Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arviointi ja OPS 2014

No description
by

Jarkko Vilkkilä

on 18 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arviointi ja OPS 2014

Arviointi & OPS 2014
Arviointi pedagogisena välineenä
Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajan
keskeisiä pedagogisia keinoja
oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen.
Opettaja(a) arvioi(daan)
Arviointi on myös opettajan itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline.

Arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti.
Itsearvioinnin kehittäminen
Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin

Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan ja asettamaan itselleen tavoitteita.
Päivittäistä ja formaativista
Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista.

Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä.

Arviointikulttuurin keskeiset piirteet:
Oppilaan tukeminen
oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä
sekä
oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen

Arvioinnin
monipuolisuus

Arvioinnin avulla saadun
tiedon hyödyntäminen
opetuksen ja muun koulutyön
suunnittelussa
Full transcript