Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENERGIA, ELECTRICITAT I MAGNETISME

No description
by

Fernando Martín Morales

on 13 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENERGIA, ELECTRICITAT I MAGNETISME

ENERGIA
QUÈ ÉS L'ENERGIA?
L'
ENERGIA
és la capacitat que tenen els cossos de produir un treball.
L'
ENERGIA
és la causa per la que ocorren els canvis.

EXEMPLES: una bombeta s’encén i il·lumina una habitació, un automòbil comença a moure’s…
Tots aquests canvis passen gràcies a l’energia.
L'ELECTRICITAT
ENERGIA, ELECTRICITAT I MAGNETISME
TIPUS D'ENERGIA

PROPIETATS DE L'ENERGIA
CORRENT ELÈCTRIC
QUÈ ÉS?
EL CORRENT ELÈCTRIC
COM ARRIBA A CASA?
COM ES PRODUEIX?
CONCEPTE
TIPUS
CONDUCCIÓ
Si un cop magnetitzats conserven de manera persistent les propietats magnètiques. Exemple:
Neodimi
.
QUÈ ÉS UN IMANT:
QUÈ ÉS UN IMANT
CONCEPTE
TIPUS D'IMANTS
Són els que estan formats per minerals.
Com per exemple la
MAGNETITA
IMANTS NATURALS
IMANTS ARTIFICIALS

Un
imant
és un objecte capaç d’atreure objectes fabricats amb ferro i altres metalls.

És un cos o dispositiu que genera un camp magnètic.

La propietat dels imants d’atreure alguns objectes
s’anomena
magnetisme
.
MAGNETISME TERRESTRE
LENZ i FARADAY
ACCELERADOR MAGNÈTIC
o CANÓ DE GAUSS
CAMP MAGNÈTIC TERRESTRE
CONSERVACIÓ DEL MAGNETISME A L'AIGUA
EXPERIMENTS AMB MAGNETISME
MAGNETISME

CREACIÓ D'APARELLS ELÈCTRÒNICS SENZILLS


Els tipus principals d’energia són els següents:
És la que tenen els cossos a causa del seu moviment.
EXEMPLES:

ENERGIA MECÀNICA
Els cossos que estan elevats també tenen energia mecànica, perquè si es deixen caure es posen en moviment.
Un martell en moviment té energia, ja que pot clavar un clau.
EXPERIMENT 2 pilotes
És la que transporta el so.
ENERGIA sONORA
Un so molt intens pot fer vibrar els vidres d’una finestra o pot fins i tot rompre’ls.
EXPERIMENT: ALTAVEUS SUBWOOFER PILOTA PING PONG
EXEMPLE:
És la que té la llum.
ENERGIA LLUMÍNICA
EXPERIMENT: Placa solar mini amb LED
Pot fer-se servir per fer funcionar una calculadora solar.
EXEMPLE:
És l’energia que es transmet en forma de calor.


ENERGIA TÈRMICA
Una torradora de pa transmet energia calorífica cap a la torrada.
EXEMPLE:
És l’energia que transporta el corrent elèctric en un circuit.


ENERGIA ELÈCTRICA
Gràcies a aquesta energia funcionen els electrodomèstics.
És l’energia que tenen algunes substàncies, com els combustibles o els aliments.
ENERGIA QUÍMICA
Les substàncies que hi ha dins de les piles també tenen energia química.
EXEMPLE:
EXPERIMENT: Llimones LED
ENERGIA NUCLEAR
Aquestes substàncies són radioactives. Una quantitat reduïda d’aquestes substàncies produeixen molta energia.
És la que tenen algunes substàncies, com és ara l’urani o el plutoni.
L’energia té algunes propietats que ens resulten molt útils, com les següents:

ES TRANSFEREIX
Pot passar d'uns objectes a altres
EXPERIMENT: Pilota bàsquet i tennis
EXEMPLE:
Una raqueta en moviment posseeix energia mecànica. Quan copeja la bolla, li transfereix energia i la bolla també adquireix energia mecànica.
L'energia
ES TRANSFEREIX
ES POT EMMMAGATZEMAR
Les piles i les bateries, per exemple, emmagatzemen energia.
L'energia
ES POT EMMAGATZEMAR
Es pot traslladar d’uns llocs a altres.
EXEMPLE:
L’energia elèctrica es transporta mitjançant cables i el combustible es transporta mitjançant camions.
L'energia
ES TRANSPORTA
ES POT TRANSPORTAR
ES TRANSFORMA
EXEMPLE:

L’energia química del combustible es transforma en energia mecànica en un cotxe.


L'energia
SE TRANSFORMA
L’energia elèctrica es transforma fàcilment en altres tipus d’energia: mecànica, lluminosa, sonora…
Per això resulta tan útil.
Es transforma d’uns tipus en altres.
Tots els imants tenen dues zones que anomenam pol nord magnètic i pol sud magnètic. Aquestes zones se solen marcar amb dos colors diferents. Quan acostam dos imants es poden atreure o es poden repel·lir.
POLS MAGNÈTICS
- Si els enfrontam pels pols diferents, els imants
s’atreuen.
- Si els enfrontam pels pols iguals, els imants
es repel·leixen
.
PERMANENTS:
TEMPORALS:
Si només conserven les propietats magnètiques mentre són sota la influència d'un camp magnètic. Exemple:
Electroimant.
Són fabricats per l'home
La Terra es comporta com un imant gegantí amb dos pols magnètics, de manera que com el Pol Nord d'un imant tendeix a apuntar al Pol Sud d'un altre.
Una
brúixola
té un imant en forma d’agulla que pot girar. Quan la brúixola es deixa en posició horitzontal, l’agulla gira fins que assenyala cap al pol Nord.
http://blogthinkbig.com/experimentos-magnetismo/
ALUMINI
TUB COURE
MOTOR SENZILL
MOTOR SENZILL
MÉS
La major part de les centrals elèctriques produeixen el corrent elèctric gràcies a un
generador
. Un
generador
és una màquina a l’interior de la qual hi ha imants i bobines de fils conductors que poden girar. Quan es fan girar les bobines a prop dels imants, es produeix un corrent elèctric.
Per fer girar el generador, es fan servir turbines. Les turbines són hèlixs o rodes que giren aprofitant l’energia mecànica de l’aigua corrent o d’un raig de vapor d’aigua a pressió.
GENERADOR ELÈCTRIC
DEPENENT DE LA FONT D’ENERGIA QUE ES FACI SERVIR PER MOURE EL GENERADOR TINDREM DIFERENTS TIPUS DE


CENTRALS ELÈCTRIQUES
Usen l’energia mecànica de l’aigua per fer girar una turbina.
CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES

CENTRALS TÈRMIQUES
Aprofiten l’energia química emmagatzemada en un combustible, com el carbó, el petroli o el gas natural per produir vapor.
Aquest vapor fa girar la turbina.
CENTRAL EÒLIQUES
Utilitzen l’energia mecànica del vent. Les turbines consisteixen en grans hèlixs que giren amb el vent.
CENTRALS NUCLEARS
Aprofiten la calor que genera l’energia nuclear per produir vapor d’aigua que fa girar la turbina.
CENTRALS FOTOVOLTAIQUES
Aquestes centrals no usen turbines i generadors, sinó uns panells solars fotovoltaics que produeixen corrent elèctric quan reben la llum.
FOTOVOLTAIQUES
HIDROELÈCTRIQUES
TÈRMIQUES
EÒLIQUES
NUCLEARS
GENERADOR
1. Se produeix en
plantes de generació.
2. Després és conduïda dins cables gruixats,
que formen la
xarxa de distribució
3. Arriba a les
subestacions de transformació
.
4. Finalment, per exemple, a ca teva
Per entendre l'electricitat hem de començar explicant què són els ÀTOMS.
ELS ÀTOMS
Els àtoms són les partícules més petites en que pot dividir-se qualsevol cosa.
Són petites partícules, molt difícils de veure, i són els elements amb els que està format tot.
El corrent elèctric consisteix en un moviment ordenat de càrregues elèctriques per un material
o per qualsevol aparell elèctric que usam cada dia.

Quan hi ha un corrent elèctric, hi ha milions de càrregues negatives minúscules que es mouen ordenadament en la mateixa direcció
Les càrregues d’un corrent elèctric transporten
energia

elèctrica
.
Hi ha dos tipus de corrent elèctric:
el
corrent continu
i
el corrent altern
:
CORRENT CONTINU I ALTERN
Al CORRENT CONTINU els electrons se mouen sempre en la mateixa direcció. Aquest tipus de corrent és el que podem obtenir d'una
pila
.
Al CORRENT CONTINU els electrons se mouen cap a una direcció i després cap a la direcció contrària.És el tipus de corrent que tenim a la
Xarxa elèctrica
de les nostres cases.

No tots els materials condueixen igual el corrent elèctric.


- Els
materials
que condueixen bé el corrent elèctric s’anomenen
conductors
. En aquests materials, les càrregues elèctriques es poden moure amb facilitat.
El
coure
, la
plata
i, en general,
els metalls
són bons conductors del corrent elèctric.
- Els
materials
que no condueixen el corrent elèctric s’anomenen
aïllants
. En aquests materials, les càrregues elèctriques no poden moure’s. La
fusta
, el
plàstic
, la
goma
o el
vidre
són aïllants.
CONDUCTORS I AÏLLANTS
ELS ÀTOMS I L'ELECTRICITAT
Els
protons
i
electrons
tenen càrrega, la dels protons és de signe
positiu
i la dels electrons és de signe
negatiu
. Per això s'atreuen entre si. Els neutrons no tenen càrrega.

La força que actua entre ells és la
força elèctrica
.

Els electrons
que circulen al voltant del nucli de l'àtom podem
botar d'un àtom a un altre
quan se'ls aplica una diferència de potencial elèctric (voltatge).

Quan els electrons boten d'un àtom a un altre en una mateixa direcció se crea un
corrent elèctric
.


ELECTRÓ
PROTÓ
NEUTRÓ
ELECTRICITAT ESTÀTICA
Quan els els cossos estan carregats exerceixen forces sobre altres cossos carregats. Aquestes forces poden ser d'
ATRACCIÓ
o de
REPULSIÓ
.

- Si els dos cossos tenen
càrregues diferents

s'atreuran.

- si els dos cossos tenen
càrregues

similars
(positiu-positiu o negatiu-
negatiu)
se repelen.
L'electricitat estàtica és una càrrega elèctrica originada per un desequilibri d'electrons a la superfície d'un material.
Normalment, tots els objectes que ens envolten tenen el mateix nombre de càrregues positives i negatives. Deim que són elèctricament neutres.
Però les càrregues negatives poden passar fàcilment d’un cos a un altre, per exemple per frotament.
EXPERIMENTS AMB ELECTRICITAT ESTÀTICA


- Ens ho posam al cap.

- Queda aferrat a la ma.

- El podem aferrar a la paret o al sostre.

- Atreure saliva de la llengua a una distància propera al globus.

- Atreure saliva del braç a una distància propera al globus.

- Repelir o atreure una llauna

- Botella d'aigua i deixam caure un fil d'aigua, el globus l'atreu.

- Dos globus fermats amb fils, se repeleixen.
FREGAM EL GLOBUS AMB LA BUFANDA
http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/6/practica8.htm
CIRCUITS
ELÈCTRICS

EXPERIMENTS
ELEMENTS
El
GENERADOR
produeix el corrent elèctric.
EXPERIMENTS: Encén la bombeta, encén el motor, CREAR CIRCUIT ELÈCTRIC...
ELEMENTS
REPRESENTACIÓ
La construcció i representació esquemàtica de circuits ajuda a comprendre quines són les seves característiques.

Aquests són es principals elements d'un circuit elèctric:

TIPUS DE CIRCUITS
REPRESENTACIÓ
CIRCUIT SIMPLE
CIRCUIT EN SÈRIE I EN PARAL·LEL
TIPUS DE CIRCUIT
Els
CABLES
transmeten el corrent elèctric.
Les
BOMBETES
, els
MOTORS

ELÈCTRICS
o altres components transformen el corrent elèctric que reben en llum, en moviment, calor...
Els
INTERRUPTORS
permeten controlar quan circula el corrent pel circuit i quan no.
EXPERIMENT: CONDUCTOR O AÏLLANT
Full transcript