Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JONGERENSYNODE 2018

No description
by

Annelien IJD

on 23 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JONGERENSYNODE 2018

JONGERENSYNODE 2018
KANSEN
Doelstelling
Hoe kunnen wij jongeren beter begeleiden in het vinden van hun roeping?
3 stappen
1. Jongeren in de wereld vandaag

Wat zijn de wegen om de Blijde Boodschap te verkondigen?
2. Stappen van het onderscheidingsproces

3. Belangrijkste punten van roepingenpastoraal
3. PASTORALE PRAKTIJK
Uitdagingen
1. JONGEREN VANDAAG
Quand l’Église leur fait confiance et marche avec eux dans une dynamique intergénérationnelle, elle reçoit élan et dynamisme missionnaire. Les jeunes sont des acteurs clés de la construction de ce monde en pleine mutation mais aussi de la réforme de l’Église telle que la promeut le Pape François. C’est pourquoi le Pape François les invite sans cesse à ne pas rester dans leur canapé mais à oser s’engager pour construire un monde meilleur. Nous avons aussi perçu que beaucoup de jeunes aujourd’hui sont traversés par des questions d’identité (affective, sexuelle, culturelle, religieuse…) et se demandent qui suis-je ? Quel cap pour ma vie ? Ils ont besoin de guides, d’accompagnateurs, qui les accueille et les écoute sans jugement, les éclaire et leurs donnent des repères.
(Nathalie Becquart)

2. Stappen in het onderscheidingsproces
1. Geloof en roeping
2. De gave van de onderscheiding
3. Wegen van roeping en zending
4.Begeleiding
erkennen, interpreteren, kiezen
"Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt" (Joh 15,16-17).
Snel evoluerende wereld
De nieuwe generatie
1. JONGEREN VANDAAG
1. JONGEREN VANDAAG
- snelle veranderingen
- wetenschappelijke
- multi-cultureel
1. JONGEREN VANDAAG
mondialisering
multiculturaliteit
harde omstandigheden
- betrokkenheid en participatie
- referentiepunten
- hyperverbonden
internationaal onderzoek
1. JONGEREN VANDAAG
1. JONGEREN VANDAAG
'Risico is het sleutelwoord! Riskeer het. Iemand die geen risico's neemt, gaat niet vooruit. "En als ik mij vergis?" Gezegend zij de Heer! Je zal je nog meer vergissen als je niets doet!'
(Paus Franciscus, toespraak tot de stad Nazareth, 18/06/2016)
1. JONGEREN VANDAAG
1. JONGEREN VANDAAG
2. Stappen van het onderscheidingsproces

2. Stappen van het onderscheidingsproces

2. Stappen van het onderscheidingsproces

2. Stappen van het onderscheidingsproces

3. Belangrijkste punten van roepingenpastoraal
" Aan het overleg met mijn begeleider heb ik veel gehad. We bespraken wat mij beviel in de teksten en hoe het bidden ging. Aangezien je dagelijkse leven invloed heeft op je gebedsleven, kwamen er soms persoonlijke kwesties aan bod. De begeleider probeerde een antwoord te geven vanuit de bijbel of de christelijke leer. Het dagelijks gebed was voor mij de essentiële pijler."

"Ik denk dat God wil dat ik besef dat Hij mij graag ziet, ook al doe ik niet altijd zoals Hij zou willen. Als hij dat van mij vraagt, dan heeft Samuel dit mij alleszins bijgebracht. De keuzes die ik al had gemaakt (studie, kotleven) heb ik bevestigd geweten."
gaan naar
zien
roepen
3. Belangrijkste punten van roepingenpastoraal
op weg gaan met jongeren.

betrokkenen
3. Belangrijkste punten van roepingenpastoraal
plaatsen (context)
3. Belangrijkste punten van roepingenpastoraal
instrumenten
Jongeren en keuzes
- Een snel evoluerende wereld
- Een nieuwe generatie
- Jongeren en keuzes

"De wachter antwoordt: `De morgen is gekomen, de nacht is voorbij.'" (Jes 21, 12)
2. Stappen in het onderscheidingsproces
Jezus kwam bij de Samaritaanse stad Sichar, dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. 6Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 7Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: “Geef Mij te drinken.” 8De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. 9De Samaritaanse zei tot Hem: “Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?” Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen. 10Jezus gaf haar ten antwoord: “Als ge enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.” 11Daarop zei de vrouw tot Hem: “Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep; waar haalt Ge dan dat levende water vandaan? 12Zijt ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?” 13Jezus antwoordde haar: “Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, 14maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” 15Hierop zei de vrouw tot Hem: “Heer geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hier behoef te komen om te putten.”
Full transcript