Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT O RYNKU FIRM INFOBROKERSKICH

No description
by

Monika Olejnik

on 22 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT O RYNKU FIRM INFOBROKERSKICH

Strategie wyszukiwania informacji
Narzędzia i zasoby
Dane GUS
Zadania zawodowe
Pierwszym brokerem informacji w Polsce był Piotr Kamiński, który w 1999 r. założył we
Wrocławiu
firmę
Fabryka Informacji
. Zadaniem tej agencji infobrokerskiej było wyszukiwanie na zamówienie informacji
w Internecie, bazach danych i literaturze fachowej, jak również monitorowanie prasy, sporządzanie szerszych raportów na podstawie znalezionych opinii ekspertów.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
na dzień 30 czerwca 2014 r., w
województwie dolnośląskim
liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON pod kodem
PKD 63.99.Z wynosiła
148
, natomiast
w
województwie opolskim 35.
Firmy ,,zdefiniowane” jako firmy infobrokerskie to przedsiębiorstwa, które świadomie używają nazwy firma infobrokerska, agencja infobokerska, broker informacji, infobrokering, infobrokerstwo lub infobroker. Nawet jeśli w nazwie nie umieszczono słowa związanego z infobrokeringiem, pojawia się ono na stronie WWW lub w opisie usług firmy.
Podstawę źródłową przeprowadzonej analizy stanowiły dane pozyskane z państwowych
i samorządowych ewidencji i rejestrów, jak:

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

W projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców
, wśród standaryzowanych kompetencji znalazł się
zawód brokera informacji
, gdzie przypisane mu zadania zawodowe ujęte zostały
w dziewięciu punktach:

WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Magdalena Haryłek
Ewelina Jaworowska
Monika Olejnik
RAPORT O RYNKU FIRM INFOBROKERSKICH
W POLSCE

Wrocław 2015
Iwańska K.,
Kształcenie brokerów informacj
i
w Polsce
,"Infotezy" 2013, nr 3, z.1 [online]. Dostępny w WWW. Tryb odstępu:www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/62/172 Dostęp 16 05 2015.
Fabryka Informacji
W celu uzyskania możliwie efektywnych wyników, strategię wyszukiwawczą opracowano w oparciu o powyższe objaśnienie, wyodrębniając słowa kluczowe jak
firma infobrokerska, agencja infobrokerska, broker informacji, infoborkering, infobrokerstwo, infobroker
oraz stosując dane identyfikacyjne zawodu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) -
PKD 63.99.Z
, z zawężeniem wyszukiwania do badanych
województw bądź miast na ich terenie.
Hrabiec-Hojda P.,
Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera
, „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1, s. 89.
Do sporządzenia raportu wykorzystano ponadto informacje przejęte z baz danych – komercyjnych wyszukiwarek, oferujących informacje biznesowe o firmach.


Wyszukiwarka firm i usług pkt.pl

Baza danych CYLEX Polska

Katalog Firm Odi.pl

Panorama Firm

Biznes Finder

RzetelneFirmy.com

Biznes Navigator

Wyszukiwarka na portalu eGospodarka.pl

Teleadreson

Money.pl

Katalog.w44.pl

Favore.pl

Baza-gus.pl

Krs-gus.pl

Otofirmy.com

Raporty o firmach VERDICT

Proff.pl

eGospodarka.pl

Raport o rynku
firm infobrokerskich w Polsce
Województwa dolnośląskie i opolskie
Raport o rynku
firm infobrokerskich w Polsce
Województwa dolnośląskie i opolskie
Źródła poszukiwań poszerzono dodatkowo
o
wyszukiwarkę Google
, umożliwiającą przeszukiwanie całej zawartość stron w oparciu o wybrane słowa kluczowe, gdzie znaleziono głównie gotowe zestawienia oraz uzupełniające informacje o znalezionych firmach.
Jako dodatkowe zasoby informacyjne posłużyły
strony internetowe poszczególnych firm infobrokerskich

oraz
portal Rynek informacji
.
Wyniki
1.
Wyszukiwanie informacji istotnych do zapytania.
2. Dobieranie metody realizacji zlecenia (rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, budowanie strategii wyszukiwania
i dobierania źródeł).
3. Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji.
4. Analizowanie źródeł z zastosowaniem metodologii dziedzinowych.
5. Prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia.
6. Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich.
7.
Monitorowanie źródeł informacji
i aktualizacja zasobów informacyjnych.
8. Przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji
9. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami
i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
Ustalenie, czy dana firma infobrokerska wykonuje bądź wykonywała wszystkie zadania wskazane przez Ministerstwo, było znacznie utrudnione ze względu na ograniczoną ilość informacji udostępnianych przez badane podmioty.
Rynkometr.pl. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: www.rynkometr.pl/pkd/63.99.Z Dostęp 13 05 2015.
Uwagi
wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie stanowi zaledwie jedną z form prowadzonej działalności klasyfikowanej kodem PKD 63.99.Z

liczne przypadki zawieszania prowadzonej działalności gospodarczej, odnotowane w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, skutkują niską liczbą aktywnych firm
Miejsce zatrudnienia
Brokerzy informacji
coraz częściej pracują
w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określone jako infobrokerskie.
Infobrokerka. pl. Standard zawodu broker informacj
i [online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: www.infobrokerka.pl/standard-zawodu-broker-informacji/ Dostęp 13 05 2015.
Powyższe stwierdzenie potwierdza wyniki uzyskane podczas poszukiwań. Przy użyciu PKD 63.99.Z. jako kryterium wyszukiwania znaleziono firmy, gdzie wpisany kod odwoływał się do
dodatkowej działalności
wykonywanej przez podmioty gospodarcze.
Wnioski końcowe
choć zawód infobrokera jest coraz bardziej popularny w Polsce, wiedza o profesji specjalisty w wyszukiwaniu informacji na zlecenie nie jest powszechna

ogólna sytuacja na rynku firm infobrokerskich w województwie dolnośląskim jest wyjątkowo niestabilna

brak informacji by w województwie opolskim działała firma, którą można uznać za agencję infobrokerską

rynek ulega ciągłym rotacjom – znaczna liczba agencji niezwykle szybko zawiesza swoją działalność

sytuacja na rynku firm infobrokerskich w badanych województwach jest tożsama z tendencjami krajowymi

kondycja firm zdefiniowanych i zdeklarowanych jako infobrokerskie jest słaba

stan firm o kompetencjach firm infobrokerskich przedstawia się znacznie lepiej niż agencji stricte infobrokerskich

W nadchodzących latach należy spodziewać się ogólnego wzrostu zainteresowania usługami profesjonalistów informacji.


Trudno jednak ocenić przyszłe tendencje
w zakresie funkcjonowania firm infobrokerskich w województwach dolnośląskim i opolskim oraz przypuszczać, czy będą one zgodne
z tendencjami ogólnokrajowymi.


1.
Honaro. O nas
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: honaro.pl/pl/info Dostęp 13 05 2015.
2. Hrabiec-Hojda P.,
Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera
, „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1, s. 89.
3. Hrabiec-Hojda, P.,
5 błędów młodych firm infobrokerskich
[online]. Dostępny
w WWW. Tryb dostępu: www.infobrokerka.pl/5-bledow-mlodych-firm-infobrokerskich/ Dostęp 13 05 2015.
4.
Infobrokerka. pl. Infobrokering po polsku
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: www.infobrokerka.pl/infobrokering-polsku/ Dostęp 13 05 2015.
5.
Infobrokerka. pl. Standard zawodu broker informacji
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: www.infobrokerka.pl/standard-zawodu-broker-informacji/ Dostęp 13 05 2015.
6.
Linked in. Netinfobroker
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: www.linkedin.com/company/netinfobroker?trk=top_nav_home Dostęp 13 05 2015
7.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Krajowy standard kompetencji zawodowych. Broker informacji (researcher) (262204)
, Warszawa 2013 [dokument elektroniczny]. Dostępny
w WWW. Tryb dostępu: no-mad.pja.edu.pl/AppData/Files/77_262204_broker_informacji_researcher.pdf
Dostęp 13 05 2015.
8.
Oferia.pl. Informacje dla biznesu – Paweł Przybylski Info Hunters
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: oferia.pl/wykonawca/pawel-przybylski-info-hunters/252035 Dostęp 13 05 2015.
9.
Rynek Informacji
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: rynekinformacji.pl/ Dostęp 13 05 2015.
10.
Rynkometr.pl. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
[online]. Dostępny w WWW. Tryb dostępu: www.rynkometr.pl/pkd/63.99.Z
Dostęp 13 05 2015.

BIBLIOGRAFIA
Full transcript