Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INTERTEXTUALITY

No description
by

Merve Koç

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INTERTEXTUALITY

1.METİNLERARASILIK VE METİNLERARASI UNSURLAR
GİRİŞ
METİNLERARASILIK VE METİNLERARASI UNSURLAR
ÖNCÜLER
YÖNTEM
ÖRNEKLER
INTERTEXTUALITY
(METİNLERARASILIK)

“Metinlerarası ilişkiler kabaca iki metin arsındaki bir alışveriş, bir konuşma,
ya da söyleşim biçimidir”. Bu ilişkiler kimi zaman bir “yeniden yazma
işlemi” olarak da anılır. Yeniden yazma işlemi her kuramcı tarafından farklı olarak tanımlanır, adlandırılır ve uygulanır.
Metinlerarasılığın önde gelen ilk kaynakları dünya bilim adamları tarafından kabul gören Fransız postyapısalcıları ve Ferdinand de Saussure’ün anagram(evirmece/çevrikleme) teorisi, Rus Biçimciliğinin(Mihail Baktin) ve Roland Barthes’in kuramlarıdır.


“Metinlerarasılık, özellikle 1960’lı yıllardan sonra, postmodern edebiyatın tek bir dünya içinde çeşitlilik/çoğulculuk ve üst kurmaca anlayışının en önemli görünüm ve uygulamalarının başında gelir. Okuyucuya kurmaca bir metin veya dünya ile karşı karşıya bulunduğunu hatırlatan metinlerarasılık, aynı zamanda metne üst kurmaca niteliği kazandırmanın önemli yöntemlerinden biridir.” (Çetişli, 2011: 164)
Metinlerarasılık aracılığıyla, farklı alanlara, edebi türlere açılma imkanı da doğar. Bir metindeki metinlerarası ilişkileri ortaya çıkarmak Karşılaştırmalı Edebiyatın çalışma sınırları içerisine girer.Çünkü Karşılaştırmalı Edebiyat farklı yazınların metinleri ile de ilgilenir.İki metin arasındaki alışveriş, konuşma ya da söyleşim biçimi olarak tanımlanan metinlerarasılık bu özellikleri ile Karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları için önemli bir kaynaktır.
Bir yapıtta metinlerarası ilişkileri aramak, onu başka metinlerle ilişkilendirmek karşılaştırmalı bir çalışmadır.

Karşılaştırmalı eleştiri ele alınacak bütünceyi metinlerarası olarak adlandırır.Karşılaştırmalı eleştiride “her okur kendi seçimi olan bir metinlerarası (bütünce) oluşturabilir”. Bu bütünceyi, içerisinde yer alan metinler arasındaki benzerlikleri ve ayrımları çıkararak metinleri yorumlamak için kullanır.
ÖNCÜLER
MIHAIL BAKTIN
JULIA KRISTEVA
ROLAND BARTHES
GERARD GENETTE
RUS BİÇİMCİLERİ
Genette metinlerarasına "iki ya da daha fazla metin arasında ki ortak birliktelik ilişkisi yani temel olarak ve çoğu zaman bir metnin başka bir metinde ki somut varlığı" olarak tanımlar.
Baktin bir metnin daha önce yada kendi döneminde yazılmış öteki metinleri özümsediğini hatta kimi zaman onlara bir yanıt olduğunu kesin olarak kabul eder.
Roland barthes e göre metinlerarasılık “seslerin serbest karışımı” alıntılarn belirgin veya belirsiz anıştırmaların yığınıdır.
Her metin bir alıntılar mozaiği gibi oluşur.her metin, kendi içinde başka bir metnin eritilmesi ve dönüşümüdür.
Bir sanat yapıtı öbür sanat yapıtlarıyla kurulan bağıntıya göre ve onlarla gerçekleşen bütünleşmeler yardımıyla algılanır. Yeni biçim yeni içeriği dile getirmek için değil estetik özelliğini yitirmiş eski biçimin yerine geçmek için ortaya çıkar.
YÖNTEM
A.ORTAKBİRLİKTELİK İLİŞKİLERİNE DAYANANLAR
B. TÜREV İLİŞKİSİNE DAYANANLAR
1.ALINTI - GÖNDERGE
2.GİZLİ ALINTI (AŞIRMA)
3.ANIŞTIMA
1.YANSILAMA(parodi)
2.ALAYCI (GÜLÜNÇ)
DÖNÜŞTÜRÜM
3.ÖYKÜNME
Örneğin, Corneille, babasından söz ederken şöyle yazar ‘alnındaki kırışıklıklarla kahramanlıkları kazanmıştı..’ aynı dizeyi Racine (yalnızca eylemin zamanını değiştirerek) Les Plaideursda Kralın müşabiri olan babasından söz ederken ‘’Başkasının altı ayda kazandığını bir günde kazanıryordu. Alnındaki kırışıklıklara kahramanlıkları kazınıyordu.’’
Vergilius’un Aeneis’ini dönüştürerek yeniden yazan Scaronnu’un "Le virgile travesti" adlı yapıtıdır.
Örneğin destan türü söz konusu ise, olağanüstü kavgalar ve olaylar, silahların betimlemeleri gibi...
4.ÖRNEKLER
KAYNAKÇA
1.KUBİLAY AKTULUM METİNLERARASI İLİŞKİLER
2.ÜLFET DAĞ DERS NOTLARI
3.https://eksisozluk.com/metinlerarasilik--194803?p=1-2-3
4.https://eksisozluk.com/intertextuality--194807
5.http://www.turkishstudies.net
Makaleler/386760892_115_usluahmet_2043-2054.pdf
6.http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI20TURK20EDEBIYATI/gulseren_ozdemir_metinlerarasilik_oktay_anar_romanlari.pdf

HAZIRLAYANLAR
HANDAN KOÇAK 122613018
HÜLYA ALTINTAŞ 122613019
MERVE KOÇ 122613029
HATİCE KÜÇÜKİBA 122613031
İki ya da daha çok metin arasında bir alışveriş, bir tür konuşma ya da söyleşim biçimi olarak anlaşılmalıdır.Bir yazar, başka bir metinden parçaları, kendi metninin bağlamında kaynaştırarak yeniden yazar.Her metin açık ya da kapalı bir biçimde önceki metinlerden, yazınsal gelenekten izler taşır. metin, bir alıntılar toplamlıdır ve her metin eski metinlerden aldığı parçaları yeni bir bütün içerisinde bir araya getirir. Her metin, kendinden önce yazılmış öteki metinlerin alanında yer alır, hiçbir metin eski metinlerden tümüyle bağımsız olamaz.
2004
2007
2001
İHSAN OKTAY ANAR
Alt Metin

Mesnevi ve Alman Bildungs Romanları


Kırmızı Başlıklı Kız
Ana Metin

Puslu Kıtalar Atlası
Suskunlar

Şarap ve Ekmek
Metinlerarası Yöntem
Alt Metin

Dante
Vita Nova
(Yeni Hayat)
Ana Metin


Yeni Hayat
ORHAN PAMUK
Metinlerarasılık
Alt Metin

Kutsal Kitaplar
ve
Destanlar
Ana Metin

La
Sonsuzluk Hecesi
NAZAN BEKİROĞLU
Metinlerarasılık
Alt Metin

Shakespeare
(Hamlet)
-Oyun-

Grimm Kardeşler
(Masal)

Casinha Pequenina
(Müzik)
Ana Metin

Murathan Mungan
(Hamlet ile Hitler)
-Hikaye-

Anlat İstanbul
(Film)

Şeker Portakalı
(Roman)
Metinlerarasılık
Farklı metinlerarası yöntemler açık ve kapalı olmak üzere iki biçim altında ele alınabilirler.
Alıntı, anıştırma, öykünme gibi yöntemleriyle biçimsel ögeleri taşıyan metinlerarasılık
(intertextuality) Kristeva’ya göre, birden çok gösterge dizgesinin yeni bir anlamla
donatılarak farklı bir gösterge dizgesi oluşturmasıdır.
Beaugrande ve dressler, bir metni gerçek metin yapan yedi ölçütten bahsederler.
bağdaşıklık,
tutarlılık,
amaç,
kabul edilebilirlik,
bilgilendiricilik,
yerlemleme ve metinler arasılık bir metnin metinleştirme ölçütleridir.
Buna göre, biçimsel ve anlamsal tutarlılığı olan, belli bir amaç doğrultusunda oluşturulan, kendisini alımlayan okur tarafından metin olarak kabul edilebilen, okurun beklentisi oranınca bilgi veren, yazıldığı zaman ve durumla uyum gösteren ve farklı metinlerle bağlantı içinde olan metinler metinsellik özelliği taşıyor demektir.
Gürsel Aytaç,metinler arasılığı şöyle tanımlar:
“ister edebî ister teknik, hiçbir metnin dışa tam kapalı olmadığı görüşüyle edebî metnin dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçaları katılabildiğinin, böylece de dilin bütüncül bir deney (universalexperiment) olma niteliğinin ortaya konmasıdır.”
Alt Metin

Thomass Mann
Venedik’te Ölüm
(Roman)
Ana Metin

Lale Müldür
Y Faktörü
(Şiir)
LALE MÜLDÜR
Full transcript