Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BPM Next

BPM
by

Luuk Kuijpers

on 14 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BPM Next

BPM in het kort Definities 1: BPM is: BPM richt zich op: Het vakgebied voor ontwerpen, controleren, beheren, analyseren en verbeteren van operationele business processen, waarbij mensen, organisaties, toepassingen, documenten en andere vormen van informatie betrokken zijn.

Van belang zijn hierbij efficiëntie (lean manufactering) en effectiviteit (creeeren van klantwaarde). Definities 2: Het managen en vooral ook verbeteren van bedrijfsprocessen. BPM maakt daarvoor gebruik van specifieke methoden, technieken en tools. Het betreft niet alleen het operationele proces, maar ook ontwikkeling&beheer, procesverbetering en – vernieuwing. Het is een kennisgebied met overlap tussen management en IT. Voornaamste voordelen: Tijdbesparing Kostenreductie Hoofddoel BPM: verhogen efficiëntie terwijl effectiviteit op peil blijft Daarnaast draagt BPM bij aan:
- hogere overdraagbaarheid
- betere beheersbaarheid
- groter lerend vermogen (best practices komen aan het licht)
Een proces, processtap of activiteit kan relaties hebben met: - organisatie (wie)
- kwaliteitsregels (waarom)
- input met bron (waarvandaan) output met bestemming (waarheen)
- infosysteem en andere hulpmiddelen (waarmee)
- tijdsaspecten (wanneer)
- plaats/locatie (waar)
Processtructuur: - ontwerpen van processen (de kern)
- (be)sturen op de prestatie indicatoren afgeleid van beleid, missie en bedrijfsdoelen
- integreren, optimaal afgestemmen op alle overige aspecten van bedrijfsvoering
- implementeren
- uitvoeren, met aandacht voor beheer en verbetering
Procescyclus 1 Procescyclus 2 Strategisch perspectief Managementperspectief Veranderperspectief Operationele perspectief Vertalen van bedrijfsmissie, doelstellingen, en te voeren beleid naar de te onderscheiden bedrijfsprocessen, de eisen die daaraan worden gesteld en de bedrijfsarchitectuur die als kader moet dienen. TPC model
T | technisch-economisch systeem
P | politieke systeem
C | culturele systeem
Een optimale uitvoering van de processen met een duidelijke gerichtheid op de klant is kenmerk operationeel perspectief. Het is noodzakelijk dat:
1 De beheersing van processen goed is geregeld
2 Het beheer van processen goed is geregeld.
BPA Het ontwerpen van de processen met de
Business Proces Architecture als uitgangspunt Laag 1 | Bedrijfsprocessen Wordt onafhankelijk van de organisatorische structuur beschreven
Geen relaties met informatie en technische structuren
Gegroepeerd naar kern, ondersteunende en besturende processen
Informatiearchitectuur met mogelijke randvoorwaarden voor het afbakenen van werkprocessen
Strategie en doelen waaronder de PI’s waaraan de bedrijfsprocessen moeten voldoen
Richtlijnen voor het ontwerpen en modelleren van werkprocessen
BPA Laag 2 | Werkprocessen
per aandachtsgebied De proceseigenaar werkt de aan hem toegekende processen uit op het niveau van werkprocessen

Per bedrijfsproces wordt beschreven:
- De te onderscheiden werkprocessen en onderlinge samenhang
- De uitwerking van de werkprocessen op de items die in de procesarchitectuur zijn opgenomen
BPA is onderdeel van de bedrijfsarchitectuur. Aanbod in de markt Sogeti | INRICHTING BUSINESS ANALYSE (BA) EN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)
http://pronto.sogeti.nl/Home/diensten/inrichting_ba_bpm.jsp

Centric
Niet actief

Atos Origin | Pragmatisch verbeteren van bedrijfsprocessen
http://www.nl.atosorigin.com/NR/rdonlyres/27188028-E3E5-4DB5-8384-68F6F780743D/0/AtosOriginvisieopBPM.pdf

Getronics | Consultancy
http://www.getronics.nl

Ordina | Consultancy
http://www.ordina.nl/Onze%20Dienstverlening/Consulting.aspx

Eiffel | Procesoptimalisatie
http://www.eiffel.nl/overEiffel/index.aspx?navid=1&subnavid=2&id=4530

FCTB | BPM
http://www.fctb.nl/NL/expertisegebieden/business-proces-management
Full transcript