Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kulturella förståelser

No description
by

David Khabbazi

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kulturella förståelser

Förstår Issa vad du säger?
- Mångkulturell kommunikation & interkulturell adaption
vid informations­kampanjer

Mångkulturell-, tvärkulturell- och interkulturell kommunikation
- Förståelsen för hur och varför människor från olika
delar av världen uppfattar, agerar och kommunicerar
på olika sätt inom, mellan och utanför den egna
gruppen

- Kulturen bidrar till för hur hen kodar/avkodar
meddelanden och budskap

- Kommunikationsmönster kan variera stort mellan
olika språk- och kulturgemenskaper


Planning before acting!
- Att söka efter insikter för att ta fram
en fungerande kommunikationsstrategi och
inspirera den kreativa processen så att
kommunikationen gör sitt jobb

- Research, fältarbete, kvantitativa- och kvalitativa
förstudier behöver ofta göras för bättre insikter om
de målgrupper du ska kommunicera till

- Överbrygg de ev. språkliga och de kulturella
skillnaderna

- Hitta den röda kommunikationstråden!
Issa, Anna, Can -
Sverige idag

- Många olika etniska grupper, över 120 talade språk
(SCB 2013)

- Cirka 20 % av befolkningen har invandrarbakgrund
(25-30% år 2020 enligt SCB)

- 90 % av befolkningstillväxten i Sverige (SCB, 2013)

- 300 miljarder kr i köpkraft (Timbro, 2012)

- 25 % av IKEAS personal i Sverige har annan
modersmål än svenska (IKEA, 2012)


Budskap & kanaler
- Mediekonsumtion hos mål- och subgrupper

- Kartläggning av kanaler eller budskapsbärare

- Tonalitet & bildmanér (dos and don'ts)

- Skapa en relation för att förankra budskapetAtt bygga relationer...

- Visa empati och förståelse till andra parten

- Få kulturella insikter och information om
karakteristiska drag i en viss kultur.

- Sociala attribut & tankemönster hos målgruppen

- Språkliga förkunskaper i svenska eller andra
språk
David Khabbazi
Sändare-mottagare
I dagens komplexa och snabba medielandskap är det inte lätt att få ut ett budskap för att övertyga människor med samma kulturella bakgrund - och utmaningen är ännu större när hen har olika värderingar och övertygelser, organiserar sin värld på olika sätt, samt kommunicerar och lyssnar på olika sätt.
Översättningar, språkliga anpassningar och copy
- Översättaren ska ha goda kunskaper i det svenska
språket och de kulturella mönster som kan
förkomma i Sverige

- Ofta enklare att översätta från den engelska
översättningen med ökad kvalitet som följd

- Granska översättningen en extra gång

- Anlita en copywriter med kulturspecifika insikter
Ett exempel från Sverige...
TACK!


- Förståelse av kommunikation

- Attitydmässiga reaktioner

- Emotionella reaktioner
Full transcript