Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duo og Kendskabsundersoegelse

Oplæg på Notas konference "Alle kan læse" 2015 i København
by

Bolette Willemann Jensen

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duo og Kendskabsundersoegelse

Duo - Netværk for ordblinde studerende
Duo overordnet
Konceptpakker
Makkerpar
Fællesmøder
Projektet
Hvad så nu?
Uformelle rum, fagligt indhold og de andre deltagere
Tilmeldte
Forløb i hovedtræk
Feb-jul 2015
Kick off
Udvikling af website
Markedsføring
Okt-feb 2015/16
Midtvejs- og afsluttende fællesmøde
Aug-sep 2015
Seminar
Rekruttering og match af makkerpar
Første fællesmøde
Facebook grupper
Feb-Jun 2016
Evaluering
Udvikling af konceptpakker
Processeminar
Matching og mødet
Formål
At lette de ordblinde studerendes vej gennem uddannelsen via netværk
Efterspørgsel
Flere nye biblioteker ønsker at faciliterere et lokalt Duo netværk
Flere af bibliotekerne fra projektet fortsætter med Duo

Afprøve konceptet med ændringer
Makkergrupper 2*2 i stedet for blot makkerpar

Ekstern finansiering
SparNord - afslag
Trygfonden - afventer svar efterår '16
Det Obelske Familiefond - afventer svar efterår '16

Nuværende kontaktperson
Inge Padkær Nielsen, Viden & Kommunikation

Hvis finansiering...
Medarbejder(e) fra Biblioteket og/eller Studieservice som tovholder(e)
OBS: Der er også søgt midler til projektledelse!
Konkret opbygning
Relevante links
Duo website (tilmelding, film mv.):
duo.nota.dk

Duo konceptpakker:
nota.dk/duofacilitator

Duo evaluering:
nota.dk/duoevaluering
Succeskriterier
1) 180 deltagere på 6 samarbejdsbiblioteker
2) Styrket handlekompetence
3) Øget mulighed for at nå målgruppen
4) Udvikling af pakke
Tilmelding
Indsatsområde i Udviklingspuljen
Folkebibliotekers udvidelse af brugergrupper, for at udvikle og formidle...
nye tilbud
metoder til at udvide kendskab og brug
metoder, der kan styrke brugergruppers engagement og ejerskab
Jul-Aug 2016
Kravspek til tilretning af website
Formidling
Ansøgning om ekstern finansiering
Facebook
Fælles morgenmøde 7. okt. 2016
Agenda:
Projekt Duo
Om konceptet
Evaluering
Hvad så nu?
Kendskabsundersøgelse 2016
Udvalgte findings
Next step

Viden & Kommunikation

Kendskabsundersøgelse 2016
Web-survey, respondenter fra Danmarkspanelet
290 undervisere i grundskole, på ungdomsudd. og videregående udd.
8 spørgsmål vedr. kendskab til Nota samt brugen af hardware og lyd- og e-bøger i undervisningen
Godt pejlemærke
Next step
Forår 2017:

Målsætninger ud fra findings
Eks: Om X år skal X% af underviserne i grundskolen kende til Nota
Indfrielse af mål

2018:
Gentagelse med henblik på sammenligning
Udvalgte findings
46% Er det
mange eller få?
Overrasker det?
Udvalgte findings
Mund-til-mund...Eller et tip om Facebook?
Vigtigt at understøtte videndeling, eks. via lærerambassadørnetværk
Spørgsmål fra survey
1. Hvad er Nota?
2. Hvem kan blive medlem af Nota?
3. Underviser du elever/studerende med læsehandiap?
4. Hvor kender du Nota fra?
5. Bruger du lydbøger i din undervisning?
6. Bruger du e-bøger i din undervisning?
7. Bruger dine elever/studerende noget af følgende i undervisningen?
8. Arbejder du som underviser?


Krydset med undervisertype (fagområde), region, alder og køn.
OBS: Svarmuligheder ikke medtaget
Udvalgte findings
76% (82%) af underviserne på ungdomsudd. ved ikke, hvem der kan blive medlem af Nota
Burde mange af dem kunne informere studerende om bestilling af studiebøger?
Uvidenhed hænger formentlig sammen med undervisningsfag
Udvalgte findings
72% angiver, at deres elever/studerende bruger tablets i undervisningen

31% angiver, at de anvender lydbøger i deres undervisning

50% angiver, at de anvender e-bøger i deres undervisning
Evaluering
Samarbejde
Fire central- og to hovedbiblioteker
Undersøgelsesdesign
Deltagelse på fællesmøder
Interviews med biblioteksansatte og studerende
Survey med biblioteksansatte og studerende
Workshop med styregruppen
Outcome
Anbefalinger
Konceptpakker

Knap 50 sider - derfor vigtigste pointer i dag!
Evaluering
Værdi for de studerende
Et frirum og trygt fællesskab
De lærer af hinanden og føler sig ikke alene
Makkerkonstellationen er skrøbelig - "lidt som en date"
Værdi for de biblioteksansatte
Passer ind i folkebibliotekernes formål - et sted for videndeling
Giver faglig udvikling
Kontakt til ny brugergruppe i lokalsamfundet

Jeg plejer at sige at biblioteker handler ikke om bøger, det handler om det der er inde i bøger, og det er jo viden. Så det handler for os om at koble borgerne sammen med viden. Og viden kan jo også være et andet menneske. Så på den måde synes jeg jo projektet er lige i vores ånd

- kontaktperson


Der er så meget man faktisk ikke ved. Man tror at ’Jeg har været i gamet i så mange år nu, at jeg må sgu vide alt’. Men det gør man ikke
.”
– Deltager i Odense
Biblioteket som mødested
Neutralt
Alle er lige
Uforpligtende

Man er ikke gået ind i et eller andet mærkeligt afsides lokale i en mørk gyde. Det er bare et bibliotek, der kan alle mennesker gå ind. Det har været lækkert, fordi det har været så neutralt et sted at mødes. Så der har ikke været nogen fordomme, der er ikke andre der har kigget skævt til en
.”
- Deltager Odense
Meget konkret "sådan gør du"
Facilitators rolle
Behov for styring
Skal også klædes på og have løbende sparring
Vigtigt med synlighed opad og udad

Det kan være lidt intimiderende at skulle holde en kursusrække om noget du ikke ved noget om. Så det er vigtigt at få noget viden

- kontaktperson
Full transcript