Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The Life boat Exercise

No description
by

Arlene Monleon

on 23 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The Life boat Exercise

The Life boat Exercise
Isang barko ang nasiraan sa gitna ng karagatan at nanganganib nang lumubog. Inihanda na ng mga tauhan ng barko ang mga lifeboat upang mailigtas ang mga pasahero. Ngunit di lahat ng pasahero ay makasasakay ng sabay-sabay. Nangangahulugan ito na may maiiwan at di tiyak ang kanyang kaligtasan. Ang mga sakay ng barko ay guro,doktor,artista,batang Mongoloid, matandang babae, sundalo at pulis. Sino-sino ang mga nararapat na sumakay sa lifeboat at maiwan sa barko?
Suriin ang mga Larawan
Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Paggamit ng Ipinagbabawal na Gamot
Ang pagkagumon sa ipinagbabawal na gamot ay nagdudulot ng masasamang epekto sa isip at katawan . Karamihan sa nagaganap sa ating lipunan ay malaki ang kaugnayan sa paggamit ng droga.
Dahil sa droga, ang isip ng tao ay nagiging blank spot. Nahihirapan ang isip na iproseso ang mga impormasyon na dumadaloy dito na nagiging sanhi ng maling pagpapasya at kilos.
Alkoholismo
Unti-unting nagpapahina sa enerhiya ng tao, nagpapabagal ng pag-iisip at sumisira sa kanyang kapasidad na maging malikhain. Maraming sakit ang kaugnay ng labis na pagkunsumo nito. Bukod pa sa masamang epeko nito sa ating pag-iisip at pag-uugali.
Aborsyon
-isa ito sa pinakamahalagang isyu sa buhay. Ito ay ang pagpapalaglag ng fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina.
2 uri ng aborsyon
1. kusa (miscarriage) - pagkawala ng sanggol bago mag-20 linggo ng pagbubuntis. Ito ay natural na pangyayari.
2. Sapilitan (induced) - pagwawakas ng pagbubuntis sa pamamagitan ng pag-opera at pag-inom ng gamot
Pagpapatiwakal
-ito ay ang sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naayon sa sariling kagustuhan
- ang kawalan ng pag-asa ay isa sa mga karaniwang dahilan kung bakit may ilang taong pinipiling kitlin ang kanilang sarili
-
Euthanasia
(mercy killing)
- isang gawain kung saan napapadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala ng lunas na karamdaman
-
- ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga modernong medisina at kagamitan upang tapusin ang paghihirap ng maysakit
" Ang buhay ng tao ay napakahalaga;kahit na ang pinakamahihina at madaling matukso , mga maysakit, mahihirap, matatanda, mga hindi pa isinisilang, ay mga obra ng Diyos na ginawa sa sarili Niyang imahe, laan upang mabuhay magpakailanman, at karapat-dapat ng mataas na paggalang at respeto."
Papa Francis ng Roma
Sa pananaw ng ibat-ibang relihiyon, ang buhay ay sagrado. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Itinuturing na maling gawain ang di paggalang sa kabanalan g buhay dahil ito ay indikasyon ng kawalan pasasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos.
Mahalin ang buhay mo!
Full transcript