Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elsô próba

Elsô próba
by

Gabor Pfisztner

on 24 June 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elsô próba

Kortárs fotográfiai galéria
Koncepcióterv
2009. 06. 25.
miként használható ki urbanisztikai szempontból
egy város már meglévô „kreatív potenciálja"
Nemzetközi kutatások
Külföldi tapasztalatok
miként válhat ez a potenciál meghatározó, értékadó és értékformáló tényezôvé, kristályosodási ponttá
Az Ablon Csoport
de felértékelheti befektetôi és fejlesztôi tevékenységét is
nem csupán az épített környezet révén járul hozzá a régió fejlôdéshez
miközben elôsegíti és erôsíti ezt a folyamatot
ennek az újfajta szellemiségnek az elsô regionális képviselôje lehet
Kultúratámogatás, mint aktuálisan is nagy társadalmi presztízs értékû vállalkozás

Pozitív imázs, amely kiemeli a céget a konkurensek körébôl,

Felismerhetôvé, megkülönböztethetôvé teszi a szakértôk körén túl is

A jelenlegi szakmai körön kívül megszerezhetô és fenntartható ismertség

Kommunikációs felület, a brand erôsítésének újabb lehetôsége ezzel a jól meghatározható profillal
Lehetôség a nemzetközi reprezentációra, megjelenés potenciális piacokon
Az elsô lehet egy tisztán kortárs fotográfia profilú intézmény és gyûjtemény alapításában az üzleti szférából Magyarországon
Aukciókra és a kiállításokra, „tárlatvezetésekre” célzottan meghívhatók olyan személyek, akiknek jelenléte fontos a cég kapcsolatrendszerének ápolása és fejlesztése érdekében
Az elsô lehet abban is, hogy hazai cégként európai kortárs fotográfusokat inspirál munkára, mûvészi projekteket támogat, ezzel bekerülve a nemzetközi keringésbe (hasonlóan a Lhoist Gyûjteményhez vagy az Essl Gyûjteményhez)
olyan kulturális/mûvészeti területet támogat, amely különbözô szinten és módon jelen van mindenki életében, így ez, bár más-más formában, de a potenciális közönség széles körében kelthet érdeklôdést
Új típusú ingatlanfejlesztési koncepció, mely komplex és rugalmasan alakítható terek mûködtetésére alapozva új minôséget tud felmutatni az ingatlanpiacon
dinamikusan fejlôdô, erôsödô, hosszú távú befektetési forma, különösen nemzetközi kontextusban
A programnak helyet adó épület „vonzerejének” növelése, profiljának színesítése, gazdagítása kulturális gócpontként, kávézóval, könyvesbolttal
További rendezvények lebonyolítása, korábbi és új partnerek, ügyfelek megszólítása egy érdekes és egyedi környezetben
Befogadó intézményként mûködhet olyan társintézmények számára, amelyek hasonló érdeklôdési körrel rendelkeznek, de nincs kielégítô infrastrukturális hátterük
Mire van mindehhez szükség?
Megfelelô alapterületû és falfelülettel rendelkezô, rugalmasan alakítható tér, lehetôleg központi fekvéssel
Professzionális háttértechnika, infrastruktúra
Galéria mûködéséhez szükséges források
Kompetencia, szakmai háttér
Csizek Gabriella: a Mai Manó Ház, Magyar Fotográfusok Háza mûvészeti vezetôje, kurátor
Csoszó Gabriella: képzômûvész és mûvésztanár, workshopok szervezôje, iskolavezetô
Pfisztner Gábor: mûkritikus, esztéta, tanár
Mindhárman elismert szakemberek,évek óta aktívak az érintett területen
A nemzetközi trendek ismerete, szakértelem, kiterjedt kapcsolati háló
Mûvészeti program: kortárs alkotók bemutatása, akik meghatározóak a nemzetközi és a magyar mûvészeti szcénában, akik egyéni kérdésfeltevéseiket a fotográfiai mûvekben osztják meg, és markáns stílusban nyilatkoznak a világról
Egy évben öt kiállítás az inkább kevesebb, de tartalmasabb elv alapján, figyelembe véve a sajtómegjelenéseket és azok hatásmechanizmusát a megcélzott közönségnél
A kiállítások komplex mûvészeti események, kiindulópontként szolgálnak további eseményekhez, rendezvényekhez (pl. workshopok, nyilvános kerekasztal beszélgetések), ezt szolgálja a kiállítások „nyitott” koncepciója
Tematikus kiállítások
A kiállításokhoz kapcsolódóan publikációk megjelentetése (katalógusok, esetleg válogatás-albumok egy-egy téma köré csoportosítva), melyek hosszabb távon referenciamûvekké válhatnak
Hazai és külföldi kurátorok meghívása, bevonása, egy korszerû nemzetközi network kiépítése
Külföldi gyûjtôk meghívása, involválása
Galéria megjelenítése külföldi mûvészeti vásárokon
Rezidens programok (az itt készült mûvek jelenthetik a gyûjtemény megalapozását)
Késôbbiekben gyûjtemény kialakítása, fejlesztése, esetlegesen szakemberek bevonásával
A kiállítási anyagok „utaztatása” külföldön, fôként a közép-kelet európai régióban a cég neve alatt
Következô lépésben a gyûjteménybôl összeállított válogatás utaztatása, kiállítása máshol
Az elsô lehet abban is, hogy a létrehozott kortárs fotográfiai intézményt a kereslet és a kínálat tengelyében tudatosan helyezze el
Miért érdemes még?
A szakmai program
kísérô programok
ingatlanfejlesztési szempontok
Elsô lehet
Miért érdemes?
vállalati szempontok
„politikai” kapcsolatok kialakítása, erôsítése, fejlesztése kiállításokhoz kapcsolódva
Elsô szakasz (elsô négy negyedév)
a közép-kelet európai régió vezetô ingatlanfejlesztôje
Második szakasz (harmadik évtôl)
Harmadik szakasz
Full transcript