Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

- 972-997.

No description
by

Katalin Pecze

on 1 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of - 972-997.

István király
997-1038
Érsekségek, püspökségek
István király
Magyar Királyság megszületése
Vármegyék
972-997.
Árpád utódai: fejedelem cím viselése
Nyugat felé fordulás:
Géza fejedelem
kereszténység felvétele = ország + saját hatalmának megerősödése
- Sarolt – házasság
- 973. Quedlinburg:
Birodalmi gyűlés:


hittérítők kérése
területi engedmény:
Bécs visszakerül a bajorokhoz
István mint utód :

primogenitúra szeniorátus elve


997. - Géza halála
hatalmi harc
II. Szilveszter -
1000 karácsonya v. 1001. jan.1.
ország 2/3-a királyi birtok
egyházszervezet kialakítása
egyházmegyék = püspökségek megszervezése
törvények (2 Törvénykönyv), földadományok
Esztergom, Kalocsa
m. katolikus egyház élén: esztergomi érsek
996. Pannonhalma
- bencés kolostorok gyarapodása
káptalanok létrejötte
Királyi vármegyék
Várispánság
királyi vár + királyi birtokok
élén:
ispán
várnép
,
várjobbágyok:
vár ellátása, katonai feladatok

fontos várak: vármegyék központjai
területi egység: királyi birtokok, egyházi, magánföldesúri birt.
élén:
megyésispán
= megye központját jelentő várnak az ispánja
Ispánok és megyésispánok
a királyi hatalom megszemélyesítői:
bíráskodás, királyi jövedelmek kezelése, katonai vezetés
királyi tanács (legfőbb hatalmi testület) : főpapok, ispánok, nádorispán
Királyi hadsereg
alapja: várjobbágyok, várnépek
vezető: ispán
szabad birtokosok: király alárendeltjei -
VITÉZEK
=
szerviensek
Full transcript