Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dokumenty przewozowe

No description
by

mantya mantya

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dokumenty przewozowe

Dokumenty przewozowe transportu kolejowego:
• list przewozowy CIM,

• list przewozowy SMGS.

Międzynarodowy Kolejowy
List Przewozowy CIM
Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym.
Stosowanie listu przewozowego CIM wynika z Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF).
Polska podpisała COTIF w 1992 r.
Dokument CIM
składa się z 5 egzemplarzy:
• oryginału,
• ceduły przewozowej towarzyszącej przesyłce,
• poświadczenia odbioru,
• wtórnika,
• poświadczenia nadania.

List CIM wystawiany jest:
w języku kraju nadania,
i dodatkowo z tłumaczeniem na jeden z trzech języków: włoski, francuski lub niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy
List Przewozowy SMGS:
stosowany obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią, Wietnamem i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu,
wypełniany w języku kraju nadania ładunku
oraz w języku chińskim lub rosyjskim,
funkcjonuje w oparciu o umowę SMGS z 1951 r.
Na komplet listu kolejowego SMGS składają się:
• oryginał,
• ceduła,
• grzbiet ceduły,
• wtórnik,
• poświadczenie odbioru,
• dodatkowa ceduła.

Kolejowe listy przewozowe są dokumentami:
imiennymi,
niezbywalnymi,
nieprzenośnymi.
List przewozowy CIM - przykład
Dziękujemy za uwagę!
Dokumenty przewozowe
w transporcie kolejowym

Daria Burda
Martyna Chodnicka
Małgorzata Dąbrowska
Paulina Makowska
1 MEM SS2 MSG

List przewozowy SMGS - przykład
Źródła:
Koliński A.
Dokumenty przewozowe.
Prezentacja w programie PowerPoint. WSL, 2011.

Łogwiniuk K.
Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów — list przewozowy CIM
. "Logistyka-nauka" 5/2012. Politechnika Białostocka.

Neider J.
Transport międzynarodowy
. PWE, Warszawa 2008.

http://www.huzar.pl/
Full transcript