Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industriella revolutionens konsekvenser

No description
by

Gustav Wigren

on 10 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industriella revolutionens konsekvenser

Den industriella revolutionens följder
Det industriella samhället....
Övergången från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle fick stora konsekvenser

Konsekvenserna var ekonomiska, politiska, sociala och kulturella

Under en ganska kort tidsperiod förändrades alltså samhället och människornas livsvillkor
Vad var det som förändrades?
Ändrade livsvillkor
Urbanisering
Hemliv
Arbetsliv
Ändrade familjemönster
Ändrade relationer
Man går från att ha stora till små familjer
På landsbygden hade familjen varit väldigt viktig för att människor skulle vara trygga, men i städerna försvann detta och folk tvingades klara sig själva.

För dem som blev för gamla eller för sjuka för att jobba innebar detta att livet blev väldigt svårt.
Social misär
Flytten till städerna innebar också andra utmaningar eftersom livet där var svårt.

Bland annat var det trångt och smutsigt i städerna, vilket gjorde att många blev sjuka.
Livet i fabrikerna
Dåliga villkor
Farlig arbetsmiljö
Barnarbetet
Klassamhällets framväxt
Ännu en följd av de sociala förändringarna var framväxten av ett klassamhälle

Människor kom alltså att tillhöra olika grupper, som bestämdes utifrån vilken sysselsättning de hade.

De som arbetade i industrierna och jordbruket kom att tillhöra arbetarklassen

De som arbetade som chefer eller tjänstemän kom att tillhöra medelklassen

De som ägde industrier och jord kom att tillhöra överklassen
Klassernas politiska organisering
Arbetarklassens organisering
Arbetarklassens organisering ledde till framväxten av en arbetarrörelse, vars främsta mål var att skapa drägliga levnads- och arbetsförhållanden för arbetarna.

I detta arbete inspirerades arbetarna av socialismen, som betonade jämställdhet och en jämställd fördelning av samhällets resurser.

Arbetarna skulle alltså få ta del av de vinster som skapades i industrierna.
Medelklassens organisering
Medelklassen, som hade gynnats av den industriella revolutionen, inspirerades av liberalismen.

Liberalismen betonade individuella fri- och rättigheter och att alla skulle ha möjlighet att lyckas.

Medelklassens mål blev alltså ettökat mått av individuell, politisk och ekonomisk frihet
Överklassens organisering
Överklassens medlemmar var rädda för samhällsförändringarna eftersom dessa hotade deras ställning.

Därför inspirerades de av konservatismen, som betonade att samhället skulle bevaras.
Kvinnorörelsen
Både arbetar- och medelklassens kvinnor organiserade sig i kvinnorörelser, som skulle arbeta för att förbättra kvinnornas situation.

Arbetarklassens kvinnor arbetade för bättre arbets- och levnadsförhållanden

Medelklassens kvinnor arbetade för att att få större fri- och rättigheter samt möjligheter
Politiska reformer
Fler konsekvenser av den industriella revolutionen
Tid och kommunikationer
Fritid och nöjen
Militär styra, imperialism och konkurrens
Befolkningsökning och miljöförstöring
Alltså....
Den industriella revolutionen får stora konsekvenser

Konsekvenserna är politiska, ekonomiska, sociala och kulturella

Tillsammans bidrog de här förändringarna till att lägga grunden för ett modernt industrisamhälle

Detta innebar att människornas livsvillkor ändrades väldigt mycket
Full transcript