i tidningar
Lånebibliotek
Tjänstefolk fick tillgång till husfruns böcker, kvinnor fick mindre att göra och läste då mer
Många kunde inte läsa, men man läste för varandra
En ny läsart växer fram; man började konsumera böcker, man läser bok på bok istället för en intensivt
Det viktigaste är att man grips av romanen, att den gör intryck
Man läste allt man kunde komma över och blandade gärna skönlitterärt och fakta
Författarna försökte emulera faktaböcker och skriv romaner som liknade dessa
Brevromaner- skrevs som om de vore skrivna av riktiga människor
Reseskildringar- dagböcker som beskriver människors resor
I bakgrunden fanns hela tiden naturvetenskapens ideal

Gullivers Resor
Skriven av Jonathan Swift som var journalist och inte en bildad man. Var tvungen att livnära sig på skrivandet
Gulliver var en vanlig människa som läsarna kunde identifiera sig med
Skriven som en reseberättelse och innehåller mycket samhällskritik och ironi
Gulliver reser till fyra olika länder med olika ideal och i beskrivningen av dessa kritiserar Swift främst England
I den sista resan möter Gulliver det intelligenta hästfolket och det barbariska Yahoo-folket
Inser till sist att han själv är en Yahoo
Pamela
Skriven av Samuel Richardson som var boktryckare
En brevroman
Utvecklades ur en beskrivning om hur man skriver brev och hur en ung kvinna bör föra sig
Var första gången en bok handlade om en tjänsteflicka
Pamelas hemska husbonde Mr. B- försöker förföra henne, men hon lyckas förädla honom med sin dygd
Blev en otroligt populär roman
Inleds med en diskussion om varför Richardson ger ut boken
Förromantiken
Skiljer sig från tidgare eftersom den riktar sig till människans särartoch hjärtat, det obildade, naturliga
Termen naturgeni skapas- obildade som skapar betydande litteratur
Naturen viktig
Intresse för det folkliga och äldre diktning
Sentimentalitet
Sturm und drang- en revolterande strömmning
Full transcript