Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozwój sieci osadniczej w Polsce

Geografia ekonomiczna Polski
by

Monique Czarniecka

on 14 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozwój sieci osadniczej w Polsce

W POLSCE Rozwój systemu osadniczego Geografia osadnictwa Osadnictwo to proces stopniowego osiedlania sie ludnośsci na danym obszarze. Rozwój sieci osadniczej jest uzalezżniony od rozwoju przemysłlu, handlu oraz uwarunkowanń sśrodowiska przyrodniczego. Czynniki rozwoju sieci osadniczej Przyrodnicze, historyczne, polityczne, gospodarcze, spolłeczne. Typy wsi Okolnice
Owalnice
Ulicówki
Lancuchówki
Widlice
Wielodroznice
Rzedówki
Szeregówki Rozwój osadnictwa wiejskiego Wies - jednostka osadnicza, w której wiekszosc mieszkanców trudni sie uprawa roslin i hodowla zwierzat. W sklad wsi, obok zabudowan gospodarczych i mieszkalnych, wchodza równie uzytki rolne.

Wies zurbanizowana Rozwój osadnictwa miejskiego Miasto –historycznie uksztatowana jednostka osadnicza charakteryzujaca sie duza intensywnoscia zabudowy, mala iloscia terenów rolniczych.

Na uklad przestrzenny miasta, czyli jego rozplanowania sklada sie siec glównych ciagów komunikacyjnych (ulic, dróg i placów) a takze rozmieszczenie i polozenie wzgledem siebie parceli miejskich i zespolów budynków. Ukłlad osadniczy to szereg powiazanń miedzy jednostkami osadniczymi, wymuszajacy funkcjonowanie spolłeczno-administracyjne na danym obszarze. Jako cecha charakteryzujaca ukłlad osadniczy wymieniania jest hierarchicznośćsc elementów sklładowych i wystepowanie dominujacego ośsrodka centralnego i mniejszych jednostek pochodnych. Podstawowymi jednostkami sieci osadniczej sa wsie i miasta. Ich wielkość, układ przestrzenny i wyglad sa różne ze wzgldu na zróżnicowanie warunków przyrodniczych, historycznych, gospodarczych i społecznych. Charakterystyczne cechy systemu osadniczego Polski Równomierne rozmieszczenie jednostek osadniczych; ilosściowa przewaga małlych miast; małle zróżnicowanie wielkosści miast liczaących 20-50 tys. mieszkańnców; polłozżenie duzżych miast w miejscach krzyzżowania sieę szlaków komunikacyjnych. Czynniki mające pływ na charakter osadnictwa wiejskiego Historyczno-ekonomiczne i przyrodnicze Zdj. 1. Wies Łopuszna z lotu ptaka (zródło: http://www.ugnowytarg.pl) Sposób zabudowy Zwarty,
skupiony, rozproszony. Okolnica Owalnica Ulicówka Łancuchówka Wielodroznica Rzedówka Wieś w liczbach Liczba polskich wsi wynosi 42.835, a wraz z podległlymi im koloniami, przysiólłkami i osadami 56.783.

Podzialł wsi ze wzgleędu na liczbęe mieszkańców:
wsie malłe: nie więcej niżz 300 osób (ok. 40% wszystkich wsi)
wsie śsrednie: 300 -500 osób (ok. 40%)
wsie duzże: powyżzej 500 mieszkańców (20%) Najwieksza wies w Polsce: Kozy

Najmniejsza wies w Polsce: Luboszów Cechy współczesnego osadnictwa wiejskiego Najgęestsza siecć wsi wysteępuje w Polsce centralnej. Saą to małe wsie liczaące ok. 300 mieszkanńców.

Najmniejsza geęstoscść wsi polskich jest na południu kraju. Saą to z reguły wsie duzże, powyzżej 1000 mieszkańców. Ma to związek z przeszłośsciaą polityczno-gospodarczaą kraju. Zmiany na obszarach wiejskich:
Semiurbanizacja
Urbanizacja wsi
Przeksztalcanie stosunków spoleczno-ekonomicznych w panstwie
Przyjmowanie miejskiego stylu zycia
Przeksztalcanie w podmiejskie osiedla Układ przestrzenny miast w różnych okresach historycznych Czynniki wpływajce na rozój miast:
Dogodne połozenie komunikacyjne
Przemysł
Czynniki społeczme Miasta sredniowieczne Lokowane były na prawie niemieckim, miały owalny zarys, regularny układ przecinających się pod kątem prostym ulic i centralnie położony rynek na planie kwadratu lub prostokąta; na środku rynku wznosił się ratusz a w jego pobliżu główny kościół. Ograniczenie obszaru miasta przez mury miejskie wymuszało ciasną zabudowę. Miasta renesansowe Ich układ zbliżony jest do średniowiecznych, choć na ogół budowano je na planie wieloboku. W obrębie murów miejskich wznoszono często rezydencję –zamek, zwykle w brzeżnej części miasta. Mury otaczające miasto były bardziej potężne niż w średniowieczu - niektóre z tych miast to ufortyfikowane twierdze. Miasta barokowe W baroku powstały w Polsce tylko nieliczne budowle, wznoszone już w istniejących miastach. Magnacka rezydencja wokół której rozwijało się barokowe miasto to pałac otoczony rozległym parkiem. Tego rodzaju pałacowo-parkowe założenia powstały m.in. w Radzyniu Podlaskim i Sieniawie. W miastach barokowych wytyczono szerokie ulice oraz liczne place z fontannami i ogrodami francuskimi, w starszych miastach burzono mury obronne, które hamowały rozwój miasta. Miasto XIX wieczne W XIX w. pojawił się nowy typ osiedli miejskich, w których ważną rolę odegrał przemysł. Typowy tu był regularny, geometryczny układ ulic o szachownicowym przebiegu. Wyodrębnione zostały dzielnice zróżnicowane pod względem funkcjonalnym: przemysłowe i mieszkaniowe, w tym robotnicze i reprezentacyjne. Późniejszy rozwój przemysłu i migracje ludności spowodowały bezplanową, chaotyczną rozbudowę miast, które rozprzestrzeniły się poza dotychczasowe granice miasta. Sieć osadnicza w Polsce po II wojnie światowej Podział miast Metropolie

Miasta o znaczeniu ponadpaństwowym, zapleczu kulturalnym i naukowym, pełniące wszystkie funkcje administracyjne. Aglomeracje

Obszary o intensywnej zabudowie, charakteryzujace sie równie duzym zageszczeniem ludnosci przebywajcej na danym terenie okresowo lub stale. Aglomeracje charakteryzuja sie duzym przeplywem osób i towarów oraz znaczna wymiana uslug.


Rodzaje aglomeracji: monocentryczna i policentryczna Mniejsze jednostki osadnicze

Miasta o znaczeniu regionalnym; poniej 400 tys. mieszkanców.
Te miasta zamieszkuje blisko 20 % ludnosci miejskiej kraju. Aglomeracje Polski Stołeczna aglomeracja warszawska (ok. 3 miliona mieszkańców)

Katowicka aglomeracja (ok. 4 miliony mieszkańców)

Aglomeracja łódzka, krakowska, szczecińska, gdańska, wrocławska, poznańska (ok. 0,5 miliona mieszkańców)

Lacznie w obrebie 8 najwiekszych aglomeracji mieszka prawie 1/3 ludnosci Polski. Miasta w liczbach 903 miasta

Najmniejsze miasto pod wyględem liczby ludności: Wyśmierzyce

Największe miasto pod wyględem liczby ludności: Warszawa

Najmniejsze miasto pod względem powierzchni: Stawiszyn Warszawa - 517 km2

Kraków - 327 km2

Szczecin - 301 km2

ŁLodz - 293 km2

Wroclaw - 293 km2 URBANIZACJA Demograficzna, przestrzenna, ekonomiczna, spoleczna BIBLIOGRAFIA Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 1972.

Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Katowice 1998.

Domański R., Teoretyczne podstawy ewolucyjnych modeli aglomeracji miejskich, PAN, Warszawa 2008.

Węcławowicz G., Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa 2003.

http://www.stat.gov.pl/ Dziekuje za uwage Monika
Czarniecka Centrum Krakowa (zródlo: www.kraków.pl) Centrum Zamoscia
(zródlo: www.archiwum.zam.pl) Centrum Bialegostoku
(zródlo: www.bialystokonline.pl) Centrum Lodzi
(zródlo: www.1liceum.info.pl) Aglomeracja warszawska (zródlo: pl.wikipedia.org) Bialystok
(zródlo: www.blog.pobyty.pl) Torun
(zródlo: www.liceum.xon.pl) Nowa Huta w Krakowie
(zródlo: www.infotuba.pl) Bronów
(zródlo:
www.wiadomosci.czecho.pl) Rynsk
(zródlo: www.ziemia.blox.pl) Zmiany w funkcjach pełnionych przez wsie oraz miasta Rozmieszczenie miast w Polsce
(zródło: www.skyscaper.com)
Full transcript