Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az igazságszolgáltatás alapelvei.

No description
by

Emese Pásztor

on 21 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az igazságszolgáltatás alapelvei.

Pásztor Emese, egyetemi tanársegéd
ELTE ÁJK, Alkotmányjog tanszék
emese.pasztor@ajk.elte.hu
Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség. Az ügyészség.


Ügyészség
Alárendeltség vagy intézményi függetlenség?
Rendesbíróság
Függetlenség
Hatáskör
Kivételes, az önálló ügyészségi modellből fakadó hatáskörök:
Mitől az, ami?
Szervezet
Szervezet
Hatáskör
At. 25. cikk
(1) A bíróságok
igazságszolgáltatási tevékenységet
látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria.
(2) A bíróság dönt
a)
büntetőügyben
,
magánjogi jogvitában
, törvényben meghatározott egyéb ügyben;
b) a
közigazgatási határozatok törvényességéről
;
c) az
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről
;
d)
a helyi önkormányzat törvényen
alapuló
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.
A bírák független jogállása
A bírósági szervezet függetlensége
Pártatlanság
a bírói megbízatás keletkezése
(kiválasztás - szakmai alkalmasság,
kinevezés)
alárendeltség csak a törvényeknek
utasíthatalanság
mentelmi jog
összeférhetetlenségi előírások
határozatlan idejű kinevezés
elmozdíthatatlanság
OGY megalkotja a bíróságokra vonatkozó törvényeket
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
Kúria elnökének megválasztása
(KE javaslatára az OGY, a képviselők 2/3-ának szavazatával, 9 évre)
OBH elnökének megválasztása
(KE javaslatára az OGY, a képviselők 2/3-ának szavazatával, 9 évre)
költségvetési garanciák
Tisztességes eljáráshoz való jog
Igazságszolgáltatási monopólium
At. 28. cikk
A bíróságok a jogalkalmazás során
a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és
az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik
.
1. Kúria
Általános hatáskörű és külön bíróságok

(közigazgatási és munkaügyi bíróság - hatásköri és egyúttal szervezeti kérdés)

At. 25. cikk (4) bek. A bírósági szervezet többszintű. Az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesíthetők.
Igazgatás
At. 25. cikk (3) bek.: A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.
Az ítélkezés egységessége
Kúria
+ egyéb, nem kötelező eszközök: elvi bírósági határozatok, elvi bírósági döntések
OBH elnöke
központi igazgatás
pályázatok kiírása, javaslattétel bírák kinevezésére és felmentésére, bírósági vezetők kinevezése, gazdálkodás a forrásokkal...
OBT
Kúria elnöke és 14 bíró
javaslattétel, véleményezés, ellenőrzés
Bíróságok saját adminisztratív szervei, további bírói testületek
ügyészség
függetlensége

önálló alkotmányos intézmény
utasíthatatlanság
a Legfőbb Ügyészt a KE javaslatára az OGY képviselők 2/3-ának szavazatával, 9 évre választják
tájékoztatási kötelezettség az OGY felé (beszámoló, kérdés)
a nyomozás felügyelete, panaszkezelés
"a vád ura"
döntés vádemelésről
a vád képviselete
a BV felügyelete
A törvényesség és a közérdek védelme

hierarchikus felépítésből
fakadó sajátosságok
- Legfőbb Ügyész vezetői jogosítványai

tevékenységből
fakadó sajátosságok
- igazodás a bírósági szervezetrendszerhez
1. Kúria -
Legfőbb Ügyészség
2. Ítélőtáblák -
fellebbviteli főügyészségek
3. Törvényszékek -
főügyészségek
4. Járásbíróságok -
járási ügyészségek

Köszönöm a figyelmet!
ügyészek
függetlensége

mentelmi jog
összeférhetetlenségi szabályok
kívülről: nem utasítható
belülről: szigorú hierarchia
"FELLÉP"
a) állami szervek
- felhívás
- eljárások indítása
b) civil szféra
- nem felügyeleti jellegű
- perindítás egyesületek, pártok feloszlatása, törvényes működésének helyreállítása érdekében
c) egyéni jogvédelmi feladat
- "ha az érintett nem képes saját jogainak védelmében fellépni"
- kiskorúak, fiatalkorúak, személyek nagyobb csoportja

+ Utólagos absztrakt normakontroll indítványozása
4. Járásbíróságok (helyi szinten - városok, kerületek)
3. Törvényszékek (fővárosban és megyékben)
2. Ítélőtáblák (Budapest, Debrecen, Győr, Pécs, Szeged)
Igazságszolgáltatás
önkéntes jogkövetés

vs.
állami jogalkalmazás a jog kikényszerítésére
IGAZSÁG - IGAZSÁGOSSÁG?
Igazságosság vs. jogbiztonság?
"A mindig részleges és
szubjektív igazságosságnál a tárgyi és formális elvekre
támaszkodó jogbiztonság előbbrevaló."
11/1992. (III. 5.) AB határozat
KÖZHATALMI ESZKÖZÖK
Nem a hatalomból, hanem a jogból táplálkozik.
JOGSZERŰSÉG
JOGVÉDELEM
1. Függetlenség
2. Eljárási garanciák
3. Véglegesség
A többi hatalmi ágtól szigorúan elválasztott,
független
szerv részletesen szabályozott,
garanciákkal övezett eljárásban
hoz az előtte fekvő ügyben jogilag
kötelező végleges, döntést.
• bírósághoz fordulás joga
• jogorvoslathoz való jog
• törvényes bíróhoz való jog
• nyilvánosság
• ésszerű időn belül való eljárás
• fegyverek egyenlősége
• visszamenőleges hatályú büntető jogalkotás tilalma
• ártatlanság vélelme
• védelemhez való jog

33/2012. (VII. 17.) AB határozat: bírák nyugdíjazása
Az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása elleni alkotmányjogi panasz
(integritási utasítás)
Full transcript