Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lesson Study våren 2016

No description
by

on 14 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lesson Study våren 2016

Lesson Study
Mattegruppe 9.trinn
1.økt
Vi laget et praktisk opplegg rundt volum med fokus på at elevene skulle oppdage sammenhengen mellom grunnflate, høyde og volum.
Vi brukte konkreter som glass, A4 ark, målebeger og puffet ris.
Vi fikk lite tid til å predikere så mye, men snakket litt om hva vi kunne gjøre med elever som tøyset med konkretene.
At elevene skal skjønne sammenhengen mellom grunnflate og volum!
Vil vi for mye på kort tid?
Det er vår foreløpige konklusjon..
Hva lærte vi om elevers læring 1.økt?
De ser ikke automatisk sammenheng mellom ulike matematiske emner (ting de har "lært" før).
Det er viktig å ta tak i forkunnskapene til elevene.
Elevene trenger mye mer trening i å jobbe med "åpne oppgaver" - dette må vi legge til rette for som lærere.
Elevene er ikke spesielt effektive. Kanskje er det en tydeligere forventning og tydeligere progresjon pushe dem videre?
Vi vet at indre motivasjon betyr mye - den virker til å være svak hos elevene nå.
"Prøving og feiling" er foretrukket metode hos de fleste.
Elevene trenger tid - vi må ikke ha det så travelt.
Våre erfaringer fra prosessen
Det bør være sammenheng mellom "lesson study" timer og det vi holder på med ellers i fagene - en del av en stor sammenheng.
Neste gang (og ellers i jobben) må vi flytte fokuset vårt fra "å gjøre" til å predikere hva som kan skje i timer og hva vi kan gjøre med det, og til LÆRING.
Så endret vi litt....
Gruppesammensetningen: Vi ønsket jevnere grupper og elever med ulike ferdigheter, og laget derfor gruppene på forhånd.
Vi måtte ha et kortere opplegg, og kuttet derfor ut noe og la en effektiviseringsplan.
Lærer skulle hinte mer om ulike fremgangsmåter.
Vi innførte krav om begrunnelser og skriftliggjøring.
Vi fjernet formelhjelp i oppg. slik at de ikke skulle gå i bestemte spor, men være friere i løsningene.
La større vekt på å få en god oppsummering til slutt.
Endret innledningen.
Vi trakk ikke lærer før samme dag.
Hva lærte vi så av 2.økt?
Det indre drivet er for svakt hos mange. Derfor må tilpasse mer til den enkelte og gi alle utfordringer - dette kan f.eks. gjøres gjennom et arbeidsdokument.
Vi MÅ bruke tid på konkreter og jobbe med forståelse i dybden.
Rollefordelingen virker å være veldig "satt", uavhengig av hvordan vi setter sammen grupper.
Gruppene med ulike "egenskaper" fungerte bra så lenge ingen dominerte.
Elevene hjelper hverandre ikke (på en god måte) så mye som vi hadde håpet.
Vi satte oss ulike mål på ulike nivåer for timen:

Forstå at volum er grunnflate gange høyde, når vi har vi har figurer der høyden står vinkelrett på grunnflaten.
Kunne bruke matematikk i hverdagssituasjoner.
Utvikle kristisk tenkning.
Aktive og engasjerte elever som samarbeider godt.
Full transcript