Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

P&P_Kecskemét-Torma-Erzsébet-TOP-2016.10.04

No description
by

Goodwill Consulting Kft.

on 5 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of P&P_Kecskemét-Torma-Erzsébet-TOP-2016.10.04

Területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása
Pályázói
vizsgálat
Köszönöm a
megtisztelő
figyelmüket!

Hogyan kapcsolódhat össze
a VP és a TOP

Támogatható tevékenységek:
25-100%
Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése
Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások
50-1000 mFt
Helyi önkormányzat
Önkormányzati vállalkozás
Ipari parkok, ipari területek fejlesztése TOP-1.1.1-16
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16
Helyi önkormányzat
Önkormányzati vállalkozás
Egyházi jogi személyek
Civil szervezetek

Támogatható tevékenységek:
A térségben jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése
100 - 1000 mFt
25-100 %
1.
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16
Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-16
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejl. TOP-1.3.1-16
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP-1.4.1-16
2016. szeptember
2016. október
2,6 Mrd Ft
10 Mrd Ft
22 Mrd Ft
Támogatható tevékenységek:
25-100%
Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása
25 - 500 mFt
Helyi önkormányzat
Önkormányzati vállalkozás
Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-16
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása
Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
Ökoturisztikai fejlesztések
Támogatható tevékenységek:
100%
városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása
50- 1000 mFt
városi jogállású település helyi önkormányzata
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16
Támogatható tevékenységek:
vízelvezető-hálózat fejlesztése
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzatok társulása

10 - 400 mFt
100 %
2.
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-16
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16
2016. szeptember
2016.
október
9,3 Mrd Ft
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16
piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) kialakítása
kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása
csapadékvíz elvezető rendszerek töltéseinek fejlesztése
vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései
vízkár elhárítási tározók fejlesztése
Támogatható tevékenységek:
100%
Kerékpárosbarát fejlesztés
50- 500 mFt
Helyi önkormányzat
Önkormányzati vállalkozás
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16
Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP-3.2.2-16

Helyi önkormányzat
Önkormányzati vállalkozás
Támogatható tevékenységek:
Napenergia alapú villamos erőművek létrehozás
100 %
3.
Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16
2016.
október
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
2016.
szeptember
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex
fejlesztési programok keretében TOP-3.2.2-16
11,3 Mrd Ft
9,7 Mrd Ft
50 - 950 mFt
Támogatható tevékenységek:
100%
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése,
utólagos hőszigetelés
napelemes rendszerek telepítése
hőszivattyúrendszerek telepítése
kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
10 - 400 mFt
Helyi önkormányzat
Önkormányzati vállalkozás
Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1-16
Biomassza alapú hő/ /villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre
Meglévő geotermális kút hozamának növelése
Közúti közösségi közlekedés
Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
Támogatható tevékenységek:
100 %
háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó épületének felújítása, átépítése, bővítése
10- 60 mFt
Helyi önkormányzat
Költségvetési szervek
Egyesületek
Egyházak
Alapítványok
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-16
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16
Támogatható tevékenységek:
szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése:
Helyi önkormányzat
Költségvetési szervek
Egyesületek
Egyházak
Alapítványok

3 - 150 mFt
100 %
4.
A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítése
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-16
1,4 Mrd Ft
2016.
szeptember
A szociális alapszolgáltatások infrastruk-túrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-16
1,3 Mrd Ft
2016.
szeptember
4,7 Mrd Ft
Szociális városrehabilitáció TOP-4.3.1-16
járműbeszerzés
eszközbeszerzés
utcai szociális munka,
nappali ellátás,
gyermekjóléti szolgálat
étkeztetés,
közösségi ellátások,
házi segítségnyújtás,
1 230 Mrd Ft
9,9 Mrd Ft
2016. október
2016. október
2016. október
2016. szeptember
2016.
szeptember
2016.
szeptember
1. célterület:
elárusítóhelyek, üzlethelyiségek felújítása, kialakítása
piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása;
infrastruktúra kiépítése
2. célterület:
étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása
konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-16
A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése, a köz- és vagyonbiztonság javítása
Vidéki térségben működő
települési önkormányzat,
települési nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati társulás,
nonprofit szervezet,
Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel
Vidékfejlesztési Program (VP)
Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

1. célterület:
önkormányzati tulajdonú, külterületi földutak stabilizálása, szélesítése, alépítményének és burkolatának kialakítása
2. célterület:
önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító munkagépek, ágaprító gépek beszerzése
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás
70-95 %
1. célterület:
max. 50 mFt
2. célterület:
max. 20 mFt
2016. dec. 15-től
2018. dec. 14-ig
75-95 %
Max. 40 ezer €
Váható megjelenés:
2016. szeptember
Támogatható tevékenységek:
Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás
70-95 %
1. célterület:
max. 100 mFt
2. célterület:
max. 10 mFt,
konzorcium: 20 mFt
2016. nov. 14-től
2018. nov. 13-ig
Támogatható tevékenységek:
Támogatás célja:
a területfejlesztés és a mezőgazdaság egymás érdekében?
Full transcript